9.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1974 - 2003)
9.Dywizjon Przeciwlotniczy (2003 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia 9.dplot sięga roku 1974, kiedy to zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nakazano sformować 9.dywizjon artylerii przeciwlotniczej na bazie rozformowywanej 5.baterii artylerii stałej. W dniu 1 grudnia 1974 roku dywizjon osiągnął gotowość organizacyjną i został podporządkowany Szefowi Sztabu Marynarki Wojennej. W tym czasie w dywizjonie były trzy baterie przeciwlotnicze wyposażone w przeciwlotnicze karabiny maszynowe 14,5 mm oraz pojazdy Gaz-69 do ich transportu. Rok 1976 to przede wszystkim nowe uzbrojenie, dywizjon otrzymał samoczynne armaty przeciwlotnicze S-60, dzięki temu zwiększyły się możliwości bojowe jednostki poprzez zwiększenie zasięgu ognia skutecznego do 5500 metrów, rok później armaty S-60 przystosowano do prowadzenia ognia z wykorzystaniem zestawu radiolokacyjno-przelicznikowego (ZRP-1). Zestawy ZRP-1 użytkowano do roku 1999, potem wycofano je z eksploatacji. Z dniem 31 grudnia 1977 przekazano 9.dplot w podporządkowanie Komendantowi Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce. Kolejna już trzecia zmiana podporządkowania dywizjonu nastąpiła w roku 1992, dywizjon wszedł w skład 9.Flotylli Obrony Wybrzeża. Lata 90-te to okres wysokich osiągnięć szkoleniowych dywizjonu, w latach 1993-1995 i 1998-2002 uzyskiwał miano „Przodującego Oddziału Brzegowego” 9.FOW, a na szczeblu całej Marynarki Wojennej w latach 1994, 1995, 1999, 2000 i 2001. Równocześnie z wycofaniem zestawów ZRP-1 w dywizjonie rozpoczęto badania eksploatacyjne nad przeciwlotniczym zestawem artyleryjskim „Blenda”, wynikiem badań było wprowadzenie do dywizjonu trzech kompletów wozów dowodzenia WD-95, wóz dowodzenia dywizjonu „Łowcza-3” oraz radiolokacyjna stacja wstępnego poszukiwania. W roku 2003 z dniem 1 stycznia zmieniono nazwę dywizjonu na 9.dywizjon przeciwlotniczy. Dodatkowo na uzbrojenie dywizjonu weszły rakiety GROM. W roku 2006 kolejna zmiana podporządkowania, w wyniku rozformowania 9.Flotylli Obrony Wybrzeża, dywizjon został przekazany 3.Flotylli Okrętów w której strukturze funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecnie do zadań dywizjonu należy osłona stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów manewrowego bazowania oraz innych obiektów Marynarki Wojennej. Dywizjon jest zdolny do zwalczania pojedynczych lub grupowych celów powietrznych na małych i średnich wysokościach o każdej porze dnia i każdych warunkach atmosferycznych.
 
Wóz dowodzenia „Łowcza-3” (fot. 9.dplot)
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 195/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 9. dywizjonu przeciwlotniczego
 
1. Wprowadza sie oznake rozpoznawcza, zwana dalej „oznaka”, 9. dywizjonu przeciwlotniczego.
 
 
Oznaki rozpoznawcze 9. dplot wprowadzone decyzją nr 195/MON z 17 czerwca 2009 (wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 101/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 9. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 9. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej.
 
DECYZJA Nr 287/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego.
 
4. Traci moc Decyzji Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 9. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 106).
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
  - pluton dowodzenia,
  - 3 baterie przeciwlotnicze,
  - kompania zabezpieczenia,
  - logistyka.
 
Armaty S-60 na stanowiskach ogniowych (fot. 9 dplot)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr por. Tadeusz Szabłowski (XII.1974 – XI.1977)
 - kmdr por. Marian Sitko (XI.1977 – III.1980)
 - kmdr por. Aleksander Dziechciarz (III.1980 – VII.1988)
 - kmdr por. Zbigniew Nowicki (VII.1988 – 28.II.2007)
 - kmdr por. Michał Pawełka (1.III.2007 – 30.VI.2015)
 - kmdr ppor. Damian Kryński (30.VI.2015 - 4.IV.2016)
 - kmdr por. Arkadiusz Mikołajewski (4.IV.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej /Szef Sztabu/ (1974 - 31.XII.1977)
Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej (1.I.1978 - 1992)
9.Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera (1992 - 1.VI.2006)
3.Flotylla Okrętów  im. kmdr Bolesława Romanowskiego (1.VI.2006 - obecnie)
 
Podziękowania dla Pana porucznika Grzegorza Łyko rzecznika 3. FO za udostępnienie informacji i zdjęć 9.dplot.
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.