Królewskie Siły Powietrzne (Royal Air Forces - RAF) w roku 2019
 
 
Królewskie Siły Powietrzne są znaczącą siłą na europejskim teatrze wojennym oraz pełnią kluczową rolę w strukturach obronnych NATO i państw zachodnich. Rok 2019 jest dla RAF rokiem zmian, politycznie jest to widmo Brexitu, sprzętowo jest to dalsze wdrażanie najnowocześniejszych samolotów wielozadaniowych Lockheed Martin F-35B Lightning II oraz w dniu 14 marca 2019 roku w bazie lotniczej RAF Marham dokonano oficjalnego pożegnania samolotów Panavia Tornado GR4. Ostatnimi oddziałami eksploatującymi Tornado były IX (B) Eskadra oraz 31 Eskadra, IX (B) Eskadra od 1 kwietnia 2019 roku funkcjonuje jako wyposażona jedynie w samoloty Eurofighter Typhoon FGR4, natomiast 31 Eskadra będzie reaktywowana jako operująca bezzałogowymi statkami powietrznymi.
 
Głównodowodzącym RAF jest Szef Sztabu Lotnictwa (Chief od the Air Staff - CAS), który przewodzi Zarządowi Sił Powietrznych (Air Force Board), dowodzenie delegowane jest następnie do dowództwa RAF (RAF Air Command), w podporządkowaniu dowództwa są już związki taktyczne w Wielkiej Brytanii są to Grupy, w roku 2019 w RAF funkcjonowały dowództwa sześciu grup. Każda z grup miała inne zadania operacyjne. Dowództwo RAF oraz dowództwa grup z wyjątkiem grupy ekspedycyjnej dyslokowane są w bazie RAF High Wycombe, dowództwo grupy ekspedycyjnej mieści się w bazie Al Udeid Air Base w Katarze.
 
Dowództwa Grup
No 1 Group Główny związek taktyczny dowodzący lotnictwem bojowym, odpowiadający również za zadania ISTAR oraz obronę powietrzną kraju.
No 2 Group Grupa ta odpowiada za ochronę, mobilność oraz zdolność do operowania i odtwarzania zdolności operacyjnych sił powietrznych.
No 11 Group Grupa odpowiada za dowodzenie elementami połączonych elementów sił powietrznych, elementy operacji niekinetycznych, rozpoznanie radiolokacyjne, walkę cybernetyczną.
No 22 Group Grupa odpowiada za szkolenie personelu oraz specjalistów sił powietrznych na wielu szczeblach szkolenia.
No 38 Group Grupa odpowiada za zabezpieczenie logistyczne, medyczne, łączność oraz dodatkowe elementy jak np. oddziały kulturalne.
No 83 Expeditionary Air Group Dowództwo grupy odpowiada za operacje poza granicami kraju.
 
W podporządkowaniu grup znajdują się bazy RAF pełniące funkcje odpowiadające zadaniom danej grupy. Bazy RAF co ciekawe rozlokowane są głównie w środkowej i południowej części Wielkiej Brytanii, ważnym elementem RAF jest także sieć stacji radarowych, która dostarcza cennych informacji na temat sytuacji powietrznej nad terytorium królestwa. Warto wspomnieć również że Wielka Brytania posiada bazy RAF w innych częściach Świata, najbliższymi są bazy na Cyprze i Gibraltarze, ale RAF posiada również bazy na Falklandach oraz Wyspie Wniebowstąpienia na południowym Pacyfiku. Zasadnicze siły lotnicze i wsparcia zorganizowane są w eskadry, w każdej z baz dyslokowanych jest kilka eskadr w zależności od rodzaju bazy.
Poniżej na mapie przedstawiamy dyslokację baz RAF (kolor czerwony) oraz baz radarowych (Remote Radar Head)(na mapie w kolorze niebieskim).
 
Mapa głównych baz RAF na terenie Wielkiej Brytanii (mapa stworzona na podkładzie map www.openstreetmap.org)
 
 
Kolorem czerwonym oznaczono bazy RAF, kolorem niebieskim bazy radarowe. Poniżej w tabeli więcej informacji na temat baz. 
 
Ikona lotniska oznacza że baza posiada lotnisko.
 
