66. Pułk Szkolny OSL – JW 1071 (1960 – 1968)
66. Lotniczy Pułk Szkolny – JW 1071 (1968 – 1989)
 
 
 
                Jednostka wojskowa nr 1071 czyli 66. Pułk Szkolny OSL powstał na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 038/Org z dnia 31 maja 1960 roku oraz wykonawczego rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Kraju nr 07/Org. z dnia 22 czerwca 1960 roku według etatu nr 20/454 o etatowym stanie osobowym 180 żołnierzy i 2 pracowników cywilnych, nowo sformowany pułk miał strukturalnie podlegać Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Żwirki i Wigury w Radomiu. Miejscem w którym miał stacjonować pułk było lotnisko w Glinniku. Pierwszym dowódcą nowego pułku został mjr pil. Kazimierz Ciepiela, bazą dla nowo powstającego pułku były eskadry szkolne bazujące dotychczas w Krzewicy i Ułężu, dowództwo nowego pułku zaś skompletowano z kadry 69. batalionu zaopatrzenia (JW 3247). Wyposażeniem pułku na początku były samoloty TS-8 „Bies”. W pierwszym roku funkcjonowania pułku ustalono strukturę jednostki a 69. batalion zaopatrzenia dotychczas stacjonujący w Glinniku został podporządkowany operacyjne 66. psz. W dniu 27 sierpnia 1961 pułk otrzymał sztandar wojskowy, reorganizacja struktur nastąpiła na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 073/Org z dnia 24 sierpnia 1961 roku według etatu nr 20/506 o etatowym stanie osobowym 563 żołnierzy i 17 pracowników cywilnych i tak w strukturach pułku od tego czasu funkcjonowały dwie eskadry lotnicze, dywizjon techniczny, dywizjon dowodzenia oraz batalion zaopatrzenia. Ważną datą w historii jednostki był rok 1964, wtedy to rozformowano OSL w Radomiu pod który podlegał pułk, w związku z tym na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 043/Org z dnia 8 kwietnia 1964 roku z dniem 13 maja 1964 pułk został podporządkowany Oficerskiej Szkole Lotniczej im. J.Krasickiego w Dęblinie. W pierwszej połowie 1966 roku pułk przeformowano na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0133/Org z dnia 22 grudnia 1965 roku na etat nr 20/531  o etatowym stanie osobowym 844 żołnierzy i 25 pracowników cywilnych. Niedługo potem bo w latach 1966-1967 pułk został przezbrojony w nowe samoloty szkolne TS-11 „Iskra” – w związku z tym przeformowano go ponownie – tym razem zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0169/Org z dnia 21 grudnia 1966 roku na etat nr 20/536 o etatowym stanie osobowym 929 żołnierzy i 27 pracowników cywilnych, ciągle jednak korzystając z samolotów TS-8. Pod koniec 1968 roku na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0133/Org z dnia 18 września 1968 roku zmieniono numer etatu pułku z 20/536 na 6/512. W związku z wprowadzeniem do wojska nowego systemu MPI (Maszynowego Przetwarzania Informacji) zmieniono numer etatu pułku 6/512 na numer dostosowany do systemy MPI – 20/002 oraz wprowadzono numer identyfikacyjny pułku 20-7-16. Cały czas gdy istniał pułk realizowano intensywne szkolenie lotnicze oraz brano udział w wielu ćwiczeniach m.in. „Lato – 71”. Wycofanie samolotów TS-8 nastąpiło w roku 1971, w związku z tym pułk przeformowano na nowy etat 20/111 o etatowym stanie osobowym 1008 żołnierzy i 32 pracowników cywilnych na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 050/Org z dnia 13 września 1971 roku. Ogólnie w historii pułku wydarzyły się cztery katastrofy lotnicze, pierwsza wydarzyła się w roku 1962, kiedy to zginął pchor. M.Roter z powodu niezdyscyplinowania w powietrzu, następnie 22 maja 1972 po błędzie pilotażowym zginął pchor. J.Wilk, 1.X.1973 po awarii silnika zginął pchor. T.Bielecki i ostatnią katastrofą była 27 maja 1978 kiedy to popełnili błąd podczas manewru i rozbili się por. instr. pil. S.Kaczor oraz pchor. K.Milaniuk. W swojej historii pułk osiągnął nalot bliski około 200 tys. godzin. W końcu w roku 1989 podjęto decyzję o rozformowaniu 66 LPSz, datą rozformowania był ostatni dzień roku 31 grudnia.
 
Poczet dowódców 66 LPSz:
 
 - płk pil. mgr Kazimierz Ciepiela ( 22.VI.1960 – 29.I.1979 )
 - płk dypl. pil. Ireneusz Witecki ( 29.I.1979 – 21.X.1981 )
 - płk dypl. pil. Aleksander Wiesztort ( 21.X.1981 – 22.VIII.1987 )
 - ppłk dypl. pil. mgr Janusz Karpowicz ( 22.VIII.1987 – 31.XII.1989 )
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.