11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Dywizja powstała w roku 1944 jako 11.Dywizja Piechoty wchodząca w skład 3.Armii Wojska Polskiego, na miejsce postoju ustalono miejscowość Krasnystaw na Lubelszczyźnie. Dywizja otrzymała etat 04/500 na stanie którego miało być 11 337 żołnierzy. Jednak z powodu  problemów kadrowych i sprzętowych podjęto decyzję o rozformowaniu dywizji pod koniec roku 1944. 11.Dywizja Piechoty istniała jedynie 3 miesiące, gdy ją rozformowano oddziały i pododdziały przekazano do 1. i 2.Armii WP, a uzbrojenie, sprzęt zwrócono do magazynów. Odrodzenie dywizji nastąpiło w roku 1945, ponownie sformowano 11.Dywizję Piechoty  na podstawie rozkazu NDWP nr 58/Org. z dnia 15 marca 1945 według etatu 04/550. Na miejsce postoju wyznaczono Ziemię Łódzką i jej okolice. Formowanie dywizji zakończono 24 kwietnia 1945 i w maju pododdziały rozpoczęły szkolenie.
 
W skład 11.Dywizji Piechoty w roku 1945 wchodziły:
 
38.Pułk Piechoty – Kutno
40.Pułk Piechoty – Łódź
42.Pułk Piechoty – Piotrków Trybunalski
33.Pułk Artylerii Lekkiej – Łowicz
18.Samodzielny Batalion Łączności – Łódź
16.Samodzielny Batalion Saperów – Łódź
8.Samodzielny Batalion Sanitarny – Łódź
14.Dywizjon Przeciwpancerny – Łódź
11.kompania zwiadu – Łódź
14.kompania chemiczna – Łódź
19.kompania samochodowa – Łódź
2.samodzielna kompania km plot – Łódź
Kompania szkolna – Łódź
pluton dowództwa Artylerii Dywizji – Łódź
27.piekarnia polowa – Łódź
25.samodzielny ambulans weterynaryjny – Łódź
Ruchomy warsztat Taborowo-Mundurowy
Wojskowa Stacja Pocztowa nr 3241
Kasa Polowa Banku nr 2125
 
Dywizja nie zdążyła przystąpić do walk frontowych, i po zakończeniu działań wojennych dywizję przegrupowano w rejon przygraniczny nad Odrę i Nysę Łużycką do pełnienia służby ochrony granic, na miejsce postoju dowództwa dywizji wybrano Lubsko. We wrześniu 1945 dywizja została podporządkowana Dowództwu Okręgu Wojskowego nr IV, a jednostki podległe dywizji przeszły na etaty pokojowe. Do listopada polecono rozformować część jednostek dywizji, a pozostałe przeszły na nowe etaty pokojowe:
 
 - 38.pp, 40.pp, 42.pp etaty 2/2
 - 33.pa, etat 2/3
 - 14.dappanc, etat 2/4
 - 18.błącz, etat 2/5
 - 16.bsap, etat 2/6
 - 19.pl sam, etat 2/8
 - samodzielny pluton strzelecki Oddziału Informacji, etat 2/10
 - Oddział Informacji, etat 8/16
 
Pozostałe pododdziały zostały rozformowane. Kolejne miesiące to kolejne zmiany etatu dywizji i tak rozkazem NDWP nr 046 z 27 lutego 1946 dywizja przeszła na etat 2/40, do 22 listopada 1946. Kolejna zmiana etatu na 2/70 obowiązywała od 22 listopada 1946 do 16 września 1948. Potem był etat 2/76, aż w końcu rozkazem MON nr 0056/Org. z 30 marca 1949 dywizja otrzymała etat 5/41 Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty. Na początku lat 50-tych dywizji zmieniano etaty oraz nazwę i tak w 1949 roku nastąpiła zmiana z 11.Dywizji Piechoty na 11.Zmotoryzowaną Dywizję Piechoty, następnie w 1950 roku na 11.Dywizję Zmechanizowaną.
 