Numer
na mapie
  Nazwa bazy RAF Przeznaczenie  
1 RAF Benson Baza RAF z której operują głównie eskadry śmigłowców.
2 RAF Boulmer Baza RAF będąca głównym ośrodkiem dowodzenia i naprowadzania oraz analizy sytuacji radiolokacyjnej spływającej z podległych jej posterunków radarowych.  
3 RAF Brize Norton Baza RAF będąca główną bazą lotnictwa transportowego RAF.
4 RAF College Cranwell Baza RAF będąca bazą dla jednostek szkolnych RAF.
5 RAF Coningsby Baza RAF będąca jedną z dwóch baz lotnictwa bojowego wysokiej gotowości bojowej (Quick Reaction Alert - QRA).
6 RAF Cosford Baza RAF będąca bazą szkolenia specjalności technicznych.
7 RAF Digby Baza RAF będąca bazą łączności dla wszystkich rodzajów wojsk.  
8 RAF Fylingdales Baza RAF będąca bazą systemu wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi dla wojsk Wielkiej Brytanii oraz USA.  
9 RAF Halton Baza RAF odpowiedzialna za szkolenie personelu sił powietrznych w wielu specjalnościach.  
10 RAF Henlow Baza RAF zajmująca się wsparciem innych jednostek sił powietrznych.  
11 RAF High Wycombe Baza RAF w której dyslokowane są najważniejsze dowództwa sił powietrznych.  
12 RAF Honington Baza RAF odpowiedzialna za szkolenie lotnicze oraz oddziały specjalistyczne ochronne, chemiczne oraz policji sił powietrznych.
13 RAF Leeming Baza RAF będąca głównym punktem wylotu na misje zagraniczne, bliskość poligonów powoduje również że baza jest wykorzystywana podczas ćwiczeń lotniczych.
14 RAF Linton-On-Ouse Baza RAF odpowiedzialna za zaawansowane szkolenie pilotów dla wszystkich rodzajów wojsk oraz pilotów zagranicznych.
15 RAF Loosiemouth Baza RAF będąca jedną z dwóch baz lotnictwa bojowego wysokiej gotowości bojowej (Quick Reaction Alert - QRA).
16 RAF Marham Baza RAF była siedzibą eskadr bojowych wyposażonych w samoloty Tornado. Baza jest przygotowywana do przyjęcia wchodzących do służby samolotów F-35.
17 RAF Northolt Baza RAF która obsługuje personel instytucji centralnych ministerstwa obrony oraz innych rodzajów sił zbrojnych.
18 RAF Odiham Baza RAF z której operują eskadry śmigłowców, pełni również rolę bazy wspierającej operacje śmigłowców oraz misje poza granicami kraju.
19 RAF Scampton Baza RAF będąca głównym ośrodek kierowania i kontroli ruchu powietrznego oraz meteorologii.
20 RAF Shawbury Baza RAF pełniący rolę głównej bazy szkoleniowej dla personelu lotniczego i naziemnego.
21 RAF Spadeadam Baza RAF bądąca głównym ośrodkiem i poligonem walki elektronicznej.  
22 RAF St Mawgan Baza RAF pełniąca rolę bazy treningowej dla jednostek 22 Grupy.
23 RAF Syerston Baza RAF pełniąca rolę bazy szkolno-treningowej dla ochotniczych eskadr szybowcowych.
24 RAF Valley Baza RAF prowadząca szkolenie dla pilotów samolotów nowej generacji oraz personelu ratownictwa w trudnych warunkach.
25 RAF Waddington Baza RAF będąca głównym ośrodkiem prowadzenia rozpoznania oraz operacji ISTAR.
26 MOD Winterbourne Gunner Baza będąca głównym ośrodkiem obrony przed bronią masowego rażenia dla wszystkich rodzajów wojsk.  
27 RAF Wittering Baza RAF będąca jedną z głównych baz naprawczych i logistycznych, baza pełni również rolę w systemie szkolenia.
28 RAF Woodvale Baza RAF główne szkoląca kadetów oraz studentów.
29 RAF Wyton Baza RAF będąca ośrodkiem analizy i pozyskiwania danych wywiadowczych.
30 RRH Benbecula Stacja radarowa wyposażona w system Type 92  
31   RRH Brizlee Wood Stacja radarowa wyposażona w system Type 93  
32 RRH Buchan Stacja radarowa wyposażona w system Type 92  
33 RRH Saxa Vord Stacja radarowa wyposażona w system Type 92  
34 RRH Neatishead Stacja radarowa wyposażona w system Type 92  
35 RRH Staxton Wold Stacja radarowa wyposażona w system Type 92  
36   RRH Portreath Stacja radarowa wyposażona w system Type 102  
 
Obrona Powietrzna
 
Zasadniczym związkiem obrony powietrznej jest 1 Grupa wyposażona w samoloty Eurofighter Typhoon FGR4 zdolne do wykonywania zadań myśliwskich, bombowych, rozpoznawczych oraz uderzeniowych, kolejnym typem samolotu który jest wprowadzany do operacyjnego wykorzystania jest samolot wielozadaniowy Lockheed Martin F-35B Lightning II, samoloty tego typu przybyły do Wielkiej Brytanii w 2018 roku, a pierwsza eskadra osiągnęła zdolność bojową 10 stycznia 2019 roku. W skład 1 Grupy, wchodzą bazy RAF Coningsby, RAF Fylingdales, RAF Leeming, RAF Lossiemouth, RAF Marham, RAF Waddington, bazy Coningsby oraz Lossiemouth są bazami pełnej gotowości bojowej (Quick Reaction Alert – QRA) i pełnią całodobowe dyżury bojowe obrony powietrznej Wielkiej Brytanii, w bazach tych stacjonują eskadry wyposażone w samoloty wielozadaniowe Eurofighter Typhoon FGR4. Samoloty Typhoon są dowodzone przez komórkę organizacyjną Typhoon HQ, wszystkie eskadry samolotów Typhoon są zgrupowane w bazach QRA za wyjątkiem 12 Eskadry, która obecnie stacjonuje na Bliskim Wschodzie i pełni rolę jednostki wdrożeniowej samolotów Typhoon dla sił powietrznych państwa Katar, po wykonaniu tego zadania w 2019 roku eskadra powrócić ma do bazy RAF Coningsby. 
 
       
Herby eskadr wyposażonych w samoloty Typhoon FGR4
 
Eskadry wyposażone w Eurofighter Typhoon FGR4 to (w nawiasach ich oryginalne angielskie nazwy):
 
1 Eskadra (1 (F) Squadron) - RAF Loosiemouth
2 Eskadra (II (AC) Squadron) - RAF Loosiemouth
3 Eskadra (3 (F) Squadron) - RAF Coningsby
6 Eskadra (6 Squadron) - RAF Loosiemouth
9 Eskadra (IX (B) Squadron) - RAF Loosiemouth
11 Eskadra (XI (F) Squadron) - RAF Coningsby
12 Eskadra (12 Squadron) - RAF Coningsby
29 Eskadra (29 Squadron) - RAF Coningsby
 
Łącznie jest to 8 eskadr. 
 
Typhoon FGR4 z 11 Eskadry (fot. Bartek Kozłowiec, licencja: CC BY 4.0źródło)
 
Eskadra wyposażona w samoloty wielozadaniowe F-35B Lightning II to przede wszystkim 617 Eskadra (617 Squadron) - RAF Marham, kolejną eskadrą szkolącą się na tym typie samolotu obecnie w bazie Edwards AFB w USA jest 17 Eskadra (XVII Squadron). W połowie 2019 roku planowanie jest także rozwinięcie na nowo 207 Eskadry (207 Squadron) - RAF Marham, która ma być eskadrą wdrożeniowo-testową tego samolotu.
 
  
Herby eskadr wyposażonych w samoloty F-35B Lightning II (od lewej: 617, 17, 207 Eskadra)
 
Następnym kluczowym zadaniem 1 Grupy jest prowadzenie działań ISTAR, czyli rozpoznania, wywiadu, obserwacji i wskazywania celów. Jednym z podstawowych samolotów rozpoznawczych jest Raytheon Sentinel R1, następnie użytkowany jest także samolot rozpoznawczy Raytheon Shadow R1. Kolejnym typem jest samolot wczesnego ostrzegania Boeing E-3D "Sentry" (7 szt.), następnie do użytku wchodzą samoloty Boeing P-8A "Poseidon" (9 szt.) oraz Boeing RC-135W "Rivet Joint" (3 szt.). Większość eskadr zgrupowania jest w bazie RAF Waddington, za wyjątkiem 120 Eskadry (120 Squadron) która jest dyslokowana w RAF Lossiemouth, wynika to z jej wyposażenia, które jest przeznaczone do działania głównie morskiego. 54 Eskadra (LIV Squadron) jest eskadrą wdrożeniowo-testową i większość z typów tych samolotów jest użytkowana w tej eskadrze, na potrzeby szkolenia działa również 56 Eskadra (56 Squadron).
 
