47. Pułk Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego – JW 1540 (1963 - 1974)
47. Szkolny Pułk Śmigłowców – JW 1540 (1974 - 2000)
 
 
                Pułk sformowano 15 maja 1963 pod nazwą 47. Pułk Lotnictwa Łącznikowego-Sanitarnego na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 09/Org z dnia 16 stycznia 1963 roku według etatu nr 6/405 o etatowym stanie osobowym 185 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych, miejscem postoju pułku był Modlin. Bazą do sformowania pułku były eskadra z 52. Pułku Szkolnego z Radzynia Podlaskiego, 27. Eskadra Lotnicza sanitarna z Przasnysza oraz 4. Eskadra Sanitarna wydzielona z 36. Samodzielnego Specjalnego Pułku Lotniczego z Warszawy. Do zadań pułku należały akcje ratownicze i sanitarne, loty na rzecz wojska i państwa, loty topograficzne i zabezpieczanie ćwiczeń. Początkowo pułk wyposażony był w śmigłowce SM-1, SM-2, Mi-4 oraz samoloty Jak-12. W dniu 23 sierpnia 1964 pułk otrzymał sztandar. Od dnia 1 stycznia 1970 roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 095/Org. z dnia 30 12 1969 roku jednostkę podporządkowano komendantowi WOSL im. Janka Krasickiego, a do jego głównych zadań należało od tej chwili szkolenie lotnicze podchorążych WOSL i kadetów SChPL WL w Dęblinie. Bardzo ważnym momentem w historii pułku był rok 1974 – wskutek Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 016/Org. z dnia 16 02 1974 roku pułk przeformowano z etatu nr 20/068 – pułku lotnictwa łącznikowo-sanitarnego na etat nr 20/126 – szkolnego pułku śmigłowców /stan etatowy 442 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych/. Równocześnie nastąpiła zmiana nazwy jednostki na 47. Szkolny Pułk Śmigłowców. 47. szpś otrzymał również nowy nr identyfikacyjny 20-7-08. Przebazowanie pułku do Nowego Miasta nad Pilicą nastąpiło 4 listopada 1977 na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 011/Oper. z dnia 8 marca 1976 roku i na tym lotnisku pułk przebywał do końca swojego istnienia. Również w tym czasie pod koniec lat 70-tych pułk wyposażono w śmigłowce Mi-2, a jego charakter szkoleniowy nastawiono na głównie szkolenie załóg śmigłowców. Od roku 1993 w pułku pojawiły się śmigłowce W-3 „Sokół”. Rozwiązanie pułku nastąpiło 31.12.2000 decyzją szefa Sztabu Generalnego z dnia 10 września 1999.
 
Pułk po roku 1993 eksploatował śmigłowce W-3 „Sokół” o nr taktycznych 0415, 0417, 0418, 0419, 0501, 0502, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0701, 0702.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur 47. szpś
 

Śmigłowce Mi-2 47. szpś na lotnisku w Nowym Mieście nad Pilicą (fot. Miłun Trzaskowski)
 

Śmigłowce w-3 „Sokół” z 47. szpś na macierzystym lotnisku (fot. Miłun Trzaskowski)
 

Widok z lotu ptaka na lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą (fot. Miłun Trzaskowski)
 
Poczet dowódców 47. Pułku Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego / 47. Szkolnego Pułku Śmigłowców :
 
 - płk pil. Stefan Czarnecki ( 1963 – 1970 )
 - płk pil. Władysław Karłowicz ( 1970 – 1973 )
 - płk pil. Józef Frączyk ( 1973 – 1976 )
 - płk pil. Andrzej Majewski ( 1976 – 1980 )
 - płk pil. Józef Pęcko ( 1980 – 1988 )
 - płk pil. Andrzej Pussak ( 1988 – 1990 )
 - płk pil. Marian Gonet ( 1990 – 1998 )
 - płk pil. Marek Markiewicz ( 1998 – 2000 )
 - płk pil. Adam Ziółkowski ( 2000 )
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.