1. Komenda Lotniska - JW 3463 (2004 - 2010)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    1. Komenda Lotniska w Radomiu powstała w dniu 1 lipca 2004, i początkowo była podporządkowana Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Jednostka ta była oddziałem którego zadaniem było zabezpieczenie logistyczne zadań przede wszystkim 2. Ośrodka Szkolenia Lotniczego, 4. Wojskowego Ośrodka Metrologii, WKU Radom oraz kilku mniejszych jednostek garnizonu Radom. Zadanie jakie wykonywała 1. KL to głównie:
 
 - utrzymanie i odtwarzanie sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
 - gromadzenia, zaopatrywanie i planowanie dostaw materiałowych dla potrzeb zabezpieczanych pododdziałów,
 - utrzymanie i odtwarzanie gotowości eksploatacyjnej lotniska Radom-Sadków.
 
W związku z reorganizacją w Siłach Powietrznych polegającą na skupianiu jednostek w formie dużych baz, 1. KL została rozformowana w terminie do 31 grudnia 2010, i stała się bazą do sformowania 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Poprzedniczką 1. Komendy Lotniska była Komenda Lotniska nr 2 w Radomiu podlegająca strukturalnie 6. Bazie Lotniczej.
 
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur 1. KLot (wprowadzona decyzją nr 58/MON z 3 marca 2009)
 
1. KLot obchodzi swoje święto w dniu 1 lipca – ustalono to decyzją nr 350/MON z 3 sierpnia 2007.
 
STRUKTURA
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. pil. Jerzy Chojnowski ( 1.VII.2004 – 5.VI.2006)
- ppłk mgr Krzysztof Baranowski ( 5.VI.2006  – 31.XII.2010 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (1.VII.2004 - 17.XII.2008)
4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego (17.XII.2008 - 31.XII.2010)
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.