Stan jednostek dywizji – rok 1948:
 
Dowództwo 11.Dywizji - JW 2473 Żary
38.Pułk Piechoty - JW 3564 Kożuchów
40.Pułk Piechoty - JW 2493 Bolesławiec
42.Pułk Piechoty - JW 3567 Żary
33.Pułk Artylerii Lekkiej - JW 2507 Żary
34.kompania łączności – Żary
16.batalion Saperów - JW 2531 Żary
14.dywizjon Artylerii Przeciwpancernej - JW 2538 Żary
Drużyna samochodowa 11.DP - Żary
 
W wyniku reorganizacji w roku 1949 ze składu dywizji odszedł 38.Pułk Piechoty z Kożuchowa i został włączony do składu 4.Dywizji Piechoty, zaś na jego miejsce włączono 29.Zmotoryzowany Pułk Piechoty z Jeleniej Góry. Pułki Piechoty zostały przeformowane na Zmotoryzowane Pułki Piechoty. Do dywizji dołączył również 8.Drezdeński Pułk Czołgów z Żagania i sformowano nowe jednostki.
 
Skład 11.Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty w roku 1949:
 
Dowództwo 11.Dywizji - JW 2473 Żary
29.Zmotoryzowany Pułk Piechoty - JW 1794 Jelenia Góra
40.Zmotoryzowany Pułk Piechoty - JW 2493 Bolesławiec
42.Zmotoryzowany Pułk Piechoty - JW 3567 Żary
8.Drezdeński Pułk Czołgów - JW 1678 Żagań
33.Pułk Artylerii Lekkiej - JW 2507 Żary
17.Pułk Moździerzy - JW 4196 Żagań
92.Pułk Artylerii Przeciwpancernej - JW 2538 Bolesławiec
9.batalion Rozpoznawczy - JW 2949 Żagań
34.batalion Łączności - JW 2869 Żary
16.batalion Saperów - JW 2531 Żary
15.dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej - JW 4148 Żagań
44.kompania samochodowa – Żary
Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów nr 10 - JW 1304 Żary
Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artylerii nr 11 - JW 1800 Żary
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów nr 12 - JW 2100 Żary
 
Po zmianie etatu w roku 1950 na dywizję zmechanizowaną przeniesiono z Żar do Żagania dowództwo dywizji, 34.błącz, 44.ksam i RWNCz nr 10. Równocześnie ze składu dywizji wyszedł 92.pappanc, który wszedł w podporządkowanie Dowódcy Okręgu Wojskowego nr IV, a także 40.zmotpp który przeformowano w 40.Pułk Zmechanizowany i włączono go w skład 10.Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.
 
Rok 1951 przyniósł znowu zmianę etatu i nowe zmiany w składzie dywizji, sformowano na nowo kompanię dowodzenia w Żaganiu, pułki piechoty zmotoryzowanej zreorganizowano na pułki zmechanizowane, sformowano od nowa 67.Pułk Zmechanizowany (JW 2323) w Opolu, 8.pcz przekształcono w 8.Pułk Czołgów Średnich, sformowano 17.Pułk Artylerii Pancernej (JW 2555) w Żaganiu, 4.Szkolny batalion Czołgów (JW 2318) w Żaganiu, a na bazie 33.pal powstał 33.Pułk Artylerii Haubic (JW 2507) w Żarach, od nowa sformowano też 10.Dywizjon Artylerii Rakietowej (JW 2628) w Żarach. Ponadto w roku 1953 przeniesiono 9.br z Żagania do Żar.
 
W roku 1955 ponownie w skład 11.DZ wszedł 40.Pułk Zmechanizowany z 10.DZ, w zamian w skład 10.DZ oddano 67.Pułk Zmechanizowany. Do innych zmian w 1955 roku doszły, sformowanie 46.kompanii sztabowej na bazie kompanii dowodzenia, na bazie 17.pappanc sformowano 36.Batalion Czołgów i Artylerii Przeciwpancernej (JW 2555), na bazie 15.daplot sformowano 130.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (JW 4148) w Żaganiu, od podstaw sformowano pluton Dowodzenia Dowódcy Artylerii oraz 17.Kompanię Obrony Przeciwchemicznej w Żaganiu, na bazie 44.ksam powstał zaś 76.Batalion Samochodowo-Transportowy (JW 2680) w Żaganiu. Kolejną nową jednostką był także 60.Batalion Medyczno-Sanitarny (JW 3935), wkrótce też rozformowaniu uległy 17.pm oraz 4.sbcz. W roku 1955 dywizji weszła w podporządkowanie 2.Korpusowi Armijnemu. W roku 1956 zlikwidowano Korpusy i dywizję podporządkowano Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.
 
