Grupa Okrętów Rozpoznawczych
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Grupa Okrętów Rozpoznawczych powstała już w roku 1974, jednak na specyfikę swoich zadań była jednostką długo trzymaną w ukryciu. Pod obecną nazwą występuje od 1992 roku. Do głównych zadań jednostki należy prowadzenie rozpoznania, operacje antyterrorystyczne. Corocznie załogi okrętów grupy spędzają dłuższą część służby na morzu prowadząc nasłuch i analizę sygnałów radiowych, elektronicznych. Grupa bierze także czynny udział w manewrach z siłami Marynarki Wojennej RP oraz sił NATO.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 309/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Grupy Okrętów Rozpoznawczych
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Grupy Okrętów Rozpoznawczych.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ GRUPY OKRĘTÓW ROZPOZNAWCZYCH
 
DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Grupy Okrętów Rozpoznawczych
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2014 r. poz. 234), ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się Święto Grupy Okrętów Rozpoznawczych w dniu 14 stycznia.
 
STRUKTURA
 
W skład grupy wchodzą dwa okręty:
 - ORP „Nawigator”, nr taktyczny 262, okręt projektu 863 w służbie od 1975
 - ORP „Hydrograf”, nr taktyczny 263, okręt projektu 863 w służbie od 1976
 
 
Odznaki pamiątkowe ORP „Nawigator” i ORP „Hydrograf”
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr por. Dariusz Czajkowski ( ? – 2.X.2012 )
 - kmdr por. Artur Czajkowski ( 2.X.2012 - obecnie )
 
PODPORZĄDKOWANIE
3 Flotylla Okrętów  im. kmdr Bolesława Romanowskiego
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.