1.Brabancki Batalion Czołgów (1995 - obecnie)
 
1bcz34BKPanc odz 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Batalion powstał jako organiczna komórka organizacyjna wraz ze sformowaniem 34.Brygady Kawalerii Pancernej w 1995 roku. Batalion był jednym z pierwszych które zostały wyposażone w czołgi PT-91 "Twardy" które do 2014 roku były na wyposażeniu batalionu. Po 2014 roku brygadę wyznaczono jako jednostkę do przyjęcia dwóch batalionów używanych czołgów Leopard 2A5 zakupionych w Niemczech. Po zmianie władzy pod koniec 2015 roku podjęto decyzję na szczeblu MON że Leopardy z zachodniej Polski zostaną przesunięte na wschód. Realizacją tych planów było rozpoczęcie procesu przenoszenia batalionu czołgów Leopard 2A5  do 1.Brygady Pancernej w Wesołej, proces ten rozpoczęto w kwietniu 2017 roku i zakończono pod koniec 2017 roku. W zamian za przekazane wozy, batalion otrzymał czołgi T-72M1.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 1 batalionu czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu
 
1. Wprowadza sie proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 1 batalionu czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu.
 
1bcz34BKPanc pr
Proporczyk na beret 1.Bbcz
 
DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji i przyjecia nazwy wyrózniajacej przez 1 batalion czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu
 
1. 1 batalion czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu przejmuje dziedzictwo tradycji 8 batalionu strzelców brabanckich 3 Brygady Strzelców 1 Dywizji Pancernej gen. broni Stanisława Maczka.
 
2. 1 batalion czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego przyjmuje nazwe wyrózniajaca „brabancki”.
 
oznaka rozpoznawcza 1 Brabanckiego Batalionu Czołgów (wersja nieoficjalna - już nieużywana)

 

DECYZJA Nr 38/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 1. Brabanckiego Batalionu Czołgów 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Żaganiu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. A rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 1. Brabanckiego Batalionu Czołgów 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Żaganiu, zwanego dalej „1.bcz”;
2) oznakę rozpoznawczą 1.bcz, zwaną dalej „oznaką”.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określony w załączniku Nr 2;
3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,
b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4.

3. Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 5.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1bcz34BKPanc ozw1bcz34BKPanc ozp
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BRABANCKIEGO BATALIONU CZOŁGÓW
34. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ IM. HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO JANA ZAMOYSKIEGO W ŻAGANIU
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY

 
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
-
 
PODPORZĄDKOWANIE
34.Brygada Kawalerii Pancernej im. Wielkiego Hetmana Koronnego Jana Zamoyskiego (1995 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.