10.Eskadra Lotnictwa Taktycznego – JW 1180 (2001 - 2010)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Eskadra powstała 1 stycznia 2001 na bazie 10.Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku, na podstawie decyzji MON PF 24/Org. z 3 października 2000. 10.elt przejęła po 10.Pułku samoloty MiG-21MF oraz szkolno-bojowe MiG-21UM. Jednak w styczniu 2003 zdecydowano o wycofaniu samolotów MiG-21 z użytku w eskadrze, eskadra miała się przygotowywać do przyjęcia nowego samolotu wielozadaniowego Sił Powietrznych RP, a na czas przejściowy eskadrę wyposażono w samoloty szkolno-treningowe TS-11 Iskra. Pod koniec 2006 roku wycofano z eksploatacji w eskadrze samoloty TS-11 Iskra, a piloci eskadry zostali skierowani na szkolenia do USA na nowe samoloty dla polskich SP, czyli F-16. Pierwsze samoloty dla eskadry przybyły w sierpniu 2007. Zgodnie z planami od 1 stycznia 2010 sformowano 32.Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a 10.Eskadra Lotnictwa Taktycznego stała się jej składową jako eskadra lotnicza. Ostateczne rozformowanie jednostki i rozliczenie nastąpiło 30 czerwca 2010.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie przejęcia sztandaru i dziedzictwa tradycji 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przez 10 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Łasku i ustanowienia dorocznego Święta 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego.

W związku z rozformowaniem 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, w celu zachowania tradycji orężnych tego oddziału, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154 oraz z 1995 r. Nr 150, poz. 731), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:

1. Sztandar 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przekazuje się 10 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
2. 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego:
1) przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a mianowicie:
a) 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1945),
b) 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1946-1962),
c) 31 Pułku Szkolno-Bojowego (1957-1962),
d) 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1963-2000);
2) obchodzi doroczne Święto w dniu 23 września.
 
 
Naszywka rozpoznawcza 10.elt
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. pil. Krzysztof SZUBERT ( 1.I.2001 – VII.2003 )
 - ppłk dypl. pil. Dariusz MALINOWSKI ( VII.2003 – II.2004 )
 - ??
 - ppłk mgr pil. Bogusław SKRABUT ( IV.2005 – XII.2006 )
 - ppłk dypl. pil. Dariusz MALINOWSKI ( XII.2006 – 4.I.2010 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Korpus Obrony Powietrznej (1.I.2001 – 30.VI.2005)
2.Brygada Lotnictwa Taktycznego (1.VII.2005 – 31.XII.2008)
2.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1.I.2009 – 30.VI.2010)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.