2.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
2.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego powstało 1 stycznia 2009 na bazie 2.Brygady Lotnictwa Taktycznego, podstawą do sformowania skrzydła była Decyzja MON nr Z-47/Org./P1 z 5 sierpnia 2008, następnie Decyzja MON nr Pf-51/Org./SSG/ZOiU-P1 z 18 sierpnia 2008 i ostatecznie rozkaz Dowódcy Sił Powietrznych nr Pf-198/Org. z 26 sierpnia 2008 roku. Skrzydło jest strukturą mająca odpowiedzieć na wyzwania współczesnego pola walki oraz unowocześniania się polskich Sił Powietrznych. Obecnie w strukturze skrzydła są dwie bazy lotnictwa taktycznego wyposażone w najnowocześniejsze polskie samoloty wielozadaniowe F-16 C/D, dwie eskadry tych maszyn stacjonują na lotnisku Poznań-Krzesiny, a jedna na lotnisku w Łasku.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie przejęcia sztandaru oraz ustanowienia dorocznego Święta 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
 
Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znakow Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82 poz. 690), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 124) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w związku z przeformowaniem 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego — ustala się, co następuje:
 
1. Zezwalam 2. Skrzydłu Lotnictwa Taktycznego na przejęcie sztandaru 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego.
 
2. Ustanawia się doroczne Święto 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w dniu 1 października.
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab 2.SLT
 - 31.Baza Lotnictwa Taktycznego – Poznań-Krzesiny
 - 32.Baza Lotnictwa Taktycznego – Łask
 - 16.batalion remontu lotnisk – Jarocin
 
Dyslokacja 2.SLT w 2016 roku (mapa opracowana z wykorzystaniem map www.openstreetmap.org)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek (1.I.2009 – 31.XII.2013)
- gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski (1.I.2014 - 9.XII.2016)
- gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła (9.XII.2016 - 31.VII.2018)
- gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak (31.VII.2018 - 20.XII.2021)
- cz. p.o. płk pil. Tomasz Jatczak (20.XII.2021 - 1.II.2022)
- płk pil. Tomasz Jatczak (1.II.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (1.I.2009 - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.