16.Batalion Powietrznodesantowy im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    16 batalion powietrznodesantowy jest najstarszą jednostką wchodzącą w skład obecnej 6 Brygady Desantowo-Szturmowej. Batalion powstał w roku 1957 na bazie 16 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. W początkowych latach istnienia batalion realizował szkolenie spadochronowe i z czasem stał się jedną z lepiej wyszkolonych jednostek spadochronowych w Polsce. Z uwagi na jego elitarność w roku 1973 siły batalionu zostały wyznaczone do misji ONZ w Synaju, gdzie zadaniem żołnierzy ONZ było pilnowanie pogranicza Egiptu i Izraela. Po roku 1989 kiedy to restrukturyzacji uległa 6 BDSz, batalion otrzymał nowe uzbrojenie strzeleckie oraz wprowadzono nowe metody szkolenia. W roku 1995  w dniu święta niepodległości batalion uroczyście otrzymał sztandar wojskowy. Również w roku 1995 batalion kolejny raz został wyznaczony do pełnienia misji poza granicami kraju, tym razem miejsce pełnienia trudnej misji były Bałkany, gdzie siły NATO pilnowały pokoju między zwaśnionymi narodami. Ostatnie lata w historii batalionu to przede wszystkim uzawodowienie jednostki, nowy sprzęt i umundurowanie oraz bardzo intensywne szkolenie dostosowane do tego aby podołać misjom zagranicznym w których batalion bierze czynny udział. W roku 2004 batalion wystawił swoją grupę żołnierzy do III zmiany w ramach PKW Irak. W ostatnich latach żołnierze batalionu brali udział w zmianach PKW Afganistan.
 
Do głównych zadań batalionu należą:
- opanowywanie i utrzymywanie kluczowych obiektów terenowych pola walki,
- wzmacnianie okrążonych sił,
- osłabianie potencjału przeciwnika poprzez akcje na tyłach wroga,
- niszczenie ważnych strategiczne obiektów przeciwnika,
- zbierania informacji na temat przeciwnika na terenie jego operowania,
- osłona własnych wojsk,
- zwalczanie oddziałów desantowych i specjalnych przeciwnika
 
Szkolenie batalionu jest podzielone na trzy 6-miesięczne etapy, na 1 etapie szkolenia żołnierze przechodzą kursy specjalistyczne oraz zgrywają swoje działania na szczeblu drużyn. Drugi etap szkolenia to zgrywanie i szkolenie żołnierzy na szczeblach plutonu, kompanii i batalionu. Trzeci etap to etap gotowości w którym batalion wykorzystuje swoje nabyte umiejętności w misjach pokojowych, w doskonaleniu swojego wyszkolenia.
 
Aby batalion był w stanie realizować trudne zadania bojowe realizuje się szkolenie spadochronowe, szkolenie bojowe w trudnych, szkolenie wspinaczkowe dla zapewnienia batalionowi umiejętności operowania w górach, szkolenie narciarskie oraz językowe z angielskiego.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania imienia patrona 16 Batalionowi Powietrzno-Desantowemu w Krakowie
 
Dla zachowania w pamięci zasług i dokonań gen. bryg. Mariana Zdrzałki wzorowego dowódcy- spadochroniarza, na podstawie rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1) z dniem 3 maja 1999 r.:
 
p o l e c a m :
 
16 Batalionowi Powietrzno-Desantowemu przyjąć imię generała brygady Mariana ZDRZAŁKI
 
DECYZJA Nr 54/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia dziedzictwa tradycji przez 16 batalion powietrzno-desantowy im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki w Krakowie
 
1. 16 batalion powietrzno-desantowy im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki w Krakowie przejmuje i z honorem kultywuje tradycje:
1) 20 pułku piechoty Ziemi Krakowskiej 1919-1939;
2) 3 batalionu spadochronowego 1 samodzielnej Brygady Spadochronowej 1941-1947;
3) 16 Kołobrzeskiego pułku piechoty 1944-1957.
 
