11.Dywizja Piechoty (1945 - 1949)
11.Zmotoryzowana Dywizja Piechoty (1949 - 1950)
11.Dywizja Zmechanizowana (1950 - 1963)
11.Dywizja Pancerna (1963 - 1990)
11.Dywizja Zmechanizowana (1990 - 1992)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (1992 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Dywizja powstała w roku 1944 jako 11.Dywizja Piechoty wchodząca w skład 3.Armii Wojska Polskiego, na miejsce postoju ustalono miejscowość Krasnystaw na Lubelszczyźnie. Dywizja otrzymała etat 04/500 na stanie którego miało być 11 337 żołnierzy. Jednak z powodu  problemów kadrowych i sprzętowych podjęto decyzję o rozformowaniu dywizji pod koniec roku 1944. 11.Dywizja Piechoty istniała jedynie 3 miesiące, gdy ją rozformowano oddziały i pododdziały przekazano do 1. i 2.Armii WP, a uzbrojenie, sprzęt zwrócono do magazynów. Odrodzenie dywizji nastąpiło w roku 1945, ponownie sformowano 11.Dywizję Piechoty  na podstawie rozkazu NDWP nr 58/Org. z dnia 15 marca 1945 według etatu 04/550. Na miejsce postoju wyznaczono Ziemię Łódzką i jej okolice. Formowanie dywizji zakończono 24 kwietnia 1945 i w maju pododdziały rozpoczęły szkolenie.
 
Tab.1 - Skład 11. DP po sformowaniu w 1945 roku
Nazwa jednostki Nr Poczty Polowej Miejsce formowania Etat Etatowy stan osobowy
Dowództwo 11. Dywizji Piechoty 65605 Łódź 04/550 153
38. Pułk Piechoty 84251 Kutno 04/551 2464
40. Pułk Piechoty 65610 Łódź 04/551 2464
42. Pułk Piechoty 84253 Piotrków 04/551 2464
33. Pułk Artylerii 65612 Łódź 04/552 912
Samodzielna Szkolna Kompania Strzelecka - Łódź 04/553 99
14. Samodzielny Dywizjon Przeciwpancerny 65620 Łódź 04/569 260
11. Samodzielna Kompania Wywiadowcza - Łódź 04/555 79
16. Samodzielny Batalion Saperów 65618 Łódź 04/556 166
18. Samodzielny Batalion Łączności - Łódź 04/548 146
14. Samodzielna Kompania Obrony Przeciwgazowej - Łódź 04/558 34
19. Samodzielna Samochodowa Kompania Podwozu - Łódź 04/559 70
27. Piekarnia Polowa - Łódź 04/560 54
8. Samodzielny Batalion Sanitarny 65624 Łódź 04/561 92
25. Samodzielny Ambulans Weterynaryjny - Łódź 04/562 9
Pluton Dowództwa Artylerii Dywizji - Łódź 04/563 37
2. Samodzielna Kompania KM-ów Przeciwlotniczych - Łódź 04/578 98
Ruchomy Warsztat Taborowo-Mundurowy - Łódź 04/215 11
Wojskowa Stacja Pocztowa Nr 3241 65675 Łódź 014/96B 9
Kasa Polowa Banku Państwowego Nr 2125 - Łódź 04/16 3
 
Dywizja nie zdążyła przystąpić do walk frontowych, i po zakończeniu działań wojennych dywizję przegrupowano w rejon przygraniczny nad Odrę i Nysę Łużycką do pełnienia służby ochrony granic, na miejsce postoju dowództwa dywizji wybrano Lubsko. We wrześniu 1945 dywizja została podporządkowana Dowództwu Okręgu Wojskowego nr IV.
 
11.Dywizja Piechoty przeszła na etaty pokojowe w terminie do 15 grudnia 1945 roku na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0305/Org z dnia 10 listopada 1945 roku, rozkaz ten wydano po tym jak dywizja zdała służbę graniczną nowo sformowanej brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.                    
 
Skład organizacyjny dywizji po przeformowaniu wyglądał następująco.
 
Tab.2 - Skład 11. DP po wykonaniu R-zu nr 0305/Org z dnia 10.11.1945 roku
Nazwa jednostki Nr Poczty Polowej Nr Etatu STAN OSOBOWY Miejsce postoju
Gen. Ofic. Pdf. Szer. RAZEM Kontr.
Dowództwo 11. Dywizji Piechoty 65605 2/1 1 49 12 16 78 4 Żary
38. Pułk Piechoty 84251 2/2 - 165 459 759 1383 2 Kożuchów
40. Pułk Piechoty 65610 2/2 - 165 459 759 1383 2 Iława
42. Pułk Piechoty 84253 2/2 - 165 459 759 1383 2 Żary
33. Pułk Artylerii 65612 2/3 - 114 202 409 725 1 Gocławek
14. Samodzielny Dywizjon Artylerii Zmotoryzowanej 76mm 65620 2/4 - 22 66 83 171 - Żary
18. Samodzielny Batalion Łączności - 2/5 - 26 53 71 150 1 Żary
16. Samodzielny Batalion Saperów 65618 2/6 - 22 29 119 170 1 Żary
Samodzielny Pluton Samochodowy - 2/8 - 3 16 21 40 - Żary
Samodzielny Pluton Strzelecki Oddziału Informacji - 2/10 - 1 3 13 17 - Żary
 
Pozostałe pododdziały zostały rozformowane.
 
Realizując decyzję o redukcji Wojska Polskiego, Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP Nr 046/Org. z dnia 27.02.1946 r. przeniesiono 11. Dywizję Piechoty na etaty Nr 2/40 - 2/46, dywizji kategorii „C”, a stan osobowy ustalono na 3998 wojskowych i 35 kontraktowych. Reorganizację należało zakończyć w terminie do dnia 31.03.1946r
 
Tab.3 - Skład 11. DP po wykonaniu R-zu nr 046/Org z dnia 27.02.1946 roku
Nazwa jednostki Nr Poczty Polowej Nr Etatu STAN OSOBOWY Miejsce postoju
Gen. Ofic. Pdf. Szer. RAZEM Kontr.
Dowództwo 11. Dywizji Piechoty 65605 2/40 1 51 28 34 113 5 Żary
38. Pułk Piechoty 84251 2/41 - 97 243 630 970 8 Kożuchów
40. Pułk Piechoty 65610 2/41 - 97 243 630 970 8 Bolesłąwiec
42. Pułk Piechoty 84253 2/41 - 97 243 630 970 8 Żary
33. Pułk Artylerii Lekkiej 65612 2/42 - 74 144 318 536 5 Gocławek
14. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 65620 2/43 - 17 31 86 134 - Żary
34. Kompania Łączności - 2/44 - 15 49 74 138 - Żary
16. Batalion Saperów 65618 2/45 - 22 30 100 152 1 Żary
Samodzielny Pluton Strzelecki Oddziału Informacji - 2/46 - 1 3 11 15 - Żary
 
Następnym ważnym wspomnienia wydarzeniem było nadanie jednostkom dywizji numerów jednostek wojskowych nowego 4-cyfrowego typu, stało się to Rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego Nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 roku, i tak w terminie do dnia 30 kwietnia 1946 roku jednostkom nadano następujące numery jednostek wojskowych:
 
Tab.4 - Numery JW nadane jednostkom 11. DP Rozkazem Nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 r.
Nazwa jednostki Nadany nr JW
Dowództwo 11. Dywizji Piechoty 2473
38. Pułk Piechoty 3564
40. Pułk Piechoty 2493
42. Pułk Piechoty 3567
33. Pułk Artylerii Lekkiej 2507
14. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 2538
16. Batalion Saperów 2531
 
Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP Nr 0208/Org. z dnia 22.11.1946r., w terminie do dnia 31.12.1946r. Dowódca Okręgu Wojskowego IV przeformował  11. Dywizję Piechoty z etatów Nr 2/40 - 2/46, na nowe etaty Nr 2/61 oraz 2/70 - 2/76 Dywizji Piechoty kat. „C”, o łącznym stanie etatowym 4438 wojskowych i 47 kontraktowych. Rozkaz ten wprowadzał podział pułków piechoty na kat. „B’ i „C”, gdzie ten pierwszy miał większy stan osobowy.
 
