12.Woliński Dywizjon Trałowców
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Dywizjon powstał w 1965 roku na bazie dwóch grup trałowców przebazowanych z Helu do Świnoujścia. Początkowo jednym z głównych zadań dywizjonu należało rozminowanie morza z min z okresu II Wojny Światowej. Przemiany w dywizjonie rozpoczęły się w roku 1983 kiedy to do służby wchodzić zaczęły okręty typu 207 a wycofywane okręty typu 254, okres przezbrajania dywizjonu skończono w roku 1991 i wtedy to okrzepła struktura dywizjonu. Do zadań dywizjonu należy trałowanie, poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie min, niszczenie zagród minowych oraz obrona przeciwminowa zespołów okrętów na przejściu morzem. Rok 2000 był bardzo udanym dla dywizjonu dzięki czemu jednostka została wyróżniona „Znakiem honorowym Sił Zbrojnych RP”. W roku 2008 dywizjon brał udział w ćwiczeniach między innymi „Anakonda-2008” oraz „Wargacz-2008”.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 64/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 12 Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu
 
Dla podkreślenia więzi łączących marynarzy 12 Dywizjonu Trałowców ze społeczeństwem Ziemi Wolińskiej, ich wkładu w pracę umożliwiającą bezpieczną żeglugę w Zatoce Pomorskiej oraz upamiętnienia daty utworzenia Dywizjonu, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1)
 
p o l  e c a m :
 
1. 12 Dywizjonowi Trałowców przyjąć nazwę wyróżniającą "Woliński".
2. Doroczne Święto obchodzić w dniu 1 czerwca.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 maja 1997 r.
 
 
Oznaki rozpoznawcze noszone w 12. dTr (wersja stara i nowa)
 
STRUKTURA
W strukturze dywizjonu posiada 12 okrętów projektu 207 , 2 kutry trałowe oraz grupę Płetwonurków Minerów.
 
Okręty typu 207 wchodzące w skład 12. dTr:
- ORP „Gardno” nr taktyczny 631, w służbie od 1984
- ORP „Bukowo” nr taktyczny 632, w służbie od 1985
- ORP „Dąbie” nr taktyczny 633, w służbie od 1986
- ORP „Jamno” nr taktyczny 634, w służbie od 1986
- ORP „Mielno” nr taktyczny 635, w służbie od 1987
- ORP „Wicko” nr taktyczny 636, w służbie od 1987
- ORP „Resko” nr taktyczny 637, w służbie od 1988
- ORP „Sarbsko” nr taktyczny 638, w służbie od 1988
- ORP „Necko” nr taktyczny 639, w służbie od 1989
- ORP „Nakło” nr taktyczny 640, w służbie od 1990
- ORP „Drużno” nr taktyczny 641, w służbie od 1990
- ORP „Hańcza” nr taktyczny 642, w służbie od 1991
 
Kutry trałowce projektu B410-IVS służące w 12. dTr:
- „TR-25” nr taktyczny 625, w służbie od 1983
- „TR-26” nr taktyczny 626, w służbie od 1983
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr ppor. Krzysztof Mróz (1965 – 1967)
 - kmdr ppor. Zenon Kulej (1967 – 1971)
 - kmdr ppor. Kazimierz Gorzkowicz (1971 – 1979)
 - kmdr por. Mieczysław Piróg (1979 – 1990)
 - kmdr Leszek Gan (1990 – 1995)
 - kmdr Henryk Białkowski (1995 – 2002)
 - kmdr por. Adam Staniek (2002 – 2004)
 - kmdr por. Zbigniew Klimas (2004 – 2005)
 - kmdr por. Zygmunt Białogłowski (2005 – 2007)
 - kmdr por. Jerzy Kłaput (2007  – 9.I.2009)
 - kmdr por. Andrzej Wojtkowiak (9.I.2009 – 7.I.2014)
 - kmdr por. Krzysztof Szumlicki (7.I.2014 - 2.X.2017)
 - kmdr por. Robert Lisowski (2.X.2017 - 4.IV.2022)
 - kmdr por. Sławomir Góra (4.IV.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
8.Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.