DECYZJA Nr 502/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie nadania imienia patrona 2. kompanii szturmowej 16. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki
 
1. 2. Kompania szturmowa 16. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki w Krakowie otrzymuje imię mjr. dypl. Ludwika Bogdana Zwolańskiego.
 
DECYZJA Nr 107/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 16. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 16. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
16. BATALIONU POWIETRZNODESANTOWEGO IM. GEN. BRYG. MARIANA ZDRZAŁKI
/ W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka 16. Batalionu Powietrznodesantowego, zwanego dalej „Batalionem”, wykonana jest w kształcie krzyża czteroramiennego, wzorowanego na krzyżu Orderu Wojennego Virtuti Militari, nałożonego na wieniec laurowo-dębowy. Ramiona krzyża wypełnione są emalią barwy czerwonej. W centrum krzyża umieszczona jest okrągła tarcza barwy niebieskiej z czarną obwódką, na którą nałożony jest Znak Spadochronowy, wzorowany na Znaku Spadochronowym 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Na dolnym ramieniu krzyża umieszczony jest skrót nazwy Batalionu – „16 bpd”.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
 
Okolicznościowe oznaki rozpoznawcze (od lewej: oznaka ogólna z II zmiany ISAF, oznaka ogólna z V zmiany ISAF)
 
Oznaka okolicznościowa 1 kompanii zmotoryzowanej wystawianej przez 16.bpd w ramach V zmiany ISAF
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo, sztab i logistyka
  - 1. kompania szturmowa
  - 2. kompania szturmowa im. mjr dypl. Ludwika Bogdana Zwolańskiego
  - 3. kompania szturmowa
  - kompania dowodzenia
  - kompania logistyczna
  - bateria artylerii przeciwpancernej
  - bateria przeciwlotnicza
  - pluton medyczny
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- kpt. Franciszek Januszewski (1957)
- ppłk Wacław Płoszewski (1957-1960)
- mjr Franciszek Januszewski (1960-1961)
- ppłk Edward Dysko (1961 - 1963)
- mjr dypl. Marian Zdrzałka (1963 - 1967)
- ppłk dypl. Jerzy Jarosz (1967 - 1968)
- ppłk dypl. Tadeusz Charzewski (1968 - 1973)
- mjr dypl. Włodzimierz Bielski (1973 - 1975)
- mjr dypl. Mieczysław Karus (1975 - 1980)
- mjr dypl. Andrzej Miksiewicz (1980 - 1981)
- mjr Jan Osiak (1981)
- ppłk dypl. Stanisław Mazurkiewicz (1982 - 1983)
- mjr dypl. Marian Kawczyński (1983 - 1985)
- mjr dypl. Mieczysław Bieniek (1985 - 1989)
- mjr dypl. Włodzimierz Potasiński (1989 - 1993)
- ppłk dypl. Edward Gruszka (1993 - 1995)
- ppłk dypl. Marek Żerdecki (1995 - 1997)
- ppłk dypl.  Edward Gruszka (1997 - 1998)
- ppłk dypl. Krzysztof Boczkowski (1998 - 2000)
- ppłk dypl. Andrzej Knap (2000 - 2001)
- ppłk dypl. Piotr Wałęga (2001 - 2004)
- ppłk dypl. Adam Stępień (2004 - 2007)
- ppłk dypl. Leon Stanoch (2007 - 12.VIII.2011)
- ppłk Daniel Różański (12.VIII.2011 - 2.IV.2015)
- ppłk Artur Wiatrowski (2.IV.2015 - 10.XI.2017)
- ppłk Jarosław Kowalski (10.XI.2017 - 31.I.2020)
- cz. p.o. mjr Tomasz Neumann (31.I.2020 - 31.III.2020)
- ppłk Piotr Ciapka (31.III.2020 - 10.XI.2021)
- ppłk Dariusz Dziuba (10.XI.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
6.Brygada Powietrznodesantowa
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.