5.Batalion Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera ( - 2023)
5.Pułk Dowodzenia (2023 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    5. Batalion Dowodzenia zaczął funkcjonować 1 stycznia 2008, poprzednikiem batalionu był 5. Pułk Dowodzenia. Decyzją nr 614/MON z 27 grudnia 2007 batalion przejął tradycje oraz patrona po 5. pdow. Od 1 stycznia 2014 na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 roku batalion jest jednostką 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W 2023 rozpoczęto proces przeformowania batalionu w pułk, uroczysta zbiórka z okazji podpisania protokołu przekazania sił i środków oraz zadań realizowanych przez 5.bdow na rzecz 5.pdow odbyła sie 29 listopada 2023 roku.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 614/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, imienia patrona, nazwy wyróżniającej, odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej oraz daty dorocznego Święta 5 pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie przez 5 batalion dowodzenia
 
... w związku z rozformowaniem 5 pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie, w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych oraz symboliki wojskowej tego oddziału — ustala się, co następuje:
 
1. 5 batalion dowodzenia w Krakowie przejmuje po rozformowanym 5 pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie:
1) imię patrona gen. broni Stanisława Hallera;
2) odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą;
3) datę dorocznego Święta w dniu 12 czerwca.
 
2. 5 batalion dowodzenia w Krakowie przejmuje i z honorem kultywuje tradycje 5 pułku dowodzenia w Krakowie (1994-2007), a także:
1) 5 Dywizjonu Taborów (1919-1939);
2) 5 Batalionu Telegraficznego (1919-1939);
3) Batalionu Łączności Okręgu Wojskowego Nr 5 (1945-1946);
4) 5 Okręgowego Batalionu Łączności (1953);
5) Okręgowej Składnicy Łączności z Warsztatami Nr 5 (1946-1947);
6) 24 Pułku Łączności (1976-1993).
 
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
DECYZJA Nr 390/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie przejęcia sztandaru 5. pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera przez 5. batalion dowodzenia im. gen. broni  Stanisława Hallera
 
1. 5. batalion dowodzenia im. gen. broni Stani­sława Hallera przejmuje sztandar 5. pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera.
 
DECYZJA Nr 509/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 5. batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera
 
1. Wprowadza się proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 5. batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 5. BATALIONU DOWODZENIA im. gen. broni Stanisława Hallera
 
DECYZJA Nr 273/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera.
 
2. Zatwierdza się wzór graficzny:
1) proporca rozpoznawczego dowódcy 5. Batalionu Dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) proporca rozpoznawczego dowódcy 1. Kompanii Łączności 5. Batalionu Dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) proporca rozpoznawczego dowódcy 2. Kompanii Łączności 5. Batalionu Dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) proporca rozpoznawczego dowódcy 3. Kompanii Węzłów Bazowych 5. Batalionu Dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
5) proporca rozpoznawczego dowódcy 4. Kompanii Zabezpieczenia 5. Batalionu Dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
6) proporca rozpoznawczego dowódcy 5. Kompanii Ochrony i Regulacji Ruchu 5. Batalionu Dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
7) proporca rozpoznawczego dowódcy 6. Kompanii Logistycznej 5. Batalionu Dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji.
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 5.bdow
 
  
proporce rozpoznawcze 1.kł, 2.kł, 3.kwb
 
  
proporce rozpoznawcze 4.kzab, 5.koirr, 6.klog
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 5.bdow
  - 1.kompania łączności
  - 2.kompania łączności
  - 3.kompania węzłów bazowych
  - 4.kompania zabezpieczenia
  - 5.kompania ochrony i regulacji ruchu
  - 6.kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Stanisław Grodecki (I.2008 – XII.2008)
- cz. p.o. mjr Bogusław Olearczuk (XII.2008 – 16.II.2009)
- ppłk Zbigniew Ryś (16.II.2009 – 8.VII.2014)
- cz. p.o. mjr Piotr Urbaś (8.VII.2014 - 25.II.2015)
- ppłk Rafał Seroka (25.II.2015 - 1.III.2021)
- ppłk Mariusz Brodalka (1.III.2021 - obecnie) 5.bdow
- płk Mariusz Toporek (10.X.2023 - obecnie) 5.pdow
 
PODPORZĄDKOWANIE
2.Korpus Zmechanizowany im. gen. broni Władysława Andersa (1.I.2008 – 31.XII.2013)
9.Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.