Literatura i autorzy

Książki warte przeczytania
 

 
Wybrane problemy gotowości obronnej państwa
 
 
Publikacja "Wybrane problemy gotowości obronnej państwa", zawiera obszerny materiał dotyczący problematyki bezpieczeństwa państwa oraz wybranych, dość skromnie dotychczas opisanych zagadnień związanych z zapewnieniem obronności Polski przez Siły Zbrojne RP.

W dziewięciu rozdziałach publikacji, autor przedstawia w sposób skondensowany istotne elementy przygotowań obronnych państwa mające newralgiczne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności kraju. W rozdziale pierwszym zatytułowanym: Gotowość obronna państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego, przedstawiono zadania systemu obronnego państwa oraz poddano analizie wybrane akty prawne dotyczące obronności państwa. Kolejno opisano elementy przygotowań mobilizacyjnych państwa w tym przygotowania Sił Zbrojnych RP do ich mobilizacyjnego rozwinięcia na wypadek wojny. Poruszono ponadto, zagadnienia związane z utrzymywaniem stanów gotowości obronnej państwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania stanów gotowości bojowej wojsk. Rozdział drugi i trzeci poświęcony został na zaprezentowaniu sposobów uzupełniania wojsk zarówno na wypadek mobilizacji (Rozdz. II), jak i w wyniku strat ponoszonych w stanie osobowym i sprzęcie technicznym w czasie działań bojowych (Rozdz. III). Rozdział czwarty publikacji, stanowi zarys historyczny ewolucji systemu wojskowego i organizacji mobilizacji w Polsce – począwszy od V wieku do czasów współczesnych. W rozdziale piątym autor porusza społeczne aspekty mobilizacji (militaryzacja, świadczenia na rzecz obrony, reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej), stanowiące istotne elementy powiększania potencjału obronnego państwa w przypadkach zagrożeń zarówno militarnych jak i niemilitarnych. W kolejnym rozdziale (Rozdz. VI) przedstawiono problematykę rezerw osobowych jako podstawowego „źródła zasilania” potencjału obronnego państwa w tym źródła zasobów mobilizacyjnych sił zbrojnych z uwzględnieniem funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych w armii typu ochotniczego. Siódmy rozdział, podejmuje problematykę związaną z zarządzaniem oraz reagowaniem kryzysowym, zarówno na poziomie krajowym jak i w ujęciu sojuszniczym – System Zarządzania Kryzysowego NATO. Przedostatni rozdział publikacji, dotyczy realizacji zadań przez Terenowe Organy Administracji Wojskowej, które stanowią swego rodzaju „łącznik”, pomiędzy podsystemem niemilitarnym, a podsystemem militarnym i odgrywają niezmiernie ważną funkcję zarówno w systemie militarnym jak i w całym szeroko pojętym systemie obronnym państwa. Pracę zamyka rozdział poświęcony problematyce administracji publicznej oraz przedsiębiorcom o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym i ich znaczeniu w przygotowaniach obronnym państwa. Dodatkowo, poza treściami zawartymi w dziewięciu rozdziałach– jedne ujęte w szerszym, inne w węższym kontekście, a jeszcze inne, jedynie zasygnalizowane – w części ponad 1300 przypisów, czytelnik może posiłkować się 48 rysunkami i załącznikami oraz specjalistycznym słowniczkiem, które z pewnością ułatwią mu zrozumieć podjęty przez niego problem, opisany w wybranym rozdziale niniejszej publikacji. Co ciekawe dla całej publikacji jej przedmowę stanowiącą zarówno rekomendację publikacji napisał generał Czesław Piątas były szef Sztabu Generalnego WP (2000-2006 r.) oraz sekretarz stanu w MON w latach 2008-2011.

Zainteresowanych nabyciem książki prosimy o kontakt z autorem na maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Modus operandi sił specjalnych. Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa, Kraków 2012
 
 
Książka powstała zgodnie z wytycznymi, przy pomocy i współpracy Dowództwa Wojsk Specjalnych. Wkład merytoryczny przy opracowaniu przedmiotowej publikacji mają instruktorzy TOPR, PZA oraz profesorowie n.med. Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie przedstawionych w książce algorytmów medycznych. Jest pierwszą publikacją tego typu na świecie, opisującą techniki linowe w działaniach bojowych. Recenzje książce wystawili: prof.zw.dr hab.płk. Sławomir Mazur, Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. A.F.Modrzewskiego, płk.Mieczysław Bieniek, Dowódca 18 bpd, absolwent kursu RANGER oraz Szef Pionu Operacyjnego Z-ca Szefa Sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych.
 
Zamówić książkę można poprzez mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
==================================================================================
Tym razem nowość  Wydawnictwa Okręty Wojenne w formacie A5.  Właśnie kończy się druk  pierwszej długo oczekiwanej książki z serii  dywizjony Polskiej Marynarki Wojennej  (na FOW nazwanej niebieską serią). Miała być pod choinkę, a i na dzień dziecka autor też się „nie wyrobił”, za to z korzyścią dla książki.
 