Sprzęt do eskadr przydzielony jest następująco:
 
Sentinel R1
5 Eskadra (V (AC) Squadron) - RAF Waddington
54 Eskadra (LIV Squadron) - RAF Waddington
 
Shadow R1
14 Eskadra (14 Squadron) - RAF Waddington
54 Eskadra (LIV Squadron) - RAF Waddington
 
E-3D
8 Eskadra (VIII Squadron) - RAF Waddington
54 Eskadra (LIV Squadron) - RAF Waddington
 
P-8A
120 Eskadra (120 Squadron) - RAF Lossiemouth
 
RC-135W
51 Eskadra (51 Squadron) - RAF Waddington
 
     
Herby eskadr ISTAR (od lewej: 5, 8, 14, 51, 54, 120 Eskadra)
 
Mimo że 1 Grupa nie odpowiada w zasadzie za przygotowanie i szkolenie pilotów, to posiada w swojej strukturze jedną eskadrę szkolenia zaawansowanego - 100 Eskadra (100 Squadron) - która jest wyposażona w samoloty szkolenia zaawansowanego BAe Hawk T1.
 
BAe Hawk T1 z 100 Eskadry (fot. MilborneOne, licencja: CC BY 3.0źródło)
 
Ostatnim elementem operacji prowadzonych przez 1 Grupę, są działania bezzałogowymi statkami powietrznymi, grupa ma na wyposażeniu samoloty General Atomics MQ-9A "Reaper" pozwalające na wykonywanie całego wachlarza działań operacyjnych, od uderzeniowych do rozpoznawczych. Samoloty te operują z bazy RAF Waddington i wchodzą w skład 13 Eskadry (XIII Squadron) oraz 39 Eskadry (39 Squadron).
  
Herby eskadry szkolnej oraz eskadr bezzałogowców (od lewej: 100, 13, 39 Eskadra)
 
Ponadto w skład 1 Grupy wchodzą dwie jednostki sił pomocniczych RAF, czyli RAuxAF (Royal Auxiliary Air Force), są to 602 Eskadra (602 (City of Glasgow) Squadron RAuxAF) w Glasgow, która zajmuje się szkoleniem rezerw na rzecz RAF oraz 607 Eskadra  (607 (County of Durham) Squadron RAuxAF) w RAF Leeming  zajmująca się szkoleniem rezerw wsparcia RAF. W skład grupy wchodzi również jednostka standaryzacji i szkolenia kontroli powietrznej (Joint Forward Air Control Training and Standarization Unit - JFACTSU) bazująca w RAF Leeming. Dodatkowo w bazie RAF Waddington stacjonuje 1 Skrzydło Rozpoznania i Wywiadu (1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Wing).
 
 
Herby eskadr RAuxAF z 1 Grupy (od lewej: 602, 607 Eskadra)
 
Lotnictwo Transportowe
 
Kolejnym kluczowym elementem RAF jest 2 Grupa, której zasadniczym zadaniem jest wykonywanie zadań transportowych dla Królewskich sił zbrojnych oraz wykonywanie zadań wsparcia logistycznego, ochronnego dla wszystkich jednostek RAF, głównymi bazami 2 Grupy są: RAF Benson, RAF Brize Norton, RAF Henlow, RAF Honington, RAF Northolt, RAF Odiham, pewne elementy grupy są również rozlokowane w bazie armii MOD Winterbourne Gunner.
 
Za zadania transportowe na poziomie strategicznym odpowiadają samoloty Airbus A400M "Atlas" w który wyposażone są 24 Eskadra (XXIV Squadron), 70 Eskadra (LXX Squadron) oraz 206 Eskadra (206 Squadron) oraz Boeing C-17 "Globemaster III" w który są wyposażone eskadry 24 Eskadra (XXIV Squadron) oraz 99 Eskadra (99 Squadron).
 
Za transport na poziomie taktycznym odpowiadają samoloty Lockheed Martin C-130J "Super Hercules", które są na wyposażeniu 24 Eskadry (XXIV Squadron), 47 Eskadry (47 Squadron) oraz 206 Eskadra (206 Squadron).
 
RAF posiada również 14 szt. samolotów tankowania powietrznego Airbus A330 MRTT "Voyager", które są wyposażeniu 10 Eskadry (10 Squadron) oraz 101 Eskadry (101 Squadron).
 
Brytyjski Voyager (fot. MilborneOne, licencja: CC BY 3.0źródło)
 
Do zadań grupy należą także zadania transportu VIP, które wykonywane są z bazy RAF Northolt za pomocą 32 Eskadry (32 Squadron) wyposażonego w śmigłowiec Leonardo AW109SP "GrandNew" oraz samoloty pasażerskie krótkiego zasięgu BAe 146-100.

       
Herby eskadr 2 Grupy (od lewej: 10, 24, 32, 47, 70, 99, 101, 206 Eskadra)

Bezpośrednio oprócz eskadr latających w składzie 2 Grupy znajdują się jednostki sił pomocniczych RAuxAF, które rozlokowane są w bazach RAF, i tak w bazie Aldergrove gdzie są siły śmigłowcowe, znajduje się 502 Eskadra (502 (Ulster) Squadron RAuxAF) wykonująca zadania wsparcia, w bazie RAF St Mawgan jest 505 Eskadra (505 (Essex) Squadron RAuxAF) szkoląca rezerwy wsparcia RAF, w bazie RAF Northolt są 600 Eskadra (600 (City of London) Squadron RAuxAF) oraz 601 Eskadra (601 (County of London) Squadron RAuxAF) wspierające 32 Eskadrę. W bazie RAF Benson jest 606 Eskadra (606 (Chiltern) Squadron RAuxAF), w bazie RAF Woodvale jest 611 Eskadra (611 (West Lancashire) Squadron RAuxAF), natomiast w głównej bazie RAF Brize Norton jest 622 Eskadra (622 Squadron RAuxAF).