Tab.5 - Skład 11. DP po wykonaniu R-zu nr 0208/Org z dnia 22.11.1946 roku
Nazwa jednostki Nr JW Nr Etatu STAN OSOBOWY Miejsce postoju
Gen. Ofic. Pdf. Szer. RAZEM Kontr.
Dowództwo 11. Dywizji Piechoty 2473 2/70 1 34 19 24 78 6 Żary
38. Pułk Piechoty 3564 2/71 - 75 295 665 1035 11 Kożuchów
40. Pułk Piechoty 2493 2/71 - 75 295 665 1035 11 Bolesławiec
42. Pułk Piechoty 3567 2/61 - 85 319 845 1249 12 Żary
33. Pułk Artylerii Lekkiej 2507 2/72 - 64 195 300 559 7 Żary
14. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 2538 2/73 - 14 63 86 163 - Żary
34. Kompania Łączności - 2/74 - 12 47 75 134 - Żary
16. Batalion Saperów 2531 2/75 - 15 35 120 170 - Żary
Pluton Ochrony Wydziału Informacji - 2/76 -       15 - Żary
 
Rozkazem MON Nr 0251/Org. z dnia 7.11.1947 r. przeformowano 42. Pułk Piechoty z etatu Nr 2/61 na etat Nr 2/71, o stanie osobowym 905 wojskowych i 4 kontraktowych. Odtąd wszystkie pułki piechoty dywizji posiadały tę samą organizację.
 
Rozkazem MON Nr 090/Org. z dnia 11.05.1948 r., w terminie do dnia 30.09.1948r., sformowano przy 42. Pułku Piechoty w Żarach Kompanię Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 6, według etatu Nr 20/103. Stan etatowy stały ustalono na 31 wojskowych i 5 kontraktowych, zmienny na 100 podchorążych. Pododdział ten nie wchodził w skład dywizji, ale podlegał dowódcy 42. Pułku Piechoty.
 
Rozkazem MON Nr 0168/Org. z dnia 16.09.1948 r. wszystkie istniejące dywizje przeniesiono, w terminie do dnia 30.10.1948 r., na etaty Nr 2/76 - 2/81. Rozformowano pluton ochrony.
 
Tab.6 - Skład 11. DP po wykonaniu R-zu nr 0168/Org z dnia 16.09.1948 roku
Nazwa jednostki Nr JW Nr Etatu STAN OSOBOWY Miejsce postoju
Gen. Ofic. Pdf. Szer. RAZEM Kontr.
Dowództwo 11. Dywizji Piechoty 2473 2/76 1 35 13 5 54 7 Żary
38. Pułk Piechoty 3564 2/77 - 75 261 531 867 5 Kożuchów
40. Pułk Piechoty 2493 2/77 - 75 261 531 867 5 Bolesławiec
42. Pułk Piechoty 3567 2/77 - 75 261 531 867 5 Żary
33. Pułk Artylerii Lekkiej 2507 2/78 - 69 198 308 575 3 Żary
14. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 2538 2/79 - 15 63 86 164 - Żary
34. Kompania Łączności - 2/81 - 12 47 74 133 - Żary
16. Batalion Saperów 2531 2/80 - 15 35 120 170 - Żary
 
Rozkazem MON Nr 0046/Org. z dnia 30.03.1949 r. Dowódcy 11. Dywizji Piechoty podporządkowano 29. Pułk Piechoty i 13. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej ze składu 10. Dywizji Piechoty. Jednocześnie w podporzadkowanie 4. Dywizji Piechoty przechodził 38. Pułk Piechoty z Kożuchowa. Włączenie drugiego dywizjonu artylerii przeciwpancernej do 11. Dywizji Piechoty, wiązało się z planem rozwinięcia pułku artylerii przeciwpancernej. Szczegóły przeformowania na dywizję zmotoryzowaną przyniósł Rozkaz MON Nr 0056/Org. z dnia 30.03.1949 r. Dowódcy OW IV nakazano, terminie do dnia 1.09.1951r., przeformować 11. Dywizję Piechoty na 11. Zmotoryzowaną Dywizję Piechoty.
 
Tab.7 - Skład 11. ZmotDP po wykonaniu R-zu nr 0056/Org z dnia 30.03.1949 roku
Nazwa jednostki Nr JW Nr Etatu STAN OSOBOWY Miejsce postoju
Gen. Ofic. Pdf. Szer. RAZEM Kontr.
Dowództwo 11. Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty 2473 5/41 1 48 15 2 66 7 Żary
29. Zmotoryzowany Pułk Piechoty 1794 5/42 - 150 360 1258 1768 6 Jelenia Góra
40. Zmotoryzowany Pułk Piechoty 2493 5/42 - 150 360 1258 1768 6 Bolesławiec
42. Zmotoryzowany Pułk Piechoty 3567 5/42 - 150 360 1258 1768 6 Żary
8. Drezdeński Pułk Czołgów 1678 5/43 - 176 435 339 950 6 Bolesławiec`
33. Pułk Artylerii Lekkiej 2507 5/44 - 107 202 550 859 6 Żary
17. Pułk Moździerzy 4196 5/45 - 91 157 476 724 6 Żagań
92. Pułk Artylerii Przeciwpancernej 2538 5/46 - 85 143 394 622 6 Żagań
9. Batalion Rozpoznawczy 2949 5/47 - 40 98 178 316 1 Żagań
34. Batalion Łączności 2869 5/48 - 32 75 195 302 1 Żary
16. Batalion Saperów 2531 5/49 - 25 60 234 319 1 Żary
15. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 4148 5/50 - 32 73 246 351 - Żagań
44. Kompania Samochodowa - 5/51 - 5 11 31 47 - Żagań
Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów Nr 10 1304 5/52 - 15 37 26 78 - Żary
Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego Nr 11 1800 5/53 - 3 14 9 26 - Żary
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów Nr 12 2100 5/54 - 8 27 25 60 - Żary
 
Rozkazem MON Nr 0031/III z dnia 15.04.1950 r., w terminie do dnia 1.11.1950 r., przeniesiono Dowództwo 11. Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty, 34. Batalionu Łączności z m. Żary do m. Żagań oraz 29 Zmotoryzowany Pułk Piechoty z m. Jelenia Góra do m. Żagań. By zrobić miejsce dla 29 Pułku, przeniesiono 9 Batalion Rozpoznawczy z kompleksu „Żagań-Las” do koszar na ul. Dworcowej.
 
