1.Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny im. ppłk Jana Kowalewskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia jednostki rozpoczyna się w roku 1957 kiedy to utworzono w Pile Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych i nadano jej nr JW 2962. Jednostka ta została w lipcu 1961 roku przeniesiona do miejscowości Ogrodzienice koło Grójca, gdzie stacjonuje do dziś. W roku 1971 zmiany organizacyjne spowodowały zmianę nazwy na 1 Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego. Jako jednostka rozpoznania radioelektronicznego ośrodek a później pułk miał swoje terenowe grupy, i tak jednostka utworzyła grupy w Witkowie koło Stargardu Szczecińskiego i Dłużynie Dolnej koło Zgorzelca. Jednostka zaczęła pełnić zadania rozpoznawczo-bojowe od roku 1958, do jej głównych zadań należało uprzedzanie aktywnych środków wojsk o zagrożeniu terytorium RP. Po reorganizacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nazwa jednostki zmieniła się na 1 Ośrodek Radioelektroniczny. W roku 1996 jednostka otrzymała swój sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi grójeckiej, kadrę  i pracowników jednostki, stary sztandar został przekazany do muzeum. W ciągu kolejnych lat 1. ORel dostosowywał się do zmian zachodzących w siłach zbrojnych w związku z wejściem do NATO. W 2004 roku jednostka przeszła bezpośrednio w podporządkowanie Dowódcy Sił Powietrznych, również zgodnie z rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 1 marca 2006 podporządkowano dowódcy 1. ORel z dniem 1 lipca 2006 następujące pododdziały:
 - 2 batalion radioelektroniczny – Lidzbark Warmiński ( rozformowany 31 grudnia 2007 )
 - 3 batalion radioelektroniczny – Sandomierz ( rozformowano go 31 grudnia 2007 )
Oficerowie ośrodka brali także udział w misjach międzynarodowych, w latach 70-tych nadzorowali rozjem między Izraelem a Syrią, oraz brali udział w misjach UNEF, UNDOF, UNFIL. Lata 90-te to misje UNTAG – Namibia, UNCRO – Chorwacja, SFOR, KFOR, MNF – Haiti.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
Nazwę wyróżniającą "Grójecki" jednostce nadano decyzją nr 194/MON z dnia 23 maja 2011 roku, również tą decyzją ustalono święto jednostki na dzień - 8 lipca.
Patrona jednostki - ppłk Jana Kowalewskiego - ustalono decyzją nr 481/MON z dnia 14 grudnia 2011 roku.
Decyzją Nr 403/MON z 3 listopada 2011 zatwierdzono nowe wzory oznak rozpoznawczych.
 
 
Oznaki rozpoznawcze (wyjściowa i polowa, zatwierdzone decyzją Nr 403/MON z 3.11.2011)
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur 1.ORel (stary wzór)
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 1.ORel
 - sztab
  - Grupa Rozpoznania Elektronicznego - Grójec
   - 1.kompania dowodzenia - Grójec
   - 2.kompania logistyczna - Grójec
   - 3.kompania namierzania radiowego - Grójec
   - 4.kompania rozpoznania radiowego - Grójec
  - Grupa Rozpoznania Elektronicznego - Lidzbark Warmiński
   - 5.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Lębork
   - 6.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Lidzbark Warmiński
   - 7.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Roskosz
   - 8.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Zamość
   - 9.kompania logistyczna - Lidzbark Warmiński
   - 10.kompania zakłóceń radioelektronicznych - Lidzbark Warmiński
   
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Stefan Sobczyk ( 1957-1963 )
 - ppłk Roman Faliński ( 1963-1967 )
 - ppłk Jan Boguta ( 1967-1968 )
 - ppłk Roman Faliński ( 1968-1970 )
 - ppłk Lucjan Wójcicki ( 1970-1971 )
 - ppłk Jan Krawczyk ( 1971-1973 )
 - ppłk Roman Faliński ( 1973-1976 )
 - ppłk Czesław Stefański ( 1976-1985 )
 - ppłk Zbigniew Goluch ( 1985-1987 )
 - płk Kazimierz Kłobukowski ( 1987-1997 )
 - ppłk Mirosław Sobiesiak ( 1997-2003 )
 - płk Marek Grzmiączka ( 2003-2007 )
 - płk Stefan Walowski ( 2007-VII.2009 )
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Kozera ( VII.2009-7.XII.2009 )
 - płk Wojciech Krajza ( 7.XII.2009-15.XI.2010 )
 - płk Andrzej Kozera ( 15.XI.2010-obecnie )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (? - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.