     
Herby eskadr pomocniczych 2 Grupy (od lewej: 502, 600, 601, 606, 611, 622 Eskadra)

 

Kolejnym kluczowym elementem 2 Grupy jest Pułk RAF (RAF Regiment), jest to duża jednostka lądowa RAF zapewniająca ochronę, działania policyjne oraz zadania lekkiej piechoty na potrzeby jednostek RAF. Kwaterą główną pułku RAF jest baza RAF Honington, jednak pododdziały pułku są rozmieszczone w wielu bazach. Struktura pułku jest następująca:

 


Herb Pułku RAF

 • Dowództwo Pułku RAF (RAF Regiment HQ) - RAF Honington
  • Dowództwo Sił Ochronnych RAF (RAF Force Protection HQ) - RAF Honington
   • Centrum Sił Ochronnych RAF (RAF Force Protection Centre
   • Skrzydło Szkolne Pułku RAF (RAF Regiment Training Wing)
   • Dowództwo Policji RAF (RAF Police HQ)
   • 3 Taktyczna Eskadra Policji Sił Pomocniczych RAF (3 (Tactical) Police Squadron RAuxAF)
   • 2 Skrzydło Sił Ochronnych (2 Force Protection Wing) - RAF Leeming
    • 1 Taktyczna Eskadra Policji (1 Tactical Police Squadron) - RAF Honington
    • 34 Eskadra Pułku RAF (34 Squadron RAF Regiment) - RAF Leeming
    • 609 Eskadra Sił Pomocniczych RAF (609 (West Riding) Squadron RAuxAF) - RAF Leeming
   • 3 Skrzydło Sił Ochronnych (3 Force Protection Wing) - RAF Marham
    • 6 Eskadra Policji RAF (6 RAF Police Squadron) - RAF Marham
    • 15 Eskadra Pułku RAF (15 Squadron RAF Regiment) - RAF Honington
    • 2620 Eskadra Sił Pomocniczych RAF (2620 (County of Norfolk) Squadron RAuxAF) - RAF Marham
   • 4 Skrzydło Sił Ochronnych (4 Force Protection Wing) - RAF Brize Norton
    • 7 Eskadra Policji RAF (7 RAF Police Squadron) - RAF Brize Norton
    • 2 Eskadra Pułku RAF (2 Squadron RAF Regiment) - RAF Brize Norton
    • 2624 Eskadra Sił Pomocniczych RAF (2624 (County of Oxford) Squadron RAuxAF) - RAF Brize Norton
   • 5 Skrzydło Sił Ochronnych (5 Force Protection Wing) - RAF Lossiemouth
    • 4 Eskadra Policji RAF (4 RAF Police Squadron) - RAF Lossiemouth
    • 51 Eskadra Pułku RAF (51 Squadron RAF Regiment) - RAF Lossiemouth
    • 603 Eskadra Sił Pomocniczych RAF (603 (City of Edinburgh)Squadron RAuxAF) - RAF Lossiemouth
    • 2622 Eskadra Sił Pomocniczych RAF (2622 (Highland) Squadron RAuxAF) - RAF Lossiemouth
   • 7 Skrzydło Sił Ochronnych (7 Force Protection Wing) - RAF Coningsby
    • 63 Eskadra Pułku RAF (63 (Queen's Colour) Squadron RAF Regiment) - RAF Northolt
    • 2623 Eskadra Sił Pomocniczych RAF (2623 (East Anglian) Squadron RAuxAF) - RAF Honington
   • 8 Skrzydło Sił Ochronnych (8 Force Protection Wing) - RAF Waddington
    • 5 Eskadra Policji RAF (5 RAF Police Squadron) - RAF Waddington
    • 1 Eskadra Pułku RAF (1 Squadron RAF Regiment) - RAF Honington
    • 616 Eskadra Sił Pomocniczych RAF (616 (South Yorkshire) Squadron RAuxAF) - RAF Waddington
    • 2503 Eskadra Sił Pomocniczych RAF (2503 (County of Lincoln) Squadron RAuxAF) - RAF Waddington
   • 20 Skrzydło Pułku RAF (20 Wing RAF Regiment) - RAF Honington
    • 26 Eskadra Pułku RAF (26 Squadron RAF Regiment
    • 27 Eskadra Pułku RAF (27 Squadron RAF Regiment)
  • Skrzydło Spadochronowe (Airborne Delivery Wing) - RAF Brize Norton
   • Eskadra Dowodzenia i Operacji (HQ and Operation Squadron)
   • Eskadra Wyszkolenia (Performance Development Squadron)
   • Eskadra Techniki Spadochronowej (Parachute Engineering Squadron)
   • Eskadra Szkolenia Spadochronowego (Parachute Training Squadron)
   • Eskadra Wsparcia (Support Squadron)
  
Herby 2 FPW i jego jednostek (od lewej:2 FPW, 34 Sqd, 609 Sqd)
  
Herby 3 FPW i jego jednostek (od lewej:3 FPW, 15 Sqd, 2620 Sqd)
  
Herby 4 FPW i jego jednostek (od lewej:4 FPW, 2 Sqd, 2624 Sqd)
  
Herby 5 FPW i jego jednostek (od lewej:5 FPW, 51 Sqd, 603 Sqd, 2622 Sqd)
  
Herby 7 FPW i jego jednostek (od lewej:7 FPW, 63 Sqd, 2623 Sqd)
   
Herby 8 FPW i jego jednostek (od lewej:8 FPW, 1 Sqd, 616 Sqd, 2503 Sqd)
 
Herby 26 i 27 Sqn
 
Działania połączone, niekinetyczne oraz cybernetyczne
 

Elementem RAF zajmującym się operacjami połączonymi, działaniami niekinetycznymi oraz cybernetycznymi jest 11 Grupa, której elementy znajdują się w bazach RAF Boulmer, RAF Fylingdales, RAF Scampton, RAF Spadeadam. 11 Grupa to przede wszystkim sieć stacji radarowych, opierająca się głównie na radarach typu Type 93, Type 102 oraz Lockheed Martin AN/TPS-77 (Type 92). Baza RAF Boulmer to przede wszystkim główna siedziba Sił Zarządzania Polem Walki RAF (RAF Battlespace Management Force), RAF Fylingdales to z kolei część amerykańsko-brytyjskiej sieci radarów wczesnego ostrzegania przeciwko pociskom balistycznym (Ballistic Missile Early Warning System) oraz sieci rozpoznawczej obszaru sojuszniczego (Allied Space Surveillance Network). RAF Scampton to siedziba 1 Centrum Kontroli Powietrznej (1 Air Control Centre), któremu podlegają stacje radarowe, w tej bazie rozmieszczona jest również mobilna jednostka meteorologiczna (Mobile Meteorological Unit). Ostatnią bazą jest RAF Spadeadam, która jest poligonem walki radioelektronicznej. 

