8. Kołobrzeski Batalion Saperów Marynarki Wojennej
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    8.Batalion Saperów jest jedną z najstarszych jednostek Marynarki Wojennej, powstał w czasie II Wojny Światowej jako 3.Samodzielny Batalion Saperów w Sielcach w roku 1943. Batalion wchodził w skład 1 Armii Wojska Polskiego, zmiana nazwy na 8.Batalion Saperów nastąpiła 1 kwietnia 1944 roku. Tradycje bojowe batalionu to przede wszystkim bohaterska udział w walkach o Kołobrzeg, poprzez co batalion został wyróżniony nazwą wyróżniającą „Kołobrzeski”. Batalion w Marynarce Wojennej pojawił się w roku 1946, Rozkazem Naczelnego Wodza Wojska Polskiego nr 024/Org. z dnia 9 sierpnia 1946 r. został on przekazany do MW, jednocześnie zmieniono mu nazwę na 52.Morski Batalion Saperów MW i ulokowano w Wejherowie. Nazwa ta nie utrzymała się długo gdyż najpierw w 1948 roku przemianowano go na Morski Batalion Saperów a następnie w 1955 roku przemianowano batalion na 29.Batalion Saperów MW. W roku 1957 batalion zmienił miejsce postoju na Dziwnów i w tym garnizonie stacjonuje do dnia dzisiejszego. Dla zachowania tradycji w roku 1967 przywrócono batalionowi jego historyczną nazwę 8.Kołobrzeski Batalion Saperów. Od 9 lutego 1977 roku batalion podlega strukturalnie 8.Flotylli Obrony Wybrzeża. Zadania batalionu są różnorakie z podkreśleniem saperskiego przeznaczenia, a więc batalion jest przeznaczony do stawiania zapór minowych, rozminowywania, budowy przepraw pontonowych i desantowych, na etacie batalionu jest także 37 Patrol Rozminowania.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniejącej oraz ustanowienia dorocznego Święta 8 Batalionu Saperów w Dziwnowie.
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy formacji inżynieryjno-saperskich Wojska Polskiego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 18 marca 1996 r.
 
p o l e c a m:
 
1. 8 Batalionowi Saperów przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
 
a) 3 Samodzielnego Batalionu Saperów 1943 - 1944
b) 8 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów 1 Brygady Saperów 1944 - 1946
c) 52 Kołobrzeskiego Morskiego Batalionu Saperów 1946 - 1957
d) 29 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów 1957 - 1967
 
2. 8 Batalionowi Saperów przyjąć nazwę wyróżniającą "Kołobrzeski".
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 18 marca.
 
DECYZJA Nr 406/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej.
 
oznaka rozpoznawcza 8.bsap
 
DECYZJA Nr 283/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej
 
1. Wprowadza się proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej.
 
proporczyk na beret 8.Kbsap MW
 
DECYZJA Nr 416/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej na mundur polowy 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą na mundur polowy, zwaną dalej „oznaką” 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
8. KOŁOBRZESKIEGO BATALIONU SAPERÓW MARYNARKI WOJENNEJ
NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Aleksander Buryński ( 1943 – 1944 )
 - mjr Karol Jakubiak ( 1943 – 1944 )
 - por. Zygmunt Jankowski ( 1943 – 1944 )
 - mjr Aleksander Dreling ( 1944 – 1945 )
 - mjr Aleksander Korowuszkin ( 1946 – 1947 )
 - kpt. Stanisław Jotko ( 1947 – 1948 )
 - kpt. Stanisław Kożuchowski ( 1947 – 1948 )
 - kpt. Roman Pytkiewicz ( 1947 – 1948 )
 - kmdr por. Stanisław Maculewicz ( 1948 – 1952 )
 - kmdr ppor. Bolesław Piotrowicz ( 1952 – 1959 )
 - kmdr ppor. Feliks Łokociejewski ( 1959 – 1961 )
 - kmdr por. Waldemar Chmielarski ( 1961 – 1965 )
 - kmdr por. Zenon Marciniak ( 1965 – 1968 )
 - kmdr por. Alojzy Piotrkowski ( 1968 – 1974 )
 - kpt. Edward Pająk ( 1974 – 1975 )
 - kmdr ppor. Andrzej Fijałkowski ( 1975 – 1979 )
 - kmdr por. Bernard Nakraszewicz ( 1979 – 1985 )
 - kmdr por. Sylwester Pałosz ( 1985 – 1989 )
 - kmdr por. Kornel Walor ( 1989 – 2002 )
 - kmdr por. Jerzy Pitucha ( 2002 – VIII.2006 )
 - kmdr por. Lucjan Mazur ( VIII.2006 – 11.IX.2008 )
 - kmdr por. Wojciech Chrzanowski ( 11.IX.2008  – obecnie )
 
PODPORZĄDKOWANIE
8.Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego (1977 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.