Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
COM powstało 1 lipca 2002 na podstawie Decyzji MON z dnia 24 stycznia 2002 roku oraz Rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 2 kwietnia 2002 roku w ramach dostosowania struktur polskich sił zbrojnych do wymagań NATO. Jednak wewnętrzna struktura centrum okrzepła dopiero w roku 2004 i w takiej formie działa do dziś. Do głównych zadań COM należą, planowanie użycia i wsparcia sił morskich i lotniczych MW, dowodzenie wydzielonymi jednostkami MW, koordynacja działań sił przydzielonych do realizacji przedsięwzięć pokojowych i stabilizacyjnych. Centrum współpracuje także z ośrodkami dowodzenia w innych rodzajach wojsk oraz z siłami sojuszniczymi NATO. Dodatkowo COM koordynuje operacje w ramach ratownictwa morskiego oraz bierze udział w ćwiczeniach wojskowych. Od 1 lipca 2013 roku do nazwy jednostki dodano moduł Dowództwo Komponentu Morskiego oraz wprowadzono w jednostce zmiany strukturalne. A od dnia 1 stycznia 2014 roku w związku z rozformowaniem Dowództwa Marynarki Wojennej, COM-DKM przekazano w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
STRUKTURA
 
(Stan na 2014 rok)
 - Dowódca COM
   - Sekretariat
   - Sekcja Komunikacji Społecznej
   - Sekcja Ochrony Informacji Niejawnej
   - Sekcja Bezpieczeństwa Lotów
   - Z-ca Dowódcy COM
   - Szef Sztabu 
      - Sekcja Wizyt i Kontaktów Zagranicznych
      - Pion Operacyjny (Z-ca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych)
         - Oddział Operacyjny
         - Oddział Obrony Powietrznej
         - Oddział Rozpoznania
         - Oddział Gotowości Bojowej i Reagowania Kryzysowego
         - Taktyczne Centrum Operacyjne
      - Pion Planowania (Z-ca Szefa Sztabu ds. Planowania)
         - Oddział Planowania Operacji
         - Oddział Planowania Krótkoterminowego
         - Oddział Szkolenia
      - Pion Wsparcia (Z-ca Szefa Sztabu ds. Wsparcia)
         - Oddział Zasobów Osobowych
         - Oddział Logistyki
         - Oddział Systemów Dowodzenia i Łączności
 
Pododdziały podległe:
  - Ośrodek Analizy Skażeń
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kontradm. Marian Prudzienica ( 2002 – I.2004 )
 - adm. floty Jędrzej Czajkowski ( I.2004 – I.2005 )
 - p.o. kontradm. Adam Mazurek ( I.2005 – IV.2005 )
 - wiceadm. Marek Brągoszewski ( IV.2005 – VIII.2007 )
 - kontradm. Ryszard Demczuk ( VIII.2007 – VIII.2008 )
 - kontradm. Jerzy Patz ( VIII.2008 – 15.VIII.2010 )
 - kontradm. Stanisław Zarychta ( 15.VIII.2010 - obecnie )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej ( 1.VII.2002 - 31.XII.2013 )
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ( 1.I.2014 - obecnie )
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.