 

Szkolenie
 

Za szkolenie personelu dla potrzeb RAF odpowiada 22 Grupa, w skład której wchodzą bazy: RAF College Cranwell, RAF Cosford, RAF Halton, RAF Linton-On-Ouse, RAF Shawbury, RAF St Mawgan, RAF Syerston, RAF Valley, RAF Woodvale. Eskadry grupy wyposażone są w samoloty szkolno-treningowe BAe Hawk 128 (Hawk T2), Grob 115E (Tutor T1), Jetstream 201 (Jetstream T1), Grob G120TP Prefect, Short Tucano T1. 22 Grupa ma swoim podporządkowaniu zarówno szkoły szkolenia lotniczego (Flying Training School) oraz eskadry. Struktura 22 Grupy jest dosyć rozbudowana w związku z czym warto przyjrzeć się jej bliżej, warto również zauważyć że w składzie 22 Grupy są również komórki oraz pododdziały wykonujące szkolenie dla innych rodzajów wojsk (np. Marynarki Wojennej (Royal Navy) i Wojsk Lądowych (Army)),strukturę tę prezentujemy poniżej:

 • Dowództwo 22 Grupy (No 22 Group HQ) - RAF High Wycombe
  • Dyrektor Szkolenia Naziemnego/Starszy Oficer Personelu Latającego (Director Ground Training (DGT)/Senior Air Staff Officer (SASO))
   • RAF St Mawgan
   • RAF Weston-on-the-Green
   • Organizacja Szkolenia Wojskowego SERE (Defence SERE Training Organisation)
   • FD/AT Center
   • Szkoła Przygotowania Fizycznego RAF (RAF School of Physical Training) - RAF Cosford
   • Dział Rozwoju i Standardyzacji Naziemnej (Ground Standards and Evaluation)
   • Centrum Medialne (Air Media Center)
  • Komendant ACO (Commandant ACO)
   • RAF Kenley
   • RAF Kirknewton
   • RAF Little Rissington
   • 2 Szkoła Szkolenia Lotniczego (2 Flying Training School) - RAF Syerston
    • Centralna Szkoła Szybowcowa (Central Gliding School) - RAF Syerston
    • 614 Ochotnicza Eskadra Szybowcowa (614 Volunteer Gliding Squadron) - MDP Wethersfield
    • 615 Ochotnicza Eskadra Szybowcowa (615 Volunteer Gliding Squadron) - Kenley Airport
    • 621 Ochotnicza Eskadra Szybowcowa (621 Volunteer Gliding Squadron) - RAF Little Rissington
    • 622 Ochotnicza Eskadra Szybowcowa (622 Volunteer Gliding Squadron) - Trenchard Lines
    • 626 Ochotnicza Eskadra Szybowcowa (626 Volunteer Gliding Squadron) - RNAS Predannack
    • 632 Ochotnicza Eskadra Szybowcowa (632 Volunteer Gliding Squadron) - Ternhill Airfield
    • 637 Ochotnicza Eskadra Szybowcowa (637 Volunteer Gliding Squadron) - RAF Little Rissington
    • 644 Ochotnicza Eskadra Szybowcowa (644 Volunteer Gliding Squadron) - RAF Syerston
    • 645 Ochotnicza Eskadra Szybowcowa (645 Volunteer Gliding Squadron) - RAF Topcliffe
    • 661 Ochotnicza Eskadra Szybowcowa (661 Volunteer Gliding Squadron) - RAF Kirknewton
  • Komendant Wyższej Szkoły RAF (Commandant RAF College)
   • RAF College Cranwell
   • RAF Barkston Heath
   • RAF Halton
   • RAF Syerston
   • RAF Woodvale
   • R&S
   • Jednostka Szkolenia Oficerów i Kaderów Załóg Lotniczych (Officer and Aircrew Cadet Training Unit (OACTU))
   • ACS
   • Eskadra Szkolenia Podstawowego (Recruit Training Squadron (RTS))
   • STS
   • 6 Szkoła Szkolenia Lotniczego (6 Flying Training School)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetu Birmingham (University of Birmingham Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetu Bristol (Bristol University Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetu Cambridge (Cambridge University Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetów East Midlands (East Midlands Universities Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetów Wschodniej Szkocji (East of Scotland Universities Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetów Glasgow oraz Strathclyde (Universities of Glasgow and Strathclyde Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetu Liverpool (Liverpool University Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetów Manchester i Salford (Manchester and Salford Universities Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetów Irlandii Północnej (Northern Ireland Universities Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetów Northumbrian (Northumbrian Universities Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetu Oxford (Oxford University Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetu Southampton (Southampton University Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetów Walii (Universities of Wales Air Squadron)
    • Eskadra Lotnicza Uniwersytetów Yorkshire (Yorkshire Universities Air Squadron)
    • 1 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (1 Air Experience Flight RAF) - MOD St Athan
    • 2 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (2 Air Experience Flight RAF) - MOD Boscombe Down
    • 3 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (3 Air Experience Flight RAF) - RAF Colerne
    • 4 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (4 Air Experience Flight RAF) - Glasgow Airport
    • 5 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (5 Air Experience Flight RAF) - RAF Wittering
    • 6 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (6 Air Experience Flight RAF) - RAF Benson
    • 7 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (7 Air Experience Flight RAF) - RAF Cranwell
    • 8 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (8 Air Experience Flight RAF) - RAF Cosford
    • 9 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (9 Air Experience Flight RAF) - RAF Linton-on-Ouse
    • 10 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (10 Air Experience Flight RAF) - RAF Woodvale
    • 11 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (11 Air Experience Flight RAF) - RAF Leeming
