6.Batalion Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                6.Batalion Dowodzenia został sformowany w roku 1999 z rozkazów Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-5/Org z 25 stycznia 1999 oraz Dowódcy Korpusu Powietrzno Zmechanizowanego nr PF 19  z 15 lutego 1999. W wyniku tych decyzji dowódca 6.Brygady Desantowo-Szturmowej wydał rozkaz nr PF 15 z 15 lutego 1999 w którym wydał decyzję o reorganizacji do 30 czerwca 1999 Dowództwa 6 BDSz i 10 bdsz. Jednak bazą dla nowego batalionu stały się rozformowane jednostki w 1999 roku:
 
 - 6.kompania łączności
 - 48.kompania rozpoznawcza
 - 11.kompania saperów
 - 4.kompania ochrony i regulacji ruchu
 - 5.bateria artylerii przeciwpancernej
 - 126.bateria przeciwlotnicza
 - pluton miotaczy ognia
 
W roku 2002 batalion otrzymał sztandar wojskowy ufundowany przez Związek Polskich Spadochroniarzy z Krakowa. Również w 2002 roku batalionowi nadano imię patrona generała broni Józefa Kuropieski.
 
Do zadań batalionu należy zabezpieczenie i rozwinięcie stanowiska dowodzenia 6 BDSz. Batalion wydziela także żołnierzy do misji zagranicznych, jedną z większych operacji w jakich uczestniczyli była II zmiana PKW Irak w pierwszym półroczu 2004 roku. W roku 2012 doszło do reorganizacji struktury batalionu, rozformowano kompanię łączności oraz pluton medyczny, na ich miejsce sformowano dwie kompanie dowodzania oraz zespół zabezpieczenia medycznego.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 145/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 6 Batalionu Dowodzenia 6 Brygady Desantowo-Szturmowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Krakowie
 
1. 6 Batalion Dowodzenia 6 Brygady Desantowo-Szturmowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego:
1) przyjmuje imię patrona — gen. broni Józefa Kuropieski,
2) obchodzi doroczne Święto w dniu 26 czerwca.
 
DECYZJA Nr 411/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznak rozpoznawczych 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznaki rozpoznawcze, zwane dalej „oznakami”, 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego
 
2. Zatwierdza się:
3) wzory oznak, stanowiące załączniki Nr 3, Nr 3 a, Nr 3 b, Nr 3 c, Nr 3 d, Nr 3 e, Nr 3 f, Nr 3 g do decyzji.
 
Załącznik Nr 3a
 
WZOR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR POLOWY DOWODZTWA 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ ORAZ 6. BATALIONU DOWODZENIA
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo, sztab i logistyka
  - kompania dowodzenia "A"
  - kompania dowodzenia "B"
  - kompania rozpoznawcza
  - kompania saperów
  - kompania ochrony i regulacji ruchu
  - kompania logistyczna
  - bateria przeciwlotnicza
  - pluton chemiczny
  - zespół zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk mgr Zbigniew Golara (19.II.1999 – 28.VIII.2002)
- ppłk dypl. Maciej Koziński (28.VIII.2002 – 5.I.2009)
- ppłk Roman Utracki (5.I.2009 – 30.III.2011)
- ppłk Maciej Mazurkiewicz (4.V.2011 - 2.IV.2015)
- ppłk Andrzej Smoliński (2.IV.2015 - 2.II.2018)
- ppłk Marcin Malinowski (2.II.2018 - 6.IV.2021)
- cz. p.o. mjr Paweł Rokicki (6.IV.2021 - 17.XII.2021)
- ppłk Paweł Żak (17.XII.2021 - 1.II.2023)
- cz. p.o. mjr Tomasz Miedziński (1.II.2023 - 9.III.2023)
- ppłk Piotr Szołomicki (9.III.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
6.Brygada Desantowo-Szturmowa im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego (1999 - 2010)
6.Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego (2010 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.