Rozkazem MON Nr 0055/Org. z dnia 12.06.1950 r. przeformowano, w terminie do dnia 1.10.1951 r., 11. Zmotoryzowaną Dywizję Piechoty na 11. Dywizję Zmechanizowaną. Równocześnie ze składu dywizji wyszedł 92.pappanc, który wszedł w podporządkowanie Dowódcy Okręgu Wojskowego nr IV, a także 40.zmotpp który przeformowano w 40.Pułk Zmechanizowany i włączono go w skład 10.Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.
 
Tab.8 - Skład 11. DZ po wykonaniu R-zu nr 0055/Org z dnia 12.06.1950 roku
Nazwa jednostki Nr JW Nr Etatu STAN OSOBOWY Miejsce postoju
Gen. Ofic. Pdf. Szer. RAZEM Kontr.
Dowództwo 11. Dywizji Zmechanizowanej 2473 5/64 1 48 16 1 66 7 Żagań
29. Pułk Zmechanizowany 1794 5/65 - 165 488 1237 1890 21 Żagań
42. Pułk Zmechanizowany 3567 5/65 - 165 488 1237 1890 21 Żary
8. Drezdeński Pułk Czołgów 1678 5/66 - 145 522 511 1178 21 Żagań
33. Pułk Artylerii Lekkiej 2507 5/67 - 106 214 622 942 16 Żary
17. Pułk Moździerzy 4196 5/68 - 83 153 447 683 13 Żagań
9. Batalion Rozpoznawczy 2949 5/69 - 34 106 177 317 9 Żagań
34. Batalion Łączności 2869 5/70 - 28 81 172 281 9 Żary
16. Batalion Saperów 2531 5/71 - 24 60 233 317 1 Żary
15. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 4148 5/72 - 31 70 245 346 1 Żagań
44. Kompania Samochodowa - 5/73 - 5 14 28 47 - Żagań
Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów Nr 10 1304 5/74 - 21 54 107 182 - Żagań
Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego Nr 11 1800 5/75 - 3 14 9 26 - Żary
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów Nr 12 2100 5/76 - 8 24 29 61 - Żary
 
3 sierpnia 1950 roku wprowadzono pierwszy powojenny plan mobilizacyjny "PM-1", w związku z czym jednostkom dywizji nadano etatu czasu wojennego (jedynie dla części jednostek) oraz zadania mobilizacyjne, które przedstawiamy poniżej.
 
Tab.9 - Planowany skład wojenny 11. Dywizji Zmechanizowanej według planu mobilizacyjnego "PM-1"
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
Dowództwo 11. Dywizji Zmechanizowanej 5/64 5/64 N-2-24 Żagań Dowódca 11.DZ
29. Pułk Zmechanizowany 5/65 5/65 N-2-24 Żagań Dowódca 29.pz
42. Pułk Zmechanizowany 5/65 5/65 N-2-24 Żary Dowódca 42.pz
8. Drezdeński Pułk Czołgów 5/66 5/66 N-2-24 Żagań Dowódca 8.pcz
33. Pułk Artylerii Lekkiej 5/67 5/67 N-2-24 Żary Dowódca 33.pal
17. Pułk Moździerzy 5/68 5/68 N-2-24 Żagań Dowódca 17.pm
9. Batalion Rozpoznawczy 5/69 5/69 N-2-24 Żagań Dowódca 9.br
34. Batalion Łączności 5/70 5/70 N-2-24 Żagań Dowódca 34.bł
16. Batalion Saperów 5/71 5/71 N-2-24 Żary Dowódca 16.bsap
15. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 5/72 5/72 N-2-24 Żagań Dowódca 15.daplot
44. Kompania Samochodowa 5/73 05/7 N-3-24 Żagań Dowódca 8.pcz
11. Kompania Sanitarna - 05/11 N-2-24 Żagań Dowódca 17.pm
4. Piekarnia Polowa - 02/17 N-3-24 Żagań Dowódca 29.pz
Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów Nr 10 5/74 05/8 N-3-24 Żagań Dowódca 8.pcz
Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego Nr 11 5/75 05/9 N-3-24 Żary Dowódca 33.pal
Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów Nr 12 5/76 05/10 N-3-24 Żary Dowódca 33.pal
Warsztat Mundurowo-Taborowy 11.DZ - 02/16 N-3-24 Żagań Dowódca 29.pz
Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia 11.DZ - 05/12 N-2-24 Żagań Dowódca 29.pz
Kasa Polowa przy 11.DZ - 02/18 N-2-24 Żagań Dowódca 34.bł
Poczta Polowa Kat.IV - 02/25 N-2-24 Żagań Dowódca 34.bł
 
Tab.10 - Jednostki armijne i centralnego podporządkowania formowane przez 11. DZ wg planu "PM-1"
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
Garnizonowy Szpital na 100 łóżek 21/136 021/6 N-3-24 Żary Dowódca 42.pz
Szkolna Kompania Oficerów Rezerwy Nr 6 20/144 - Rozformowuje się Żary Dowódca 42.pz
Administracja Obiektów Czasowo Opuszczonych Przewóz 9/45 - Rozformowuje się Przewóz Dowódca 42.pz
 
Rozkazem MON Nr 0045/Org. z dnia 17.05.1951 r., 11. Dywizja Zmechanizowana w terminie do dnia 1.12.1952 r. przeformowała się na nowe etaty DZ typu „A”.
 
Tab.11 - Skład 11. DZ po wykonaniu R-zu nr 0045/Org z dnia 17.05.1951 roku
Nazwa jednostki Nr JW Nr Etatu STAN OSOBOWY Miejsce postoju
Gen. Ofic. Pdf. Szer. RAZEM Kontr.
Dowództwo 11. Dywizji Zmechanizowanej 2473 5/77         71 8 Żagań
Kompania Dowodzenia 11.DZ - 5/78 -       94 15 Żagań
29. Pułk Zmechanizowany 1794 5/83 -       1235 42 Żagań
42. Pułk Zmechanizowany 3567 5/83 -       1235 42 Żary
67. Pułk Zmechanizowany 2323 5/83 -       1235 42 Opole
8. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich 1678 5/84 -       730 39 Żagań
17. Pułk Artylerii Pancernej 2555 5/85 -       759 39 Żagań
33. Pułk Artylerii Haubic 2507 5/86 -       584 30 Żary
17. Pułk Moździerzy 4196 5/87 -       454 29 Żagań
9. Batalion Rozpoznawczy 2949 5/81 -       287 14 Żagań
34. Batalion Łączności 2869 5/79 -       206 9 Żagań
16. Batalion Saperów 2531 5/80 -       288 9 Żary
15. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 4148 4/55 -       306 9 Żagań
10. Dywizjon Artylerii Rakietowej 2628 5/88 -       198 9 Żary
4. Szkolny Batalion Czołgów 2318 5/82 -       410 15 Żagań
44. Kompania Samochodowa - 5/89 -       38 - Żagań
10. Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów 1304 5/90 -       183 4 Żagań
11. Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego 1800 5/91 -       26 - Żagań
12. Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów 2100 25/42 -       61 - Żagań
 
Po przeformowaniu dywizji doszło również do nowelizacji planu mobilizacyjnego PM-1. W związku z czym ustawienie dywizji na czas "W" wyglądało jak w tabeli poniżej.
 