    • 12 Klucz Szkolenia Lotniczego RAF (12 Air Experience Flight RAF) - RAF Leuchars
  • Komendant Wojskowej Szkoły Szkolenia Technicznego (Commandant Defence College of Technical Training (DCTT))
   • Wojskowa Szkoła Szkolenia Technicznego (Defence College of Technical Training (DCTT))
    • Wojskowa Szkoła Inżynierii Lotniczej (Defence School of Aeronautical Engineering (DSAE)) - RAF Cosford
     • Komenda Wojskowej Szkoły Inżynierii Lotniczej (DSAE HQ)
     • 1 Szkoła Szkolenia Technicznego (1 School of Technical Training)
      • Komenda
      • 238 Eskadra (238 Squadron)
      • Eskadra Szkolenia Systemów Lotniczych (Aerosystems Training Squadron)
      • Eskadra Szkolenia Mechanicznego (Mechanical Training Squadron)
      • Eskadra (Trenchard Squadron)
     • Szkoła Szkolenia Inżynierii Systemów Lotniczych i Zarządzania (RAF Aerosystems Engineering and Management Training School (AE&MTS)) - RAF Cosford
     • Szkoła Inżynierii Lotniczej i Przetrwania Królewskiej Marynarki (Royal Navy Air Engineering and Survival School) - Gosport
      • Komenda
      • 764 Eskadra Szkolenia Podstawowego (764 Initial Training Squadron)
      • Grupa Szkolenia Zaawansowanego (Advanced Training Group)
      • Grupa Szkolenia Wspólnego (Common Training Group)
      • Grupa Szkolenia Specjalistycznego (Specialist Training Group)
      • Grupa Wsparcia Szkolenia (Training Support Group)
     • Wojskowa Szkoła Łączności i Systemów Informatycznych (Defence School of Communications and Information Systems (DSCIS)) - Blandford Camp
      • Komenda
      • 1 Szkoła Radiowa (1 Radio School) - RAF Cosford
       • Szkoła Wstępna (Aerial Erector School) - RAF Digby
      • 11 Pułk Łączności (11 (The Royal School of Signals) Signals Regiment) - Blandford Camp
     • Wojskowa Szkoła Inżynierii Elektroniki i Mechaniki (Defence School of Electronic and Mechanical Engineering (DSEME)) - MOD Lyneham
      • Komenda
      • 8 Batalion Szkolny Służby Inżynierów Elektroniki i Mechaniki (8 Training Battalion REME) - MOD Lyneham
      • Szkoła Uzbrojenia Służby Inżynierów Elektroniki i Mechaniki (REME Arms School) - MOD Lyneham
      • Szkoła Inżynierii Lotniczej Armii (School of Army Aeronautical Engineering (SAAE)) - MOD Lyneham
      • 4 Szkoła Szkolenia Technicznego (4 School of Technical Training) - MOD St Atham
     • Wojskowa Szkoła Inżynierii Morskiej (Defence School of Marine Engineering (DSMarE)) - HMS Sultan (Gosport)
   • HMS Sultan
   • Arborfield
   • Bordon and Blandford garrisons
   • RAF Cosford
   • MOD Lyneham
   • MOD St Atham
  • Dyrektor Szkolenia Lotniczego (Director Flying Training (DFT))
   • RAF Linton-on-Ouse
   • RAF Shawbury
   • RAF Valley
   • Komenda Centralnej Szkoły Lotniczej (HQ Central Flying School (CFS))
    • Zespół Akrobacyjny RAF (RAF Aerobatic Team (RAFAT))
   • 1 Szkoła Szkolenia Lotniczego (1 Flying Training School) - RAF Linton-on-Ouse
    • 72 Eskadra (72 (R) Squadron) - RAF Linton-on-Ouse
   • 3 Szkoła Szkolenia Lotniczego (3 Flying Training School) - RAF College Cranwell
    • 16 Eskadra (16 (R) Squadron) - RAF Wittering
    • 45 Eskadra (45 (R) Squadron) - RAF College Cranwell
    • 57 Eskadra (57 (R) Squadron) - RAF College Cranwell
    • 674 Eskadra AAC (674 Squadron Army Air Corps) - RAF Barkston Heath
    • 703 Eskadra Lotnictwa Morskiego (703 Naval Air Squadron) - RAF Barkston Heath
   • 4 Szkoła Szkolenia Lotniczego (4 Flying Training School) - RAF Valley
    • 4 Eskadra (4 Squadron) - RAF Valley
    • 25 Eskadra (XXV (F) Squadron) - RAF Valley
    • Jednostka Szkolenia Zaawansowanego Centralnej Szkoły Lotniczej (Central Flying School Advanced Training Unit)
   • Wojskowa Szkoła Lotnictwa Śmigłowcowego (Defence Helicopter Flying School (DHFS)) - RAF Shawbury
    • Eskadra Szkolenia Naziemnego (Ground Training Squadron)
    • Jednostka Szkolna Poszukiwania i Ewakuacji (Search and Rescue Training Unit) - RAF Valley
    • 2 Skrzydło Lotnictwa Morskiego (2 Maritime Air Wing)
     • 660 Eskadra AAC (660 Squadron Army Air Corps)
     • 705 Eskadra Lotnictwa Morskiego (705 Naval Air Squadron (FAA))
     • 202 Eskadra (202 Squadron RAF) - RAF Valley
    • 9 Pułk Lotnictwa Armii (9 Regiment Army Air Corps)
     • 60 Eskadra (60 (R) Squadron RAF)
     • 670 Eskadra AAC (670 Squadron Army Air Corps)
  • Dyrektor Sportu RAF (Director RAF Sport)
   • Sport RAF
 
   
Herby FTS (od lewej: 1, 2, 3, 4 FTS)
 
         
Herby eskadra uniwersyteckich: (od lewej: Bristol, Cambridge, East Midlands, Liverpool, Manchester, Oxford, Southampton, Birmingham, London, Yorkshire)
 
        
Herby eskadra RAF 22 Grupy: (od lewej: 238 Sqn, 72 Sqn, 16 Sqn, 45 Sqn, 57 Sqn, 4 Sqn, 25 Sqn, 202 Sqn, 60 Sqn)
 
Wartym wyjaśnienia jest rola 6 FTS, jest to szkoła mająca w swoim podporządkowaniu Uniwersyteckie Eskadry Lotnicze (UAS), które funkcjonują na terenie kraju przy największych uczelniach wyższych, oprócz UAS 6 FTS ma podporządkowane jednostki szkolne ochotniczych rezerw RAF (Royal Air Force Volunteer Reserve (RAFVR)) nazywane Air Experience Flight (AEF), rolą tych jednostek jest głównie pomoc w szkoleniu kadetów Korpusu Szkolnego Lotnictwa (Air Training Corps), w którym na ochotnika szkoli się młodzież w wieku 12-17 lat. Warto dodać że eskadr ATC w całej Wielkiej Brytanii jest ponad tysiąc, i funkcjonują one nawet w małych miastach i miejscowościach. ATC jest paramilitarną organizacją młodzieżową finansowaną przez Ministerstwo Obrony oraz RAF, często obiekty ATC są umieszczane na terenie obiektów wojskowych jeśli istnieje taka możliwość.

