13.Dywizjon Trałowców im.adm floty Andrzeja Karwety
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jako jednostka dywizjon powstał w roku 1946, zaraz po wojnie gdy otrzymano trałowce typu BTSZCZ. 12 czerwca jednostka otrzymała już numer oraz pieczątkę. W pierwszych latach po wojnie siły dywizjonu brały udział w rozminowaniu wód terytorialnych Polski oraz Bałtyku, jednostka początkowo stacjonowała w porcie Gdynia-Oksywie, jednak w roku 1955 przebazowano ją do portu Hel. Przez wiele lat dywizjon wchodził w skład 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, jednak w roku 2006 po jej rozformowaniu przeszedł w skład 8 FOW. Również w roku 2006 przebazowano dywizjon z Helu z powrotem do portu w Gdyni gdzie bazuje do dziś. Okręty dywizjonu intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych, czego efektem jest częste współdziałanie dywizjonu z jednostkami innych krajów NATO. Dużym wyróżnieniem było nadanie przez Ministra Obrony Narodowej dywizjonowi „Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP” w roku 2004.  Ważną zmianą w ostatnich latach była zmiana podporządkowania dywizjonu, kiedy to od 1 stycznia 2011 roku jednostka weszła w podporządkowanie Dowódcy 3.Flotylli Okrętów.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 447/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 13. dywizjonu trałowców
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 13. dywizjonu trałowców.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Decyzją Nr 85/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania imienia patrona 13. Dywizjonowi Trałowców
 
    1. 13. Dywizjon Trałowców otrzymuje imię admirała floty Andrzeja Karwety
 
13 dTr obchodzi swoje święto w dniu 5 kwietnia.
 
DECYZJA Nr 33/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 13. Dywizjonu Trałowców
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 13. Dywizjonu Trałowców.
§ 2 . Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 3 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
13. DYWIZJONU TRAŁOWCÓW
 
DECYZJA Nr 118/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia święta 13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 13. Dywizjon Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety przejmuje dziedzictwo tradycji:
1) Dywizjonu Ćwiczebnego (1921-1930);
2) Dywizjonu Minowców (1930-1939).
§ 2. Ustanawia się Święto 13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety w dniu 1 kwietnia.
 
STRUKTURA
 
W swoim składzie dywizjon posiada 8 okrętów w tym 3 niszczyciele min oraz 5 trałowców:
 - ORP „Mewa” nr taktyczny 623, w służbie od 1967 zmodernizowany w 1999
 - ORP „Czajka” nr taktyczny 624, w służbie od 1967 zmodernizowany w 2000
 - ORP „Flaming” nr taktyczny 621, w służbie od 1967 zmodernizowany w 2001
 - ORP „Gopło” nr taktyczny 630, w służbie od 1982 zmodernizowany w 1997
 - ORP „Mamry” nr taktyczny 643, w służbie od 1992
 - ORP „Wigry” nr taktyczny 644, w służbie od 1993
 - ORP „Śniardwy” nr taktyczny 645, w służbie od 1994
 - ORP „Wdzydze” nr taktyczny 646, w służbie od 1994
 
W składzie dywizjonu funkcjonuje także Grupa Płetwonurków-Minerów.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kpt. mar. Stanisław MIESZKOWSKI ( 18.I.1946 – 01.IV.1946 )
 - kmdr ppor. Zdzisław BOCZKOWSKI (  01.IV.1946 – 01.III.1947 )
 - kmdr ppor. Józef WIERZCHOWSKI ( 01.III.1947 – 01.III.1948 )
 - kmdr ppor. Jacek DEHNEL ( 01.III.1948 – 01.VII.1950 )
 - por. mar. Julian OCHMAN ( 01.VII.1950 – 30.I.1951 )
 - kmdr por. Michał SKOROCHODOW ( 30.I.1951 – 13.VII.1955 )
 - kpt. mar. Wacław STANIK ( 13.VII.1955 – 12.VII.1956 )
 - por. mar. Marian SMOLIŃSKI ( 12.VII.1956 – 15.IV.1958 )
 - kpt. mar. Bogdan ŚWIDESKI ( 15.IV.1958 – 01.IV.1961 )
 - kmdr Jan REK ( 01.IV.1961 – 09.VIII.1968 )
 - kmdr ppor. Henryk SOBIESIAK ( 09.VIII.1968 – 09.II.1974 )
 - kmdr ppor. Zenon ODYNIEC ( 09.II.1974 – 16.II.1979 )
 - kmdr ppor. Ryszard DZIUBIŃSKI ( 16.II.1979 – 03.IV.1979 )
 - kmdr por. Henryk MATUSZCZYK ( 03.IV.1979 – 28.IX.1981 )
 - kpt. mar. Marian FABISZ ( 28.IX.1981 – 20.X.1983 )
 - kmdr ppor. Marian PRUDZIENICA ( 20.X.1983 – 18.XI.1988 )
 - kmdr ppor. Jerzy PATZ ( 18.XI.1988 – 02.X.1991 )
 - kpt. mar. Sławomir TKACZYK ( 02.X.1991 – 06.XI.1996 )
 - kmdr Andrzej KARWETA ( 06.XI.1996 – 25.V.2002 )
 - kmdr por. Krzysztof WĘGRZYN ( 25.V.2002 – 19.III.2004 )
 - kmdr por. Jarosław STOLCZYK ( 19.III.2004 – 01.VII.2004 )
 - kmdr ppor. Włodzimierz KUŁAGIN ( 01.VII.2004 – 03.VIII.2006 )
 - p.o. kmdr ppor. Krzysztof RYBAK ( 03.VIII.2006 – 20.III.2007 )
 - kmdr por. Piotr MIECZKOWSKI ( 20.III.2007 - 28.IX.2011 )
 - kmdr por. Krzysztof RYBAK ( 28.IX.2011 - 11.VII.2014 )
 - kmdr por. Piotr SIKORA ( 11.VII.2014 - obecnie )
   
PODPORZĄDKOWANIE
9.Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera (? - 30.VI.2006)
8.Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego (1.VII.2006 - 31.XII.2010)
3.Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego (1.I.2011 - 1.XI.2013)
8.Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego (1.XI.2013 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.