Kolejne lata to ciągłe przemiany, zmiany numerów jednostek, rozformowania i formowania nowych jednostek, praktycznie co roku była jakaś zmiana organizacyjna w ramach dywizji. Aż w końcu w latach 60-tych dywizja zmechanizowana została przemianowana na dywizję pancerną. Przeformowanie nastąpiło 15 czerwca 1963 na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 057/Org. z dnia 8 kwietnia 1963 roku. W zarządzeniu tym rozkazano Dowódcy ŚOW wyłączyć ze składu 11.Dywizji Zmechanizowanej 38.Pułk Zmechanizowany i włączyć go do składu 5.Saskiej Dywizji Pancernej. Natomiast ze składu 5.Saskiej Dywizji Pancernej wyłączyć 22.Drezdeński Pułk Czołgów Średnich i włącz go w skład przeformowanej 11.Dywizji Pancernej.
 
Skład 11 Dywizji Pancernej na dzień 15 czerwca 1963 roku (po przeformowaniu zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 057/Org. z dnia 8 kwietnia 1963 roku.)
 
Dowództwo 11 Dywizji Pancernej – JW 1588 Żagań (etat 5/282)
42 Pułk Zmechanizowany – JW 3118 Żary (etat 5/262)
8 Drezdeński Pułk Czołgów Średnich – JW 2702 Żagań (etat 5/283)
22 Drezdeński Pułk Czołgów Średnich – JW 2646 Żagań (etat 5/283)
29 Pułk Czołgów Średnich – JW 2707 Żagań (etat 5/283)
32 Dywizjon Artylerii Haubic – JW 2821 Żary (etat 5/284) na bazie 33.pa
10 Dywizjon Artylerii Rakietowej – JW 2628 Żary (etat 5/208) przeformowany odrębnym zarządzeniem
17 Bateria Dowodzenia Szefa Artylerii – Żary (etat 5/285)
19 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW 1260 Zgorzelec (etat 5/286)
34 Batalion Łączności – JW 2920 Żagań (etat 5/268)
16 Batalion Saperów – JW 2833 Żary (etat 5/269)
60 Batalion Medyczny – JW 2006 Żary (etat 5/274)
41 kompania rozpoznawcza – Żagań (etat 5/270)
17 kompania obrony przeciwchemicznej – Zgorzelec (etat 5/271)
76 Batalion Transportowy – JW 2680 Żagań (etat 5/287)
10 Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów – JW 2649 Żagań (etat 5/288)
12 Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów – JW 2100 Żagań (etat 5/276)
11 Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia – JW 1800 Żagań (etat 5/275)
11 Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia – JW 1130 Żagań (etat 5/279)
186 Wojskowa Stacja Pocztowa – JW 2191 Żagań (etat 5/280) sformowana na nowo
106 Piekarnia Polowa – Żagań (etat 5/289) sformowana na nowo
Kasa Polowa nr 35 - Żagań (etat 5/278) sformowana na nowo
 
Następne zmiany to przeformowanie 10 dar na 10 dywizjon Artylerii w Żarach, oraz w 1967 roku 22 pczś na 3 Drezdeński Pułk Czołgów Średnich. Także w 1967 na bazie 10 RWNCz, 12 RWNSam i 11 DWUzb sformowano 10 batalion Remontowy (JW 2649) w Żaganiu oraz na bazie 19 daplot sformowano 111 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (JW 1260) w Zgorzelcu. W 1968 sformowano 30 kompanię Dowodzenia Szefa OPL w Zgorzelcu, a 17 kompanię przeciwchemiczną przemianowano na 17 kompanię chemiczną. Rok 1969 to kolejno, sformowanie 43 dywizjonu Artylerii Rakietowej (JW 3231) w Żarach, na bazie 32 dah sformowano 33 Pułk Artylerii (JW 2821) w Żarach, na bazie 76 btransp, 11 DPZaop i 106 PPol sformowano 11 batalion zaopatrzenia (JW 2680) w Żaganiu. W trakcie przemian strukturalnych w jednostkach dywizji równoczesna trwała wymiana uzbrojenia, stare wysłużone czołgi T-34 zastąpiono czołgami T-54A i T-55, pododdziały zmechanizowane otrzymały wozy BRDM i SKOT, samochody Star 660, a artyleria armaty ppanc 85 mm. Lata 70-te to intensywne szkolenia poligonowe między innymi „Luty ‘73”, „Daniel ‘75”, „Tarcza ‘76”, „Salut ‘77”, „Przyjaźń ‘81”.
 
