55. kompania chemiczna (1967 - 1989)
55. kompania przeciwchemiczna (1989 - 2004)
55. kompania chemiczna (2004 - 2010)
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    55. kompania chemiczna powstała w roku 1967, jednostkę formowano na bazie plutonu chemicznego z Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, od roku 1968 kompania wchodziła w skład 9. Flotylli Obrony Wybrzeża, praktycznie od tamtego czasu nie zmieniło się wiele poza tym że w roku 1989 przemianowano nazwę kompanii na przeciwchemiczna, jednak w wyniku reorganizacji MW w roku 2004 zadecydowano o powrocie do starej nazwy czyli kompania chemiczna. Kiedy rozformowaniu uległa 9. FOW, na podstawie Decyzji MON nr Z-2/Org. z 20.01.2006 r. następnie Decyzji MON nr Pf-13/Org./SSG/GZZO-P1 z 30.01.2006 r. i ostatecznie na podstawie wykonawczego Rozkazu Dowódcy MW nr Pf-18/Org./N1 z 14.03.2006 r. kompanię podporządkowano 3. Flotylli Okrętów z Gdyni w terminie do 1 lipca 2007. Przez cały czas praktycznie jednostka miała swoje koszary w Rozewiu. Do głównych zadań kompanii należała realizacja przedsięwzięć obrony przed Bronią Masowego Rażenia (BMR) na rzecz jednostek pływających i brzegowych Marynarki Wojennej. Zadania jednostki to także likwidacja skażeń jednostek MW, wykrywanie uderzeń BMR, utrzymanie nakazanych norm gotowości bojowej. Na wyposażeniu kompanii były między innymi pojazdy do likwidacji skażeń BRDM-2RS. Na podstawie Rozkazu Dowódcy MW nr Z-99/Org./N-1 z 27.09.2010 roku 55. Kompania Chemiczna dotychczas podporządkowana Dowódcy 3. Flotylli Okrętów zostaje rozformowana, a na jej bazie sformowana zostaje kompania chemiczna 43. Batalionu Saperów MW
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 288/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Swieta 55 kompanii chemicznej we Władysławowie
 
1. Ustanawia sie doroczne Swieto 55 kompanii chemicznej we Władysławowie w dniu 7 wrzesnia.
 
 
Oznaka rozpoznawcza 55. kchem na mundur
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - pluton rozpoznania skażeń
  - 1.pluton zabiegów specjalnych
  - 2.pluton zabiegów specjalnych
  - pluton chemiczny
  - sekcja techniczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - por. Stanisław Wnęk ( 1968 - 14.I.1969 )
 - por. Tadeusz Kasperek ( 14.I.1969 – 07.VIII.1970 )
 - kpt. Andrzej Magdziarz ( 08.VIII.1970 – 06.VII.1972 )
 - por. Janusz Kosiński ( 07.VII.1972 – 04.XII.1975 )
 - por. Kazimierz Podlasin ( 05.XII.1975 – 30.VII.1976 )
 - kpt. Mirosław Kupis ( 31.VII.1976 – 12.I.1977 )
 - kpt. Andrzej Flakowski ( 13.I.1977 – 30.VII.1982 )
 - por. Grzegorz Kwiatkowski ( 31.VII.1982 – 27.V.1985 )
 - por. Marian Głogowski ( 28.V.1985 – 21.XII.1986 )
 - por. Zygmunt Szczerbowski ( 22.XII.1986 – 12.IV.1989 )
 - por. Piotr Majewski ( 13.IV.1989 – 25.V.1990 )
 - por. Edward Koprowski ( 26.V.1990 – 30.III.1992 )
 - por. Dariusz Rudziński ( 01.IV.1992 – 18.III.1999 )
 - por. Piotr Zboiński ( 19.III.1999 – 04.XI.1999 )
 - por. Krzysztof Szmidt ( 05.XI.1999 – 12.X.2004 )
 - kpt. Robert Nowakowski ( 12.X.2004 – 02.II.2007 )
 - kpt. Tomasz Jarzyna ( 02.II.2007 – 14.XII.2009 )
 - kpt. Mateusz Grzywa ( 14.XII.2009 – 31.XII.2010 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Szefostwo Wojsk Chemicznych MW (1968 - 21.IX.1968)
9. Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera (21.IX.1968 - 30.VI.2006) 
3. Flotylla Okrętów  im. kmdr Bolesława Romanowskiego (1.VII.2006 – 31.XII.2010)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.