Wojska Obrony Terytorialnej (Wojska OT)
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej - Warszawa
 
1.Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. płk Władysława Liniarskiego ps."Mścisław"
 
Dowództwo 1.Podlaskiej Brygady OT - Białystok
5.Batalion Obrony Terytorialnej - Siedlce
25.Batalion Obrony Terytorialnej - Białystok
2.Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps."Zapora"
 
Dowództwo 2.Lubelskiej Brygady OT - Lublin
23.Batalion Obrony Terytorialnej - Lublin
3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego
 
Dowództwo 3.Podkarpackiej Brygady OT - Rzeszów
24.Batalion Obrony Terytorialnej - Rzeszów