Tab.12 - Planowany skład wojenny 11. Dywizji Zmechanizowanej według planu mobilizacyjnego "PM-1" w drugiej połowie 1951 r.
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
Dowództwo 11. Dywizji Zmechanizowanej 5/64 5/64 N-2-24 Żagań Dowódca 11.DZ
Kompania Dowodzenia 11.DZ 5/78 5/78 N-2-24 Żagań Dowódca 34.bł
29.Pułk Zmechanizowany 5/65 5/65 N-2-24 Żagań Dowódca 29.pz
42.Pułk Zmechanizowany 5/65 5/65 N-2-24 Żary Dowódca 42.pz
67.Pułk Zmechanizowany 5/65 5/65 N-2-24 Opole Dowódca 67.pz
8.Drezdeński Pułk Czołgów Średnich 5/66 5/66 N-2-24 Żagań Dowódca 8.pczś
33.Pułk Artylerii Lekkiej 5/67 5/67 N-2-24 Żary Dowódca 33.pal
17.Pułk Moździerzy 5/68 5/68 N-2-24 Żagań Dowódca 17.pm
4.Szkolny Batalion Czołgów 5/82 5/82 N-2-24 Żagań Dowódca 4.szbcz
9.Batalion Rozpoznawczy 5/69 5/69 N-2-24 Żagań Dowódca 9.br
34.Batalion Łączności 5/70 5/70 N-2-24 Żagań Dowódca 34.bł
16.Batalion Saperów 5/71 5/71 N-2-24 Żary Dowódca 16.bsap
15.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 5/72 5/72 N-2-24 Żagań Dowódca 15.daplot
44.Batalion Samochodowy 5/73 05/42 N-3-12 Żagań Dowódca 8.pczś
11.Kompania Sanitarna - 05/43 N-2-24 Żagań Dowódca 17.pm
4.Piekarnia Polowa - 02/17 N-3-12 Żagań Dowódca 29.pz
10.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów 5/90 05/44 N-3-12 Żagań Dowódca 8.pczś
11.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego 5/91 05/45 N-3-24 Żagań Dowódca 29.pz
12.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów 25/42 05/46 N-3-12 Żagań Dowódca 17.pm
Warsztat Mundurowo-Taborowy 11.DZ - 02/16 N-3-12 Żagań Dowódca 29.pz
Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia 11.DZ - 05/47 N-2-24 Żagań Dowódca 29.pz
Kasa Polowa przy 11.DZ - 02/18 N-2-24 Żagań Dowódca 34.bł
Poczta Polowa Kat.IV - 02/25 N-2-24 Żagań Dowódca 34.bł
 
Tab.13 - Jednostki armijne i centralnego podporządkowania formowane przez 11. DZ wg planu "PM-1" w drugiej połowie 1951 r.
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
3.Armijna Kompania Ewakuacyjna - 025/4 N-3-24 Żary Dowódca 42.pz
 
Racjonalizując system dowodzenia w dywizjach wszystkich okręgów wojskowych, Rozkazem MON Nr 00123/oper. z dnia 11.11.1952 r., zmieniono z dniem 1.11.1952 r. podporzadkowanie pułków zmechanizowanych 10. i 11. Dywizji. 67.Pułk Zmechanizowany z Opola przechodził do 10.DZ, natomiast w struktury 11.DZ powracał 40.Pułk Zmechanizowany z Bolesławca.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 00148/oper. z dnia 11.12.1952 r. dyslokowano 9.Batalion Rozpoznawczy z m. Żagań do m. Żary. Batalion zakończył dyslokację z dniem 20.01.1953 r.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 0321/Org. z dnia 25.09.1953 r., w terminie do dnia 1.12.1953 r. przeformowano 4 Szkolny Batalion Czołgów, z etatu Nr 5/82 na etat Nr 5/117, o etatowym stanie osobowym 694 wojskowych i 7 kontraktowych.
 
Znaczna rozbudowa całości Sił Zbrojnych jak i związków taktycznych, wymusiła zmiany w planowaniu mobilizacyjnym. Nowy plan mobilizacyjny, nazwany „PM-53”, zmieniał zadania postawione przed  jednostkami 11.DZ na czas „W”. Szczegóły rozwinięcia mobilizacyjnego przedstawia tabela.
 
Tab.14 - Planowany skład wojenny 11. Dywizji Zmechanizowanej według planu mobilizacyjnego "PM-53"
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
Dowództwo 11. Dywizji Zmechanizowanej 5/77 05/56 N-1-24 / N-3 Żagań Dowódca 11.DZ
Kompania Dowodzenia 11.DZ 5/78 05/57 N-1-24 / N-3 Żagań Dowódca 34.bł
29.Pułk Zmechanizowany 5/83 05/62 N-1-24 / N-3 Żagań Dowódca 29.pz
42.Pułk Zmechanizowany 5/83 05/62 N-1-24 / N-3 Żary Dowódca 42.pz
40.Pułk Zmechanizowany 5/83 05/62 N-1-24 / N-3 Bolesławiec Dowódca 40.pz
8.Drezdeński Pułk Czołgów Średnich 5/84 05/63 N-1-24 / N-3 Żagań Dowódca 8.pczś
17.Ciężki Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej 5/85 05/64 N-1-24 / N-3 Żagań Dowódca 17.papanc
33.Pułk Artylerii Haubic 5/86 05/66 N-1-24 / N-3 Żary Dowódca 33.pah
17.Pułk Moździerzy 5/87 05/65 N-1-24 / N-3 Żagań Dowódca 17.pm
4.Szkolny Batalion Czołgów 5/117 - Rozformowuje się Żagań Dowódca 4.szbcz
9.Batalion Rozpoznawczy 5/81 05/60 N-1-24 / N-3 Żary Dowódca 9.br
34.Batalion Łączności 5/79 05/58 N-1-24 / N-3 Żagań Dowódca 34.bł
16.Batalion Saperów 5/80 05/59 N-1-24 / N-3 Żary Dowódca 16.bsap
15.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 4/55 02/31 N-1-24 / N-3 Żagań Dowódca 15.daplot
10.Dywizjon Artylerii Rakietowej 5/88 05/67 N-1-24 / N-3 Żary Dowódca 10.dar
44.Pułk Samochodowo-Transportowy 5/89 05/68 N-3 Żagań Dowódca 8.pczś
49.Kompania Obrony Przeciwchemicznej - 05/69 N-3 Żary Dowódca 33.pah
34.Kompania Medyczno-Sanitarna - 05/70 N-3 Żagań Dowódca 17.papanc
106.Piekarnia Polowa - 05/77 N-3 Żary Dowódca 42.pz
10.Ruchoma Baza Remontu Czołgów 5/90 05/71 N-3 Żagań Kierownik 10.RWNCz
11.Ruchomy Warsztat Artyleryjski 5/91 05/73 N-3 Żagań Dowódca 29.pz
12.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów 25/42 05/72 N-3 Żagań Dowódca 17.pm
74.Ruchomy Warsztat Naprawy Umundurowania - 05/74 N-3 Żary Dowódca 42.pz
Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia 11.DZ - 05/76 N-3 Żagań Dowódca 29.pz
12.Składnica Sprzętu Pancernego - 05/75 N-3 Żagań Dowódca 17.papanc
Pluton Dowodzenia Dowódcy Artylerii 11.DZ - 05/61 N-3 Żary Dowódca 33.pah
250.Kasa Polowa NBP - 035/4 N-3 Żagań Dowódca 34.bł
186.Wojskowa Stacja Pocztowa - 02/44 N-3 Żagań Dowódca 34.bł
 
