Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Centrum zostało sformowane na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Józefa Bema w Toruniu, podstawą do sformowania CSAiU była decyzja MON nr 105 z 22 kwietnia 2002 roku, w jej następstwie dowódca Wojsk Lądowych wydał 13 sierpnia 2002 rozkaz nr PF-157 formujący nową jednostkę do dnia 30 września 2002. Centrum przejęło koszary po rozformowanym WSO im. Józefa Bema w Toruniu, do zadań nowo sformowanego centrum należy szkolenie kandydatów na podoficerów, specjalistów Wojsk Lądowych. CSAiU zajmuje się także szkoleniem rezerwistów. CSAiU nie prowadzi własnego naboru do szkolenia, zadaniem centrum jest realizowanie szkolenia żołnierzy skierowanych do centrum przez Dowództwo Wojsk Lądowych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Zgodnie z decyzją nr 347/MON z 9 października 2009, CSAiU dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 1.) Jednostek Wojsk Rakietowych i Artylerii:
 - Szkoła Podchorążych Artylerii – Poznań (1919-1921)
 - Obóz Szkolny Artylerii – Toruń (1921-1927)
 - Centrum Wyszkolenia Artylerii – Toruń (1927-1939)
 - Szkoła Strzelania Artylerii – Toruń (1921-1939)
 - Oficerska Szkoła Artylerii – Toruń (1923-1928)
 - Szkoła Podchorążych Artylerii – Warszawa (1928-1939)
 - Szkoła Podchorążych Artylerii – Francja (1939-1940)
 - Centrum Wyszkolenia Artylerii – Wielka Brytania (1941)
 - Szkoła Podchorążych Artylerii – ZSRR (1942)
 - Oficerska Szkoła Artylerii – Chełm (1944-1945)
 - Oficerska Szkoła Artylerii – Toruń (1945-1965)
 - Oficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii – Toruń (1965-1967)
 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii – Toruń (1967-1994)
 - Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema – Toruń (1994-2002)
 2.) Jednostek Służby Uzbrojenia:
 - Centralna Szkoła Rusznikarska – Warszawa (1918-1921)
 - Centralna Szkoła Puszkarska – Warszawa (1920-1921)
 - Centralna Szkoła Zbrojmistrzów-Pirotechników – Warszawa (1920-1921)
 - Centralna Szkoła Składmistrzów – Warszawa (1920-1921)
 - Centralna Szkoła Zbrojmistrzów – Warszawa (1921-1939)
 - Oficerska Szkoła Uzbrojenia – Bartoszyce (1949-1956)
 - Oficerska Szkoła Uzbrojenia – Olsztyn (1957-1969)
 - Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki – Olsztyn (1970-1994)
 - Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki – Olsztyn (1994-2002)
 3.) Pododdziałów i oddziałów artylerii:
 - 15.dywizjon artylerii ciężkiej (1919-1921)
 - 16.dywizjon artylerii ciężkiej (1919-1921)
 - 8.Pułk Artylerii Ciężkiej (1921-1939)
 - 10.Brygada Artylerii Ciężkiej (1944-1945)
 - 71.Pułk Artylerii Ciężkiej (1945-1951)
 - 21.Brygada Artylerii Ciężkiej 6.Dywizji Artylerii Przełamania (1951-1955)
 - 21.Berlińska Brygada Artylerii Armat (1955-1957)
 - 6.Warszawska Brygada Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema (1957-1990)
 - 6.Toruńska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema (1991-2001)
 - 6.Toruński Dywizjon Artylerii Samobieżnej (2001-2008)
 
Decyzją nr 241/MON z 27 sierpnia 2003 ustanowiono patrona centrum na gen. J. Bema oraz ustalono święto jednostki na dzień 4 grudnia.
 
STRUKTURA
 
 - komenda
  - wydział personalny
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - sekcja wychowawcza
  - wydział dydaktyczny
  - sekcja metodyki nauczania
  - ośrodek szkolenia specjalistycznego
  - ośrodek szkolenia podstawowego
  - ośrodek szkolenia kierowców
  - ośrodek szkolenia strzelców wyborowych
  - sekcja logistyki
  - sekcja służby zdrowia
  - dywizjon zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 -
 - płk mgr Aureliusz Chyleński ( -26.IX.2014)
 - cz. p.o. ppłk Zbigniew Kowalski (26.IX.2014-8.I.2015)
 - płk Dariusz Adamczyk (8.I.2015-obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.