 

Oddziały zabezpieczenia
 

Za całokształt zabezpieczenia działań RAF odpowiada 38 Grupa i podporządkowane jej jednostki, grupa ta zabezpiecza działanie RAF w kwestiach łączności, medycznych, a nawet kulturalnych oraz kwestiach logistycznych i technicznych dla operacji ekspedycyjnych, które są skupione w wyspecjalizowanych elementach organizacyjnych. W związku ze złożoną strukturą grupy warto przedstawić jej skład szczegółowo, poniżej struktura organizacyjna 38 Grupy:

 • Dowództwo 38 Grupy (No 38 Group HQ) - RAF High Wycombe
  • RAF High Wycombe
  • RAF Wittering
   • Skrzydło Operacyjne (Operations Wing)
   • Skrzydło Wsparcia (Support Wing)
  • Elementy Sił A4 RAF (RAF A4 Force Elements)
   • 1 Skrzydło Mobilne (1 Air Mobility Wing) - RAF Brize Norton
    • Eskadra Operacyjna (Operations Squadron)
    • Eskadra Transportowa (Air Movements Squadron)
    • Mobilna Eskadra Transportowa (UK Mobile Air Movements Squadron)
   • 42 Skrzydło Wsparcia Ekspedycyjnego (42 (Expeditionary Support) Wing) - RAF Wittering
    • 71 Eskadra Remontowo-Eksploatacyjna (71 (Inspection and Repair) Squadron) - RAF Wittering
    • 93 Eskadra Uzbrojenia Ekspedycyjnego (93 (Expeditionary Armaments) Squadron) - RAF Marham
    • 5001 Eskadra (5001 Squadron) - RAF Wittering
    • 5131 Eskadra Saperów (5131 (Bomb Disposal) Squadron) - RAF Wittering
   • 85 Skrzydło Logistyki Ekspedycyjnej (85 (Expeditionary Logistic) Wing) - RAF Wittering
    • 1 Eskadra Logistyki Ekspedycyjnej (1 Expeditionary Logistic Squadron) - RAF Wittering
    • 2 Eskadra Transportu Mechanicznego (2 Mechanical Transport Squadron) - RAF Wittering
    • 3 Mobilna Eskadra Żywnościowa (3 Mobile Catering Squadron) - RAF Wittering
    • 501 Eskadra Pomocnicza RAF (501 (County of Gloucester) Squadron RAuxAF) - RAF Brize Norton
    • 504 Eskadra Pomocnicza RAF (504 (County of Nottingham) Squadron RAuxAF) - RAF Wittering
    • 605 Eskadra Pomocnicza RAF (605 (County of Warwick) Squadron RAuxAF) - RAF Cosford
    • Służba Ratownictwa Górskiego RAF (RAF Mountain Rescue Service) - RAF Valley, RAF Leeming, RAF Lossiemouth
    • Połączona Eskadra Transportu i Ewakuacji Samolotów (Joint Aircraft Recovery & Transportation Squadron) - MOD Boscombe Down
   • 4624 Eskadra Pomocnicza RAF (4624 (County of Oxford) Squadron RAuxAF) - RAF Brize Norton
  • Służba Muzyczna RAF (RAF Music Services) - RAF Northolt
   • Centralna Orkiestra Sił Powietrznych (The Central Band of the Royal Air Force) - RAF Northolt
   • Orkiestra Pułku RAF (The Band of the RAF Regiment) - RAF Northolt
   • Orkiestra Reprezetacyjna RAF (The RAF Salon Orchestra) - RAF Northolt
   • Orkiestra Wyższej Szkoły RAF (The Band of the RAF College) - RAF College Cranwell
   • Orkiestra Sił Pomocniczych RAF (The Band of the Royal Auxiliary Air Force) - RAF College Cranwell
  • Służba Medyczna RAF (RAF Medical Operations)
   • Centrum Medycyny Lotniczej (RAF Centre of Aviation Medicine) - RAF Henlow
   • Skrzydło Medycyny Taktycznej (Tactical Medical Wing) - RAF Brize Norton
    • Eskadra Ewakuacji Powietrznej (Aeromedical Evacuation Squadron) - RAF Brize Norton
    • Eskadra Operacyjna (Operations Squadron) - RAF Brize Norton
    • Eskadra Utrzymania (Capability and Sustainment Squadron) - RAF Brize Norton
    • Eskadra Szkolna (Training Squadron) - RAF Brize Norton
   • 612 Eskadra Pomocnicza RAF (612 (County of Aberdeen) Squadron RAuxAF) - Leuchars Station
   • 4626 Eskadra Pomocnicza RAF (4626 (County of Wiltshire) Squadron RAuxAF) - RAF Brize Norton
  • 90 Jednostka Łączności (90 Signals Unit) - RAF Leeming
   • Skrzydło Łączności Taktycznej (Tactical Communications Wing) - RAF Leeming
    • 2 Eskadra Łączności Polowej (2 Field Communications Squadron)
    • 3 Eskadra Łączności Polowej (3 Field Communications Squadron)
    • 4 Eskadra Łączności Polowej (4 Field Communications Squadron
   • Skrzydło Służby Informacji Operacyjnej (Operational Information Service Wing) - RAF Leeming
    • 1 Eskadra Wsparcia Inżynieryjnego (1 (Engineering Support) Squadron)
    • 5 Eskadra Służby Informacji (5 (Information Services) Squadron)
    • Eskadra Innowacji i Zdolności (Capability and Innovation Squadron)

 

Siły ekspedycyjne
 
Kolejnym elementem składowym RAF jest 83 Grupa, która jest odpowiedzialna za operacje poza granicami kraju, głównie na Bliskim Wschodzie, ale również zajmuje się bazami RAF poza granicami kraju na całym Świecie. Skład 83 Grupy jest następujący:
 