Tab.15 - Jednostki armijne i centralnego podporządkowania formowane przez 11. DZ wg planu "PM-53"
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
33.Wojskowa Komenda Odcinka Kolejowego 10/9 09/14 N-2 Żagań Dowódca 17.pm
40.Wojskowa Komenda Odcinka Kolejowego 10/9 09/14 N-2 Legnica Dowódca 40.pz
14.Pralnia Polowa - 021/82 N-7 Bolesławiec Dowódca 40.pz
32.Batalion Rozpoznawczy 2.KZ - 05/60 N-3 Żary Dowódca 9.br
18.Komenda Ochrony Mienia Wojskowego Kat.I - 023/10 N-3 Żagań Dowódca 29.pz
74.Komenda Ochrony Mienia Wojskowego Kat.II - 023/11 N-2 Żary Dowódca 42.pz
Wydział Informacji 11.DZ 32/90 032/15 N-1-24/N-3 Żagań Szef GZI
Pluton Ochrony Wydziału Informacji 11.DZ - 032/1 N-3 Żagań Dowódca 11.DZ
 
Rozkazem MON Nr 04/Org. z dnia 27.01.1954 r. w 11 Dywizji Zmechanizowanej sformowano nieetatową Szkolną Kompanię Oficerów Politycznych Rezerwy. Termin sformowania określono na 20.02.1954 r., a stan zmienny na 60 słuchaczy. Kompania miała być aktywowana na cztery turnusy, po dwa miesiące każdy. Dyrektywa MON Nr 0056/Org. z dnia 22.10.1954 r. w sprawie zamierzeń organizacyjnych na lata 1955-1960 zakładała przeformowanie 11 DZ na nowe etaty i nieznaczne zmniejszenie stanu osobowego z 8678 do 8515 wojskowych. Reorganizacje planowano przeprowadzić w czwartym kwartale 1955 r. Rozkazem MON Nr 072/Org. z dnia 29.12.1954 r. ponownie nakazano sformowanie w ramach 11 Dywizji nieetatowej Szkolnej Kompanii Oficerów Politycznych Rezerwy. Termin sformowania określono na 10.02.1955 r., a stan zmienny na 75 słuchaczy. Kompania miała być aktywowana na cztery turnusy, po dwa miesiące każdy. Kadrę zawodową (5 oficerów i 5 podoficerów) wydzielano z jednostek dywizji. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 057/Org. z dnia 9.03.1955 r. w etacie Nr 5/117 - 4 Szkolnego Batalionu Czołgów, w kompanii obsługi zorganizowano trzeci pluton czołgów średnich, powiększając stan czołgów T-34 do 19 sztuk. Rozkazem MON Nr 0012/Org. z dnia 22.04.1955 r. przeformowano, w terminie do dnia 15.07.1955 r., Wydział Informacji 11 DZ z etatu Nr 32/90 na etat Nr 32/151, o stanie osobowym 27 wojskowych i 2 kontraktowych. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 0118/Org. z dnia 12.05.1955 r. do etatu każdego z pułków zmechanizowanych 11 DZ wprowadzono po 6 transporterów opancerzonych BTR-152, natomiast na stan 9 Batalionu Rozpoznawczego wpisano 2 transportery opancerzone BTR-40. Planowany przez kierownictwo Sił Zbrojnych rozwój Wojska Polskiego na lata 1955-1960 został zdezaktualizowany Uchwałą Rządu z dnia 3.03.1955 r. o redukcji stanu liczebnego armii. Rozkazem MON Nr 0056/Org. z dnia 19.09.1955 r. nakazano Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przeprowadzenie reorganizacji 11.Dywizji Zmechanizowanej na nowe etaty DZ t. „A” o zmniejszonym stanie osobowym. Termin jej zakończenia określono na 20.12.1955 r.
 
Tab.16 - Skład 11. DZ po wykonaniu R-zu nr 0056/Org z dnia 19.09.1955 roku
Nazwa jednostki Nr JW Nr Etatu STAN OSOBOWY Miejsce postoju
Gen. Ofic. Pdf. Szer. RAZEM Kontr.
Dowództwo 11. Dywizji Zmechanizowanej 2473 5/159         89 17 Żagań
Kompania Sztabowa 11.DZ - 5/160 -       43 - Żagań
29. Pułk Zmechanizowany 1794 5/164 -       1189 16 Żagań
42. Pułk Zmechanizowany 3567 5/165 -       886 13 Żary
40. Pułk Zmechanizowany 2493 5/164 -       1189 16 Bolesławiec
8. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich 1678 5/166 -       690 12 Żagań
36. Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej 2555 5/167 -       519 11 Żagań
33. Pułk Artylerii Haubic 2507 5/168 -       770 12 Żary
9. Batalion Rozpoznawczy 2949 5/163 -       191 5 Żary
34. Batalion Łączności 2869 5/161 -       248 5 Żagań
16. Batalion Saperów 2531 5/162 -       299 4 Żary
130. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 4148 5/169 -       426 12 Żagań
10. Dywizjon Artylerii Rakietowej 2628 5/170 -       161 3 Żary
60. Batalion Medyczno-Sanitarny 3935 2/196 -       24 20 Żagań
76. Batalion Samochodowo-Transportowy 2680 5/171 -       89 3 Żagań
10. Ruchoma Baza Remontu Czołgów 1304 5/173 -       127 1 Żagań
11. Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego 1800 5/174 -       22 - Żagań
12. Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów 2100 5/156 -       40 - Żagań
17. Kompania Obrony Przeciwchemicznej - 5/172 -       74 - Żagań
Pluton Dowodzenia Dowódcy Artylerii Dywizji - 2/199 -       29 - Żagań
Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia - 5/158 -       13 - Żagań
 
Podczas tej reorganizacji na bazie 17.pappanc sformowano 36.Batalion Czołgów i Artylerii Przeciwpancernej (JW 2555), na bazie 15.daplot sformowano 130.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (JW 4148) w Żaganiu, od podstaw sformowano pluton Dowodzenia Dowódcy Artylerii oraz 17.Kompanię Obrony Przeciwchemicznej w Żaganiu, na bazie 44.ksam powstał zaś 76.Batalion Samochodowo-Transportowy (JW 2680) w Żaganiu. Kolejną nową jednostką był także 60.Batalion Medyczno-Sanitarny (JW 3935), wkrótce też rozformowaniu uległy 17.pm oraz 4.sbcz.
 
Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0257/Org z dnia 22.11.1955 r. Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia przemianowano na 11.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia, natomiast Kompanię Sztabową 11.DZ na 46.Kompanię Sztabową.
 
W związku z ponownym utworzeniem w Wojsku Polskim dywizji pancernych, 11.DZ, w terminie do dnia 20.12.1955 r., przechodziła w podporządkowanie Dowódcy 2.Korpusu Armijnego (JW 5796) z Poznania, zastępując w jego strukturach, przewidzianą do przeformowania na etat dywizji pancernej, 19.Dywizję Zmechanizowaną.
 