Lata 80-te to wprowadzenie do jednostek dywizji czołgów T-72, stan wojenny w czasie którego żołnierze dywizji brali udział w patrolowaniu między innymi Wrocławia. W latach 80-tych dywizja brała udział często w ćwiczeniach wspólnie z wojskami radzieckimi między innymi „Tarcza ‘84”, „Braterstwo ‘85”, „Przyjaźń ‘87”. Pod koniec lat 80-tych nastąpiły kolejne zmiany strukturalne w dywizji, w 1989 roku rozformowano 3 Drezdeński Pułk Czołgów z Żagania. W 1990 roku w 11 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Jana III Sobieskiego wprowadzono nowe nazwy jednostek oraz część z nich re dyslokowano.
 
Skład 11 DZmech w roku 1990:
 
Dowództwo 11 DZmech – Żagań
42 Pułk Zmechanizowany – Żary
99 Drezdeński Pułk Zmechanizowany – Żagań
29 Pułk Zmechanizowany – Żagań
33 Pułk Artylerii – Żary
66 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej – Bolesławiec
10 dywizjon Artylerii – Żary
108 dywizjon Artylerii Przeciwpancernej – Prudnik
34 batalion Łączności – Żagań
9 batalion Rozpoznawczy – Żagań
16 batalion Saperów – Żary
11 batalion Remontowy – Żagań
11 batalion Zaopatrzenia – Żagań
60 batalion Medyczny – Żagań
17 bateria Dowodzenia Szefa Artylerii – Żary
30 kompania Dowodzenia Szefa OPL – Żagań
17 kompania Chemiczna - Żagań
 
W trakcie przemian strukturalnych w 1990 rozformowano 43 dar, jego wyposażenie czyli wyrzutnie rakietowe BM-21 przekazano do 33 pa. Po przemianach politycznych w kraju dywizja rozpoczęła prężnie nawiązywać kontakty z jednostkami wojskowymi z państw zachodnich co zaowocowało wieloma wizytami zagranicznymi przedstawicieli dywizji oraz wizyty zagranicznych gości w Polsce.  Ważne uwagi były też zmiany nazewnictwa pododdziałów dywizji i tak w latach 1992-93 zmienono nazwy 99 Pułk Zmechanizowany na 89 Pułk Zmechanizowany, 66 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej na 11 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, 29 Pułk Czołgów na 120 Husarski Pułk Zmechanizowany, 34 batalion łączności na 11 batalion łączności, 16 batalion saperów na 11 batalion saperów oraz 9 batalion rozpoznawczy na 9 batalion rozpoznawczy Strzelców Konnych (później nr batalionu zmieniono na 10 ) . Jednocześnie pododdziały dywizji uczestniczyły w ćwiczeniach wojskowych na terenie całego kraju oraz realizowały szkolenie, do ważniejszych ćwiczeń należy zaliczyć „Czerwiec-92”, „Orion-96”, „Szarża-97”, „Orion-98”, „Merkury-99”, „Czerwiec-99”, „Orion-99”. Od roku 1990 ze składu dywizji ubyło kilka jednostek gdyż rozformowaniu uległy w roku 1992 – 10 dywizjon Artylerii, w roku 1995 – 17.Kompania Chemiczna, w roku 1998 – 11 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, w roku 2001 - 11 Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, 11 Pułk Artylerii im. gen. dyw. Stanisława Kopańskiego, 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, 11.Batalion Saperów i 11.Batalion Zaopatrzenia. W roku 2003 decyzją nr 245/MON z dnia 1 września 2003 roku dywizja otrzymała nazwę wyróżniającą „Lubuska”. Z końcem roku 2007 rozformowano 11.Batalion Medyczny wchodzący w skład dywizji. Do kolejnych zmian organizacyjnych doszło w latach 2010 i 2011, w terminie do 31 grudnia 2010 rozformowano 10.Batalion Rozpoznawczy "Strzelców Konnych" oraz 11.Kompanię Chemiczną, a 28 kwietnia 2011 ze składu dywizji wyszedł 5.Batalion Saperów i został on przekazany w podporządkowanie Dowódcy 17.Brygady Zmechanizowanej.
 
