Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadm. Józefa Unruga
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej wywodzi swoje tradycje z centrów szkoleń Marynarki Wojennej szkolących żołnierzy na przestrzeni wielu lat. Faktycznie obecną nazwę Centrum nosi od 1 września 1994 roku, poprzednio w strukturach MW jednostka występowała jako Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej, które istniało od roku 1963. Do głównych zadań CSzMW należy, szkolenie kandydatów na podoficerów zawodowych i doskonalenie zawodowe podoficerów. Centrum szkoli także kandydatów na szeregowych zawodowych, oraz obecnie jeszcze żołnierzy zasadniczej służby wojskowej wcielanych do MW. CSzMW szkoli także żołnierzy rezerwy. Centrum zabezpiecza także swoją bazą szkolenie różnych jednostek wchodzących w skład MW. Centrum jest jednostką bardzo dobrze wykonującą swoje zadania czego dowodem było nadanie mu w roku 1998 „Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP”.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Patron wiceadm. Józef Unrug został ustalony decyzją nr 63/MON z 7 sierpnia 1992.
Święto jednostka obchodzi w dniu 3 września.
 
Oznaka rozpoznawcza CSMW (stary nieoficjalny wzór)
 
Decyzją Nr 88/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
 
1.Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
 
 
oznaka rozpoznawcza CSMW (wersje wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
(struktura 2012)
 - Komenda CSMW
   - Wydział Ogólny
     - Sekcja Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej
     - Sekcja Personalno-Organizacyjna
     - Sekcja Planowania Logistycznego
     - Zespół Informatyki
   - Wydział Dydaktyczny
     - Sekcja Szkolenia Specjalistycznego
     - Cykl Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
     - Cykl Mechaniczno-Elektryczny i Ratownictwa Morskiego
     - Cykl Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Okrętowych
     - Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu
     - Lektorat Języków Obcych
   - Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych
   - Sekcja Wychowawcza
     - Klub Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
   - Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia
     - Ośrodek Symulacji Działań
     - Zespół Zabezpieczenia
     - Warsztaty Szkolne
     - Punkt Poligraficzny
     - Biblioteka
     - Baza Noclegowa
   - Ośrodek Szkolenia Podstawowego i Specjalistycznego
     - Kompania Szkolenia Podstawowego
     - Kompania Szkolenia Specjalistycznego
     - Kurs Doskonalenia Zawodowego
   - Wojskowa Straż Pożarna
   - Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
  - kmdr dypl. Zygmunt Urbański (20.VII.1990 – 3.I.2001)
  - kmdr dypl. Zbigniew Wądołowski (4.I.2001 – 30.VI.2004)
  - kmdr dypl. Ryszard Filiński (1.VII.2004 – 10.VII.2007)
  - kmdr dypl. Zenon Juchniewicz ( 11.VII.2007 – 31.XII.2013)
  - kmdr Robert Kozacki (1.I.2014 - 29.XII.2016)
  - cz. p.o. kmdr por. Dariusz Cebulka (29.XII.2016 - 9.III.2018)
  - kmdr mgr inż. Grzegorz Okuljar (9.III.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (? - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.