ZMIANY ORGANIZACYJNE 2021
STYCZEŃ
24.01.21 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW EU IRINI III zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany PKW EU IRINI kmdr por. pil. Mirosław MAKUCH -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany – kmdr ppor. pil. Mirosław JAROS
 
29.01.21 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Łotwa VIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VII zmiany mjr Maciej SULEWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca VIII zmiany mjr Tomasz DADURA
 
LUTY
08.02.21 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan Resolute Support XIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 10.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XII zmiany płk Daniel BUTRYN -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIII zmiany płk Paweł PYTKO
 
09.02.21 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XLIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 18.Batalionu Powietrznodesantowego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XLII zmiany ppłk Maciej BAŃKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XLIII zmiany ppłk Tomasz NEUMANN
 
  12.02.21 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia VIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VII zmiany mjr Krzysztof SŁOWIK -> dowodzenie przyjmuje dowódca VIII zmiany mjr Michał ANTOSIEWICZ
 
MARZEC
02.03.21 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW UNIFIL III zmianie której trzon tworzą żołnierze 2.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany mjr Maciej JÓŹWIAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany ppłk Daniel KOWALEWSKI