Obecnie 11 LDKPanc to jedna z najlepiej prezentujących się i rozwojowych dywizji w Wojsku Polskim. Jednostki dywizji aktywnie uczestniczą w misjach poza granicami kraju.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 56/MON z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 11 Dywizji Zmechanizowanej im. Jana III Sobieskiego oraz nadania jednostkom tej dywizji historycznych nazw i numerów, imion patronów, przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia dat świąt pułkowych
 
Dla zachowania i upamiętnienia chlubnych tradycji bojowych oddziałów 10 Brygady Kawalerii Pancernej i 1 Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, której pułki podczas II wojny światowej walczyły w kampanii 1939 r. w Polsce, 1940 r. we Francji i w latach 1944-45 we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech.
 
p o l e c a m :
 
1.1  11 Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Jana III Sobieskiego przyjąć nazwę wyróżniającą "Kawalerii Pancernej".
 
1.2  11 Dywizji Zmechanizowanej Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego przyjąć dziedzictwo i z honorem kultywować tradycje:
 
a) 10 Brygady Pancerno-Motorowej 1937-1939;
b) 10 Brygady Kawalerii Pancernej 1939-1942;
c) 1 Dywizji Pancernej 1942-1947.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Proporczyk na beret
 
DECYZJA Nr 245/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2003 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego w Żaganiu

Dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego ze społeczeństwem Ziemi Lubuskiej, na podstawie postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustalam, co następuje:

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego przyjmuje nazwę wyróżniającą „Lubuska”.
 
DECYZJA Nr 88/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy oraz oznaki rozpoznawczej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 25 i 34 pkt 4 lit.a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz.327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej „proporcem”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 11.LDKPanc
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Jana III Sobieskiego - Żagań
    - 11.Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego - Żagań
    - 10.Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka - Świętoszów
    - 34.Brygada Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego - Żagań
    - 17.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego - Międzyrzecz/Wędrzyn/Krosno Odrzańskie
    - 23.Śląski Pułk Artylerii - Bolesławiec
    - 4.Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" - Czerwieńsk/Leszno
 
Dyslokacja 11.DKPanc w 2015 roku - na mapie uwzględniono pododdziały do szczebla batalionu dla jednostek które stacjonują w więcej niż jednym garnizonie (mapa opracowana z wykorzystaniem map www.openstreetmap.org)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Andrzej Czartoryski (1945-1946)
- gen. bryg. Stanisław Daniluk (1946-1947)
- płk Zbigniew Bobrowski (1947)
- płk Zbigniew Huszcza (1947-1948)
- p.o. ppłk Władysław Batko (1948)
- płk Dymitr Szarowka (1948-1949)
- płk dypl. Józef Sielecki (1949-1950)
- płk dypl. Włodzimierz Jerszow (1951-1953)
- gen. bryg. Sergiusz Siwicki (1953-1954)
- płk dypl. Adolf Humeniuk (1954-1956)
- płk dypl. Marian Doliński (1956-1959)
- gen. bryg. Mieczysław Mazur (1959-1962)
- gen. bryg. Zbigniew Zieleniewski (1962-1967)
- płk dypl. Wiesław Kociołek (1967-1968)
- gen. bryg. Witold Wereszczyński (1968-1973)
- gen. bryg. Józef Użycki (1973-1976)
- gen. bryg. Bolesław Matusz (1976-1984)
- płk dypl. Janusz Ornatowski (1984-1987)
- płk dypl. Adam Rębacz (1987-1988)
- płk dypl. Zygmunt Sadowski (1988-1990)
- gen. bryg. Adam Rębacz (1990-1992)
- płk dypl. Aleksander Bortnowski (1992-1993)
- p.o. płk dypl. Zbigniew Szura (1993-1994)
- gen. bryg. Aleksander Bortnowski (1994-1998)
- gen. bryg. Zdzisław Goral (1998-2000)
- gen. bryg. Stanisław Nowakowicz (2000-2003)
- gen. bryg. Waldemar Skrzypczak (2003-4.XI.2006)
- gen. dyw. Paweł Lamla (4.XI.2006-7.VIII.2009)
- gen. bryg. Mirosław Różański (7.VIII.2009-17.XI.2011)
- gen. bryg. Janusz Adamczak (17.XI.2011-17.II.2014)
- gen. bryg. Jarosław Mika (17.II.2014 - 17.II.2017)
- gen. dyw. Stanisław Czosnek (17.II.2017 - 19.III.2020)
- gen. dyw. Dariusz Parylak (19.III.2020 - 1.X.2020)
- gen. dyw. Piotr Trytek (1.X.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (? - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.