Wojska Obrony Terytorialnej (Wojska OT)
 
Biuro Pełnomocnika do spraw Obrony Terytorialnej - Warszawa
 
1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
 
Dowództwo 1. Podlaskiej Brygady OT - Białystok
5. Batalion Obrony Terytorialnej - Siedlce
25. Batalion Obrony Terytorialnej - Białystok
2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
 
Dowództwo 2. Lubelskiej Brygady OT - Lublin
23. Batalion Obrony Terytorialnej - Lublin
3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej
 
Dowództwo 3. Podkarpackiej Brygady OT - Rzeszów
24. Batalion Obrony Terytorialnej - Rzeszów