Komenda Portu Wojennego Gdynia
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    KPW Gdynia jest jednostką mająca olbrzymie tradycje historyczne, jej początki sięgają już roku 1920, kiedy to powstała komenda portu została przeniesiona do Gdyni, a nazwa Komenda Portu Wojennego pojawia się pierwszy raz w roku 1922. Okres międzywojenny charakteryzował się rozbudową portu wojennego w Gdyni. KPW zajmowała się sprawami kwatermistrzowskimi oraz zaopatrzeniem jednostek budujących i stacjonujących w obrębie Gdyni. Po wojnie na krótko jednostka miała nazwę Główny Port Marynarki Wojennej, ale w roku 1947 powrócono do nazwy która przetrwała do dziś. 1 czerwca 1965 roku KPW Gdynia została podporządkowana Dowódcy 9. Flotylli Obrony Wybrzeża, w strukturach tej flotylli była do 1 lutego 1990, kiedy to przeszła do 3. Flotylli Okrętów, w składzie której jest do dziś. W międzyczasie do jednostki dołączył 22. batalion wartowniczy, który obecnie nosi nazwę batalionu ochrony i obsługi i jest najliczniejszym pododdziałem komendy. Obecnie KPW Gdynia zabezpiecza logistycznie, zaopatruje okręty flotylli stacjonujące w porcie Gdynia-Oksywie, oraz jednostki wojskowe stacjonujące w garnizonie Gdynia. Jest obecnie jedną z największych logistycznych jednostek MW. W ostatnim czasie rozformowaniu uległ batalion ochrony i obsługi, wynikło to z powodu włączenia z dniem 1 marca 2010 w skład KPW Gdynia Punktu Bazowania w Helu. Pod koniec 2010 roku w skład KPW Gdynia włączono również Bazę Techniczną MW, którą ostatecznie rozformowano z końcem 2011 roku i na jej bazie sformowano Zespół Techniczny podległy bazie.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 600/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Komendy Portu Wojennego w Gdyni
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Komendy Portu Wojennego w Gdyni.
 
DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Komendy Portu Wojennego Gdynia
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Komendy Portu Wojennego Gdynia.
 
  
oznaka rozpoznawcza KPW Gdynia (wersje wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 498/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Święta Komendy Portu Wojennego Gdynia
 
1. Ustanawia się Święto Komendy Portu Wojennego Gdynia w dniu 28 kwietnia.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - logistyka
  - sekcja wychowawcza
  - pion głównego księgowego
  - pion szkolenia
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - batalion zabezpieczenia
  - Punkt Bazowania – Hel
  - Warsztaty Remontowe Techniki Morskiej
  - Zespół Techniczny
  - Garnizonowa Straż Pożarna
  - skład
  - ambulatorium z izbą chorych
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr Józef Porydzaj (1965 – XII.1968)
 - kmdr Jan Fursewicz (XII.1968 – XII.1984)
 - kmdr por. Henryk Gawinek (XII.1984 – XI.1989)
 - kmdr Jerzy Górecki (XI.1989 – I.2000)
 - kmdr Tomasz Świderek (I.2000 – I.2003)
 - kmdr Jarosław Zygmunt (XI.2003 – XI.2006)
 - kmdr Mirosław Sołtysiak (29.I.2007 – 4.VIII.2009)
 - kmdr Andrzej Loch (4.VIII.2009 – 14.IX.2012)
 - kmdr Andrzej Łysakowski (14.IX.2012 - 31.I.2018)
 - cz. p.o. kmdr por. Jarosław Wypijewski (31.I.2018 - 28.II.2018)
 - kmdr Jarosław Wypijewski (1.III.2018 - 16.VIII.2019)
 - cz. p.o. kmdr por. Przemysław Czernuszyc (16.VIII.2019 - ?)
 - kmdr Przemysław Czernuszyc (? - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
9.Flotylla Obrony Wybrzeża (1.VI.1965 – 1.II.1990)
3.Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego (1.II.1990 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.