5.Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    5.Batalion Strzelców Podhalańskich pierwotnie został sformowany w roku 1994 jako jeden z pododdziałów 21.Brygady Strzelców Podhalańskich, podstawą do sformowania jednostki było zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 049/Org. z 26 maja 1993. Na miejsce postoju batalionu wyznaczono koszary przy ulicy Langiewicza w Rzeszowie. Rok po sformowaniu batalionu otrzymał on sztandar wojskowy ufundowany przez społeczność Krosna. Jako 5.Batalion Strzelców Podhalańskich jednostka istniała do końca 2001 roku, po czym została przeformowana w 5.Batalion Zmechanizowany. Powtórne przeformowanie w 5.Batalion Strzelców Podhalańskich nastąpiło w dniu 1 października 2010 roku z rozformowanych jednostek POLUKRBAT, 5.Batalionu Zmechanizowanego oraz 14.Batalionu Zmechanizowanego. Nowo sformowany batalion będzie stacjonował w koszarach w Przemyślu. Batalion jest jednostką przygotowaną do działań w górach, żołnierze batalionu szkolą się corocznie w Tatrach i Bieszczadach, trening obejmuje szkolenie narciarskie oraz wspinaczkę. Batalion jako bardzo dobrze wyszkolona jednostka czynnie bierze udział w misjach zagranicznych Wojska Polskiego, i tak w roku 1999 batalion wystawił kompanię lekką na misję humanitarną do Albanii (AFOR). Następną misją podhalańczyków było Kosowo i VI zmiana misji KFOR w roku 2001 i 2002. W roku 2005 batalion wystawił swoich żołnierzy do misji PKW Irak. W roku 2007 żołnierze batalionu brali udział w misji KFOR w Kosowie w ramach XVI zmiany.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie oraz jej batalionom, a także ustanowienia dorocznego Święta Brygady
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy jednostek podhalańskich, na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1), z dniem 16 maja 1994 r.
 
p o l e c a m :
 
3. Batalionom 21 Brygady Strzelców Podhalańskich imienia generała brygady Mieczysława Boruty-Spiechowicza przyjąć imiona:
 
2) 5 Batalionowi Strzelców Podhalańskich – generała brygady Andrzeja Galicy
 
 
DECYZJA Nr 383/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona, ustanowienia dorocznego święta oraz przejęcia sztandaru przez 5. batalion Strzelców Podhalańskich
 
1. 5. batalion Strzelców Podhalańskich 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 5. pułku Strzelców Podhalańskich 22. Dywizji Piechoty Górskiej (1918-1939),
b) 5. batalionu zmechanizowanego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (2002-2010);
2) przyjmuje imię generała brygady Andrzeja Galicy;
3) przejmuje sztandar rozformowanego 5. batalionu zmechanizowanego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.
 
2. Ustanawia się doroczne święto 5. batalionu Strzelców Podhalańskich w dniu 1 października.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur wzór obecny
 
Oznaka rozpoznawcza wzór z roku 1998
 
Decyzją Nr 263/MON z dnia 13 lipca 2011 roku wprowadzono proporzec rozpoznawczy Dowódcy batalionu.
 
 proporzec rozpoznawczy Dowódcy 5.bsp
 
Decyzją Nr 16/MON z dnia 31 stycznia 2012 roku wprowadzono proporczyk na beret 5.bsp.
 
proporczyk na beret 5.bsp
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 5. bsp
  - kompania dowodzenia
  - 1. kompania zmechanizowana
  - 2. kompania zmechanizowana
  - 3. kompania zmechanizowana
  - 4. kompania zmechanizowana
  - kompania wsparcia
  - kompania logistyczna
  - zespół zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr dypl. Mirosław Rozmus (1994 – 1997)
 - ppłk dypl. Józef Andrzej Matuszyk (1997 – 2002)
 - ppłk dypl. Tomasz Krzempek (2002 – 2007)
 - ppłk dypl. Zbigniew Ząbek (2007 – 30.IX.2010)
 - ppłk dypl. Zenon Brzuszko (1.X.2010 - 12.X.2012)
 - ppłk Dariusz Czekaj (12.X.2012 - 7.X.2016)
 - cz. p.o. kpt. Dariusz Bednarczuk (7.X.2016 - 19.XII.2016)
 - ppłk Marcin Dusza (19.XII.2016 - 27.V.2019)
 - ppłk Marcin Zalewski (27.V.2019 - 29.XI.2023)
 - cz. p.o. mjr Bartłomiej Kaszyński (29.XI.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (1994-2001)(2010-obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.