18.Pułk Przeciwlotniczy im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Sformowanie 18.Pułku Przeciwlotniczego jest konsekwencją Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2019 r., która natomiast jest kontynuacją mającą na celu zbudowanie elementów 18.Dywizji Zmechanizowanej. Formowanie jednostki rozpoczęto jednak dopiero w  2021 roku, a na miejsce jej formowania wybrano kompleks wojskowy w Sitańcu koło Zamościa. Pułk ma być trzonem obrony przeciwlotniczej i ma zostać od podstaw wyposażony w najnowsze wzory uzbrojenia. Pierwszego dowódcę pułku wyznaczono w kwietniu 2021 roku i został nim płk Radosław Kudraj. Jako jedne z pierwszych wzorów uzbrojenia na wyposażenie pułku wprowadzono PPZR „Piorun” oraz SPZR „Poprad”.
 
SPZR „Poprad” (zdj. facebook 18.pplot)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 23 lutego 2022 r.  w sprawie nadania imienia patrona 18. Pułkowi Przeciwlotniczemu
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) ustala się, co następuje:
 
§ 1. 18. Pułk Przeciwlotniczy otrzymuje imię gen. bryg. Feliksa Kamińskiego.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 68/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 19 maja 2022 r.  w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 18. Pułku Przeciwlotniczego im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się:
1) oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 18. Pułku Przeciwlotniczego im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego, zwanego dalej „18pplot”;
2) proporczyk na beret żołnierzy 18pplot, zwany dalej „proporczykiem”.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór oznaki 18pplot:
a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 1,
b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 2;
2) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 3.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
18. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. BRYG. FELIKSA KAMIŃSKIEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY
18. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. BRYG. FELIKSA KAMIŃSKIEGO
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - sztab
  - bateria dowodzenia
  - bateria logistyczna
  - dywizjon przeciwlotniczy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Radosław Kudraj (IV.2021 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka (2021 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.