Zmiany organizacyjne w Siłach Zbrojnych PRL, zdezaktualizowały w znacznym stopniu obowiązujący plan mobilizacyjny. Zdecydowano więc, o wprowadzeniu jego zmodyfikowanej wersji, nazwanej „ZPM-53”. Według nowej tabeli mobilizacyjnej, 11.DZ przeformowywała się na nowe etaty oraz mobilizowała jednostki dla innego szczebla dowodzenia. Nowe zadania mobilizacyjne przedstawiają tabele 17 i 18.
 
Tab.17 - Planowany skład wojenny 11. Dywizji Zmechanizowanej według planu mobilizacyjnego "ZPM-53"
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
Dowództwo 11. Dywizji Zmechanizowanej 5/159 05/98 SA / N-3 Żagań Dowódca 11.DZ
46.Kompania Sztabowa 5/160 05/99 SA / N-3 Żagań Dowódca 34.bł
29.Pułk Zmechanizowany 5/164 05/105 SA / N-3 Żagań Dowódca 29.pz
42.Pułk Zmechanizowany 5/165 05/105 SA / N-3 Żary Dowódca 42.pz
40.Pułk Zmechanizowany 5/164 05/105 SA / N-3 Bolesławiec Dowódca 40.pz
8.Drezdeński Pułk Czołgów Średnich 5/166 05/103 SA / N-3 Żagań Dowódca 8.pczś
36.Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej 5/167 05/115 SA / N-3 Żagań Dowódca 36.bcziap
33.Pułk Artylerii Haubic 5/160 05/116 SA / N-3 Żary Dowódca 33.pah
9.Batalion Rozpoznawczy 5/163 05/102 SA / N-3 Żary Dowódca 9.br
34.Batalion Łączności 5/161 05/100 SA / N-3 Żagań Dowódca 34.bł
16.Batalion Saperów 5/162 05/101 SA / N-3 Żary Dowódca 16.bsap
130.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 5/169 05/107 SA / N-3 Żagań Dowódca 130.paplot
10.Dywizjon Artylerii Rakietowej 5/170 05/109 SA / N-3 Żary Dowódca 10.dar
76.Pułk Samochodowo-Transportowy 5/171 05/117 N-3 Żagań Dowódca 36.bcziap
17.Kompania Obrony Przeciwchemicznej 5/172 02/83 SA / N-3 Żary Dowódca 130.paplot
60.Batalion Medyczno-Sanitarny 2/196 02/82 SA / N-3 Żagań Dowódca 36.bcziap
106.Piekarnia Polowa - 02/87 N-3 Żary Dowódca 42.pz
10.Ruchoma Baza Remontu Czołgów 5/173 05/110 N-3 Żagań Kierownik 10.RBRCz
11.Ruchomy Warsztat Artyleryjski 5/174 05/112 N-3 Żagań Dowódca 29.pz
12.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów 5/156 05/111 N-3 Żagań Dowódca 130.paplot
Bateria Dowodzenia Dowódcy Artylerii 11.DZ 2/199 02/90 N-3 Żagań Dowódca 130.paplot
11.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia 5/158 05/113 N-3 Żagań Dowódca 29.pz
Kompania Regulacji Ruchu 11.DZ - 02/84 N-3 Żary Dowódca 9.br
250.Kasa Polowa NBP - 035/4 N-3 Żagań Dowódca 34.bł
186.Wojskowa Stacja Pocztowa - 02/89 N-3 Żagań Dowódca 34.bł
Wydział Informacji 11.DZ 32/151 032/15 SA / N-3 Żagań Szef GZI
Pluton Ochrony Wydziału Informacji 11.DZ - 032/1 N-3 Żagań Dowódca 11.DZ
 
Tab.18 - Jednostki armijne i centralnego podporządkowania formowane przez 11.DZ wg planu "ZPM-53"
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
33.Wojskowa Komenda Odcinka Kolejowego 10/9 09/14 N-2 Żagań Dowódca 130.paplot
40.Wojskowa Komenda Odcinka Kolejowego 10/9 09/14 N-2 Legnica Dowódca 40.pz
Grupa Konserwacji Samochodów Kat.II 25/66 Rozformowuje się Żagań Dowódca 130.paplot
14.Pralnia Polowa - 021/82 N-6 Bolesławiec Dowódca 40.pz
18.Komenda Ochrony Kat.I - 023/10 N-3 Żagań Dowódca 29.pz
74.Komenda Ochrony Kat.II - 023/11 N-3 Żary Dowódca 42.pz
 
Realizując kolejną uchwałę Rządu PRL o redukcji stanu osobowego Sił Zbrojnych, Rozkazem MON Nr 0026/Org. z dnia 4.09.1956 r. rozformowano min. Dowództwo 2.Korpusu Armijnego z Poznania. Podlegająca mu dotychczas 11.Dywizja przechodziła w bezpośrednie podporządkowanie Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Dodatkowo rozformowaniu, na czas „P”, ulegał 60.Batalion Medyczno-Sanitarny (JW 3935) z Żagania, funkcjonujący według etatu Nr 2/196. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 0197/Org. z dnia 25.10.1956 r. w pułkach zmechanizowanych i batalionie czołgów i artylerii pancernej 11.DZ, etaty oficerskie dowódców dział pancernych ISU-122 zamieniono na podoficerskie. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 0258/Org. z dnia 18.12.1956 r., 11.Dywizyjnemu Punktowi Zaopatrzenia nadano numer JW 1130.
 
Wykonując Uchwałę Rady Ministrów Nr 109/57 z dnia 25.03.1957 r., Rozkazem MON Nr 0025/Org. z dnia 2.04.1957 r. przeprowadzono kolejną reorganizację jednostek 11.DZ, w terminie do dnia 15.08.1957 r., przenosząc ją na nowe etaty DZ typu „A”. Plan przeformowania przedstawia tabela nr 19.
 
Tab.19 - Skład 11. DZ po wykonaniu R-zu nr 0025/Org z dnia 2.04.1957 roku
Nazwa jednostki Nr JW Nr Etatu STAN OSOBOWY Miejsce postoju
Gen. Ofic. Pdf. Szer. RAZEM Kontr.
Dowództwo 11. Dywizji Zmechanizowanej 2473 5/196         96 7 Żagań
46. Kompania Sztabowa - 5/197 -       48 - Żagań
29. Pułk Zmechanizowany 1794 5/201 -       1396 6 Żagań
42. Pułk Zmechanizowany 3567 5/202 -       918 6 Żary
40. Pułk Zmechanizowany 2493 5/201 -       1396 6 Bolesławiec
8. Drezdeński Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej 1678 5/203 -       543 6 Żagań
33. Pułk Artylerii Haubic 2507 5/204 -       783 6 Żary
19. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1260 5/207 -       315 1 Zgorzelec
9. Batalion Rozpoznawczy 2949 5/199 -       262 5 Żary
34. Batalion Łączności 2869 5/198 -       208 14 Żagań
16. Batalion Saperów 2531 5/200 -       413 1 Żary
10. Dywizjon Artylerii Rakietowej 2628 5/208 -       160 1 Żary
76. Batalion Samochodowo-Transportowy 2680 5/209 -       91 1 Żagań
10. Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów 1304 5/213 -       108 1 Żagań
11. Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia 1800 5/215 -       25 - Żagań
12. Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów 2100 5/214 -       40 - Żagań
17. Kompania Obrony Przeciwchemicznej - 5/211 -       119 - Żagań
11. Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia 1130 5/216 -       13 - Żagań
 
Rozformowany batalion czołgów i artylerii pancernej włączono do pułku czołgów średnich tworząc nowy pułk czołgów i artylerii pancernej. Pluton dowodzenia Dowódcy AD włączono w skład 33.Pułku Artylerii Haubic. Najbardziej istotną zmianą było rozformowanie pułku artylerii przeciwlotniczej. Zastąpił go w nowej strukturze dywizjon artylerii przeciwlotniczej, z tym, że powstawał on w garnizonie Zgorzelec na bazie przejętego z 4.Dywizji Piechoty 111.Pułku Artylerii Przeciwlotniczej.
 
