8.Dywizjon Przeciwlotniczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    8.dplot powstał w roku 1974 jako jedna z brzegowych jednostek obrony przeciwlotniczej, przyjął on nazwę 8.Dywizjon Artlerii Przeciwlotniczej, dywizjon stacjonował wtedy w koszarach w pobliżu Międzyzdrojów. Pierwszym dowódcą dywizjonu został kmdr ppor. Kazimierz Osowski. Zadaniami dywizjonu jest osłona baz morskich, stanowisk dowodzenia i innych obiektów 8.FOW. Na wyposażeniu dywizjonu znajdują się armaty przeciwlotnicze S-60 oraz zestawy przeciwlotnicze „GROM”. Dowodzenie wspomagają wozy dowodzenia WD-95 „Blenda” oraz Łowcza-3K-N. W roku 2003 nastąpiła znacząca zmiana w jednostce, mianowicie zmienił się etat jednostki co spowodowało także zmianę nazwy jednostki na 8.Dywizjon Przeciwlotniczy oraz podjęto decyzję o przeniesieniu jednostki do Dziwnowa.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Stara wersja odznaki pamiątkowej
 
DECYZJA Nr 49/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej, proporczyka na beret oraz proporca rozpoznawczego dowódcy 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej „proporcem”, 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego.
 
  
oznaka rozpoznawcza 8.dplot (wersje wyjściowa i polowa)
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 8.dplot
 
proporczyk na beret 8.dplot
 
STRUKTURA
- dowództwo i sztab
 - pluton dowodzenia
 - kompania zabezpieczenia
 - 3 baterie przeciwlotnicze
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- kmdr por. Kazimierz Osowski ( 1974 – 1984 )
- kmdr ppor. Józef Kruk ( 1984 – 1986 )
- kmdr por. Jerzy Glaza ( 1986 – 1991 )
- kmdr ppor. Jarosław Słowiński ( 1991 – 1993 )
- kmdr por. Mirosław Gorlikowski ( 1993 – 2004 )
- kmdr por. Piotr Ptasiński ( 2004 – 15.III.2010 )
- kmdr por. Roman Jadanowski ( 15.III.2010 – obecnie )
 
PODPORZĄDKOWANIE
8.Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.