 • Dowództwo 83 Grupy (83 Expeditionary Air Group) - RAF Al Udeid
  • 901 Skrzydło Ekspedycyjne (901 Expeditionary Air Wing) - RAF Al Udeid
  • 902 Skrzydło Ekspedycyjne (902 Expeditionary Air Wing) - RAFO Musannah
  • 903 Skrzydło Ekspedycyjne (903 Expeditionary Air Wing) - RAF Akrotiri (Cypr)
  • 905 Skrzydło Ekspedycyjne (905 Expeditionary Air Wing) - RAF Mount Pleasant (Falklandy)
   • 1310 Klucz (1310 Flight) (Chinook HC4)
   • 1312 Klucz (1312 Flight) (Voyager KC2, Airbus A400M Atlas)
   • 1435 Klucz (1435 Flight) (Typhoon FGR4)
  • 906 Skrzydło Ekspedycyjne (906 Expeditionary Air Wing) - Al Minhad Air Base
 
Siły śmigłowcowe
 
Siły śmigłowcowe w Wielkiej Brytanii są skupione pod Połączonym Dowództwie Śmigłowcowym (Joint Helicopter Command), które odpowiada za siły śmigłowcowe RAF, Marynarki Wojennej oraz Lądowe. Samo dowództwo mieści się w bazie armii Marlborough Lines w Andover, aby zobrazować jak zgrupowanie są te siły przedstawiamy ich strukturę poniżej (część RAF).
 
 • Dowództwo Połączonych Sił Śmigłowcowych (Joint Helicopter Command) - Marlborough Lines, Andover (RAF part)
  • Siły Helikopterów Wsparcia (Support Helicopter Force)
   • 7 Eskadra (7 Squadron) - RAF Odiham (Chinook)
   • 18 Eskadra (18 Squadron) - RAF Odiham (Chinook)
   • 27 Eskadra (27 Squadron) - RAF Odiham (Chinook)
   • 28 Eskadra (28 Squadron) - RAF Benson (Chinook, Puma HC2)
   • 33 Eskadra (33 Squadron) - RAF Benson (Puma HC2)
   • 230 Eskadra (230 Squadron) - RAF Benson (Puma HC2)
   • Połączona Eskadra Wsparcia Helikopterów (Joint Helicopter Support Squadron)
   • Skrzydło Zaopatrzenia Taktycznego (Tactical Supply Wing) - MOD Stafford
 
Brytyjski Chinook z 7 Eskadry (fot. Adrian Pingstone, licencja: domena publiczna, źródło)
 
Siły Centrum Lotniczych Operacji Wojennych
 
W podporządkowaniu Dowództwa Lotnictwa znajduje się również komórka zajmująca się bieżącą analizą danych operacyjnych, wywiadu, która również prowadzi prace wdrożeniowe na rzecz sił powietrznych. Poniżej organizacja tych struktur:
 
 • Centrum Lotniczych Operacji Wojennych (RAF Air Warfare Centre) - RAF Waddington
  • Dział Rozwoju (Development Division)
  • Dział Operacyjny (Operations Division)
   • 92 Eskadra Szkolenia Taktyki (92 Tactics and Training Squadron RAF) - RAF Waddington
  • Zintegrowane Wsparcie Misji (Integrated Mission Support)
  • Dział Wsparcia Operacyjnego (Operations Support Division)
   • 591 Jednostka Łączności (591 Signals Unit) - RAF Digby
   • Skrzydło Rezerw Wywiadu (Intelligence Reserves Wing)
    • 7006 Eskadra Pomocnicza Wywiadu (7006 (VR) Intelligence Squadron RAuxAF) - RAF Waddington
    • 7010 Eskadra Pomocnicza Analizy Zdjęć (7010 (VR) Photographic Interpretation Squadron RAUxAF) - RAF Waddington
    • 7630 Eskadra Pomocnicza Wywiadu (7630 (VR) Intelligence Squadron RAuxAF) - RAF Waddington
  • Element Analizy Operacji (Operational Analysis Element)
  • Dział Lotniczy (Flying Division)
  • Dział Testowo-Wdrożeniowy (Test and Evaluation Division)
   • 41 Eskadra (41 Squadron) - RAF Coningsby (Typhoon FGR4)
   • 56 Eskadra (56 Squadron) - RAF Waddington (E-3D, Sentinel R1)
  • Połączona Jednostka Lotnicza Testowo-Wdrożeniowa (Joint Air Delivery Test and Evaluation Unit) - RAF Brize Norton
 
Oprócz wyżej wymienionej struktury w bezpośrednim podporządkowaniu Dowództwa Lotnictwa znajduje się Grupa Medialno-Komunikacyjna (Media & Communication Group) w skład której wchodzi 7644 Eskadra Pomocnicza (7644 (VR) Squadron RAuxAF) w bazie RAF Halton.
 
Oprócz wymienionych powyżej grup oraz sił, jednostki RAF są w podporządkowaniu Dowództwa Sił Połączonych (Joint Forces Command), którego dowództwo znajduje się w Northwood. W podporządkowaniu jest przede wszystkim baza RAF Mount Pleasant, a w Grupie Połączonych Sił Cybernetycznych (Joint Forces Cyber Group) w ramach Połączonej Jednostki Cybernetycznej (rezerwy) (Joint Cyber Unit (reserve)), RAF wydziale dwie eskadry: 600 Eskadrę Pomocniczą (600 (City of London) Squadron RAuxAF) z bazy RAF Northolt oraz 614 Eskadrę Pomocniczą (614 (County of Glamorgan) Squadron RAuxAF) z Cardiff. 
 
Dodatkowo jednostką RAF jest również 84 Eskadra (84 Squadron RAF) bazująca w RAF Akrotiki i podporządkowana Dowództwu Sił Brytyjskich na Cyprze (British Forces Cyprus). Eskadra ta jest wyposażona w śmigłowce Griffin HAR2 (Bell 412EP) i działa na rzecz oddziałów innych rodzajów wojsk stacjonujących w bazie.
 
Podsumowując, Królewskie Siły Powietrzne (RAF) są liczącą się siłą na Światowej mapie sił powietrznych, wyposażenie pozwala im na realizowanie samodzielnie zadań na terenie całego globu, wynika to z ekspedycyjnej działalności sił zbrojnych Wielkiej Brytanii oraz wielu zamorskich terytoriów zależnych. RAF jak inne rodzaje wojsk oczywiście cały czas ulega przekształceniom strukturalno-sprzętowym, co wynika z dynamicznie zmieniającej się sytuacji globalnej i krajowej. 
 
 
Autor: Jacek Tymoczko
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.