W celu poprawy systemu dowodzenia, w terminie do dnia 1.09.1957 r., Dowódca 11.DZ przekazał w podporządkowanie Dowódcy 10.DPanc  40.Pułk Zmechanizowany z Bolesławca, przejmując ponownie w swoje struktury 38.Pułk Zmechanizowany z Kożuchowa, będący dotychczas w składzie 2.DZ. Zmiany te przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Nr 0132/Org. z dnia 15.07.1957 r.
 
Kolejne lata to ciągłe przemiany, zmiany numerów jednostek, rozformowania i formowania nowych jednostek, praktycznie co roku była jakaś zmiana organizacyjna w ramach dywizji. Aż w końcu w latach 60-tych dywizja zmechanizowana została przemianowana na dywizję pancerną. Przeformowanie nastąpiło 15 czerwca 1963 na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 057/Org. z dnia 8 kwietnia 1963 roku. W zarządzeniu tym rozkazano Dowódcy ŚOW wyłączyć ze składu 11.Dywizji Zmechanizowanej 38.Pułk Zmechanizowany i włączyć go do składu 5.Saskiej Dywizji Pancernej. Natomiast ze składu 5.Saskiej Dywizji Pancernej wyłączyć 22.Drezdeński Pułk Czołgów Średnich i włącz go w skład przeformowanej 11.Dywizji Pancernej.
 
Skład 11 Dywizji Pancernej na dzień 15 czerwca 1963 roku (po przeformowaniu zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 057/Org. z dnia 8 kwietnia 1963 roku.)
 
Dowództwo 11 Dywizji Pancernej – JW 1588 Żagań (etat 5/282)
42 Pułk Zmechanizowany – JW 3118 Żary (etat 5/262)
8 Drezdeński Pułk Czołgów Średnich – JW 2702 Żagań (etat 5/283)
22 Drezdeński Pułk Czołgów Średnich – JW 2646 Żagań (etat 5/283)
29 Pułk Czołgów Średnich – JW 2707 Żagań (etat 5/283)
32 Dywizjon Artylerii Haubic – JW 2821 Żary (etat 5/284) na bazie 33.pa
10 Dywizjon Artylerii Rakietowej – JW 2628 Żary (etat 5/208) przeformowany odrębnym zarządzeniem
17 Bateria Dowodzenia Szefa Artylerii – Żary (etat 5/285)
19 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW 1260 Zgorzelec (etat 5/286)
34 Batalion Łączności – JW 2920 Żagań (etat 5/268)
16 Batalion Saperów – JW 2833 Żary (etat 5/269)
60 Batalion Medyczny – JW 2006 Żary (etat 5/274)
41 kompania rozpoznawcza – Żagań (etat 5/270)
17 kompania obrony przeciwchemicznej – Zgorzelec (etat 5/271)
76 Batalion Transportowy – JW 2680 Żagań (etat 5/287)
10 Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów – JW 2649 Żagań (etat 5/288)
12 Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów – JW 2100 Żagań (etat 5/276)
11 Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia – JW 1800 Żagań (etat 5/275)
11 Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia – JW 1130 Żagań (etat 5/279)
186 Wojskowa Stacja Pocztowa – JW 2191 Żagań (etat 5/280) sformowana na nowo
106 Piekarnia Polowa – Żagań (etat 5/289) sformowana na nowo
Kasa Polowa nr 35 - Żagań (etat 5/278) sformowana na nowo
 
Następne zmiany to przeformowanie 10 dar na 10 dywizjon Artylerii w Żarach, oraz w 1967 roku 22 pczś na 3 Drezdeński Pułk Czołgów Średnich. Także w 1967 na bazie 10 RWNCz, 12 RWNSam i 11 DWUzb sformowano 10 batalion Remontowy (JW 2649) w Żaganiu oraz na bazie 19 daplot sformowano 111 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (JW 1260) w Zgorzelcu. W 1968 sformowano 30 kompanię Dowodzenia Szefa OPL w Zgorzelcu, a 17 kompanię przeciwchemiczną przemianowano na 17 kompanię chemiczną. Rok 1969 to kolejno, sformowanie 43 dywizjonu Artylerii Rakietowej (JW 3231) w Żarach, na bazie 32 dah sformowano 33 Pułk Artylerii (JW 2821) w Żarach, na bazie 76 btransp, 11 DPZaop i 106 PPol sformowano 11 batalion zaopatrzenia (JW 2680) w Żaganiu. W trakcie przemian strukturalnych w jednostkach dywizji równoczesna trwała wymiana uzbrojenia, stare wysłużone czołgi T-34 zastąpiono czołgami T-54A i T-55, pododdziały zmechanizowane otrzymały wozy BRDM i SKOT, samochody Star 660, a artyleria armaty ppanc 85 mm. Lata 70-te to intensywne szkolenia poligonowe między innymi „Luty ‘73”, „Daniel ‘75”, „Tarcza ‘76”, „Salut ‘77”, „Przyjaźń ‘81”.
 
Lata 80-te to wprowadzenie do jednostek dywizji czołgów T-72, stan wojenny w czasie którego żołnierze dywizji brali udział w patrolowaniu między innymi Wrocławia. W latach 80-tych dywizja brała udział często w ćwiczeniach wspólnie z wojskami radzieckimi między innymi „Tarcza ‘84”, „Braterstwo ‘85”, „Przyjaźń ‘87”. Pod koniec lat 80-tych nastąpiły kolejne zmiany strukturalne w dywizji, w 1989 roku rozformowano 3 Drezdeński Pułk Czołgów z Żagania. W 1990 roku w 11 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Jana III Sobieskiego wprowadzono nowe nazwy jednostek oraz część z nich re dyslokowano.
 
Skład 11 DZmech w roku 1990:
 
Dowództwo 11 DZmech – Żagań
42 Pułk Zmechanizowany – Żary
99 Drezdeński Pułk Zmechanizowany – Żagań
29 Pułk Zmechanizowany – Żagań
33 Pułk Artylerii – Żary
66 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej – Bolesławiec
10 dywizjon Artylerii – Żary
108 dywizjon Artylerii Przeciwpancernej – Prudnik
34 batalion Łączności – Żagań
9 batalion Rozpoznawczy – Żagań
16 batalion Saperów – Żary
11 batalion Remontowy – Żagań
11 batalion Zaopatrzenia – Żagań
60 batalion Medyczny – Żagań
17 bateria Dowodzenia Szefa Artylerii – Żary
30 kompania Dowodzenia Szefa OPL – Żagań
17 kompania Chemiczna - Żagań
 
W trakcie przemian strukturalnych w 1990 rozformowano 43 dar, jego wyposażenie czyli wyrzutnie rakietowe BM-21 przekazano do 33 pa. Po przemianach politycznych w kraju dywizja rozpoczęła prężnie nawiązywać kontakty z jednostkami wojskowymi z państw zachodnich co zaowocowało wieloma wizytami zagranicznymi przedstawicieli dywizji oraz wizyty zagranicznych gości w Polsce.  Ważne uwagi były też zmiany nazewnictwa pododdziałów dywizji i tak w latach 1992-93 zmienono nazwy 99 Pułk Zmechanizowany na 89 Pułk Zmechanizowany, 66 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej na 11 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, 29 Pułk Czołgów na 120 Husarski Pułk Zmechanizowany, 34 batalion łączności na 11 batalion łączności, 16 batalion saperów na 11 batalion saperów oraz 9 batalion rozpoznawczy na 9 batalion rozpoznawczy Strzelców Konnych (później nr batalionu zmieniono na 10 ) . Jednocześnie pododdziały dywizji uczestniczyły w ćwiczeniach wojskowych na terenie całego kraju oraz realizowały szkolenie, do ważniejszych ćwiczeń należy zaliczyć „Czerwiec-92”, „Orion-96”, „Szarża-97”, „Orion-98”, „Merkury-99”, „Czerwiec-99”, „Orion-99”. Od roku 1990 ze składu dywizji ubyło kilka jednostek gdyż rozformowaniu uległy w roku 1992 – 10 dywizjon Artylerii, w roku 1995 – 17.Kompania Chemiczna, w roku 1998 – 11 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, w roku 2001 - 11 Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, 11 Pułk Artylerii im. gen. dyw. Stanisława Kopańskiego, 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, 11.Batalion Saperów i 11.Batalion Zaopatrzenia. W roku 2003 decyzją nr 245/MON z dnia 1 września 2003 roku dywizja otrzymała nazwę wyróżniającą „Lubuska”. Z końcem roku 2007 rozformowano 11.Batalion Medyczny wchodzący w skład dywizji. Do kolejnych zmian organizacyjnych doszło w latach 2010 i 2011, w terminie do 31 grudnia 2010 rozformowano 10.Batalion Rozpoznawczy "Strzelców Konnych" oraz 11.Kompanię Chemiczną, a 28 kwietnia 2011 ze składu dywizji wyszedł 5.Batalion Saperów i został on przekazany w podporządkowanie Dowódcy 17.Brygady Zmechanizowanej.
 
Obecnie 11 LDKPanc to jedna z najlepiej prezentujących się i rozwojowych dywizji w Wojsku Polskim. Jednostki dywizji aktywnie uczestniczą w misjach poza granicami kraju.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 56/MON z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 11 Dywizji Zmechanizowanej im. Jana III Sobieskiego oraz nadania jednostkom tej dywizji historycznych nazw i numerów, imion patronów, przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia dat świąt pułkowych
 
Dla zachowania i upamiętnienia chlubnych tradycji bojowych oddziałów 10 Brygady Kawalerii Pancernej i 1 Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, której pułki podczas II wojny światowej walczyły w kampanii 1939 r. w Polsce, 1940 r. we Francji i w latach 1944-45 we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech.
 
p o l e c a m :
 
1.1  11 Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Jana III Sobieskiego przyjąć nazwę wyróżniającą "Kawalerii Pancernej".
 
1.2  11 Dywizji Zmechanizowanej Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego przyjąć dziedzictwo i z honorem kultywować tradycje:
 
a) 10 Brygady Pancerno-Motorowej 1937-1939;
b) 10 Brygady Kawalerii Pancernej 1939-1942;
c) 1 Dywizji Pancernej 1942-1947.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Proporczyk na beret
 
DECYZJA Nr 245/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2003 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego w Żaganiu

Dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego ze społeczeństwem Ziemi Lubuskiej, na podstawie postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustalam, co następuje:

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego przyjmuje nazwę wyróżniającą „Lubuska”.
 
DECYZJA Nr 88/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy oraz oznaki rozpoznawczej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 25 i 34 pkt 4 lit.a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz.327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej „proporcem”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 11.LDKPanc
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Jana III Sobieskiego - Żagań
    - 11.Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego - Żagań
    - 11.Batalion Remontowy - Żagań
    - 10.Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka - Świętoszów
    - 34.Brygada Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego - Żagań
    - 17.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego - Międzyrzecz/Wędrzyn/Krosno Odrzańskie
    - 23.Śląski Pułk Artylerii - Bolesławiec
    - 4.Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" - Czerwieńsk/Leszno
 
 
Dyslokacja 11.DKPanc w 2015 roku - na mapie uwzględniono pododdziały do szczebla batalionu dla jednostek które stacjonują w więcej niż jednym garnizonie (mapa opracowana z wykorzystaniem map www.openstreetmap.org)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Andrzej Czartoryski (1945-1946)
- gen. bryg. Stanisław Daniluk (1946-1947)
- płk Zbigniew Bobrowski (1947)
- płk Zbigniew Huszcza (1947-1948)
- p.o. ppłk Władysław Batko (1948)
- płk Dymitr Szarowka (1948-1949)
- płk dypl. Józef Sielecki (1949-1950)
- płk dypl. Włodzimierz Jerszow (1951-1953)
- gen. bryg. Sergiusz Siwicki (1953-1954)
- płk dypl. Adolf Humeniuk (1954-1956)
- płk dypl. Marian Doliński (1956-1959)
- gen. bryg. Mieczysław Mazur (1959-1962)
- gen. bryg. Zbigniew Zieleniewski (1962-1967)
- płk dypl. Wiesław Kociołek (1967-1968)
- gen. bryg. Witold Wereszczyński (1968-1973)
- gen. bryg. Józef Użycki (1973-1976)
- gen. bryg. Bolesław Matusz (1976-1984)
- płk dypl. Janusz Ornatowski (1984-1987)
- płk dypl. Adam Rębacz (1987-1988)
- płk dypl. Zygmunt Sadowski (1988-1990)
- gen. bryg. Adam Rębacz (1990-1992)
- płk dypl. Aleksander Bortnowski (1992-1993)
- p.o. płk dypl. Zbigniew Szura (1993-1994)
- gen. bryg. Aleksander Bortnowski (1994-1998)
- gen. bryg. Zdzisław Goral (1998-2000)
- gen. bryg. Stanisław Nowakowicz (2000-2003)
- gen. bryg. Waldemar Skrzypczak (2003-4.XI.2006)
- gen. dyw. Paweł Lamla (4.XI.2006-7.VIII.2009)
- gen. bryg. Mirosław Różański (7.VIII.2009-17.XI.2011)
- gen. bryg. Janusz Adamczak (17.XI.2011-17.II.2014)
- gen. bryg. Jarosław Mika (17.II.2014 - 17.II.2017)
- gen. dyw. Stanisław Czosnek (17.II.2017 - 19.III.2020)
- gen. dyw. Dariusz Parylak (19.III.2020 - 1.X.2020)
- gen. dyw. Piotr Trytek (1.X.2020 - 29.IX.2023)
- gen. bryg. Piotr Fajkowski (29.IX.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (? - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.