 
Książka w miękkiej lakierowanej okładce liczy 292 strony, 6 tabel, 7 schematów, 6 załączników 2 rysunki oraz 127 fotografii czarno-białych, w tym większość publikowana po raz pierwszy.
Został zachowany układ tekstu przyjęty w opracowaniu 14. dywizjonowi Kutrów Trałowych.
 
Nakład 300 szt.
Cena z podatkiem VAT 49,50 zł.
Koszt przesyłki: list polecony: 5,50 zł
Paczka pocztowa: 10,00 zł
 
SPIS TREŚCI
Od autora …5
 
Rozdział I.
12. „Woliński” dywizjon Trałowców historia1964-2011 ... 8
1.1. Wprowadzenie … 9
1.2. Początki organizacji sił trałowych w Świnoujściu  …19
1.3. Grupa Trałowców Bazowych w Świnoujściu … 26
1.4. 12. dywizjon Trałowców Bazowych  … 29
1.5. 12. dywizjon Trałowców … 93
1.6. 12. „Woliński” dywizjon Trałowców … 103
 
Rozdział II
Okręty trałowe 12. Dywizjonu …151
2. 1. Trałowce projektu 254 … 151
2. 1.1. Historia powstania projektu … 151
2.1.2. Historia budowy … 153
2.1.3. Budowa w Polsce … 163
2. 2. Trałowce projektu 207 … 175
2.2.1. Historia projektowania okrętów … 175
2.2.2. Budowa okrętu doświadczalnego … 177
2.2.3. Budowa trałowców wariantu P … 177
2.2.4. Zadania okrętu … 178
2.2.5. Opis konstrukcji okrętu … 179
 
Rozdział III
Kalendarium służby trałowców …193
3. 1. 1. Trałowce projektu 254K … 194
3. 1. 2. Trałowce projektu 254M … 206
3. 1. 3. Trałowce projektu 207P … 237
 
4. Załączniki.…282
5. Bibliografia … 288
 
Książkę będzie można kupić 30 czerwca na pokładzie trałowca zacumowanego przy Nabrzeżu Władysława IV w Świnoujściu po jej uroczystym wodowaniu.
Sprzedaż wysyłkową prowadzić będzie firma:
„ER" Przemysław Kliś
 ul. Bartla 19a/31
 30-389 Kraków
Zamawiać można ją po przez Internet  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wysyłka pocztowa w ciągu 36 godzin                 w dni robocze (paczka pocztowa) od wpłaty na konto: 69 2130 0004 2001 0305 8765 0001
Również na tą stronę można kierować wszelkie zapytania i uwagi do autora książki.
 

"90 lat Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Polsce”
 
 
 
Miło nam poinformować że na rynku wydawniczym pojawiła się nowa książka o tematyce wojskowej pod tytułem „90 lat Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Polsce” autorstwa Pana Roberta Szandrocho.
 
 Krótka recenzja Pana prof. dr hab. Janusza Odzienkowskiego
Autor, daje dosyć szczegółowy, czasami krytyczny obraz współczesnej terenowej administracji wojskowej i jej podstaw prawnych. Będzie pomocna dla historyków podejmujących badania nad Polskimi Siłami Zbrojnymi w XX wieku, a także badania nad funkcjonowaniem państwa i jego obronnością. Czytelnikowi zainteresowanemu tematem, dostarczy wielu szczegółowych informacji, wprowadzi w nazewnictwo i mało znaną terminologię. Wypada traktować tę książkę jako próbę częściowego wypełnienia luki w badaniach nad terenową administracją wojskową.”

 
Książkę można zamawiać we Wrocławskim wydawnictwie naukowym ATLA2, niedługo pojawi się także w księgarniach.
 

 
GARNIZON GŁOGÓW: HISTORIA - TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ
 
 
 
 
 
Referaty:
Wiesław Maciuszczak, Baza wojskowa nad Odrą. Garnizon do 1945 r.
Zbigniew Mazurek, Andrzej Truszkowski, Jednostki artyleryjskie w Głogowie. 1951-2001
Zdzisław Barszczewski, Saperzy w Głogowie w latach 1951-2001
Piotr Mielniczuk, Służby Uzupełnień Wojska w Głogowie w latach 1945-2011
Jarosław Kraszewski, Artyleria Wojska Polskiego - współczesne cele i zadania
Adam Kliszka, Głogowski garnizon w XXI w.
Zbigniew Mazurek, Jednostki zabezpieczenia garnizonu
Wiesław Maciuszczak, Kompania radiotechniczna w Kotli. 1956 - 1997.
Zbigniew Mazurek, Organizacje i związki kombatantów
Adam Kęstowicz, Organizacje byłych żołnierzy i oficerów rezerwy
 
Wspomnienia:
Zdzisław Barszczewski, Życie garnizonowe w Głogowie w latach 1966 -1971
Andrzej Marciniak, Moja służba w 5 PBAA. 1990-1991 (epizody)
Andrzej Truszkowski, Współpraca jednostek i instytucji wojskowych w garnizonie. 1991-2001
Marek Baraniak, Mały garnizon i wielkie wyzwania. 2006-2011
 
Książkę można nabyć na popularnym portalu aukcyjnym, albo w Głogowie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym czy w Towarzystwie Ziemi Głogowskiej, można także ją nabyć poprzez bezpośredni kontakt z Panem Wiesławem Maciuszczakiem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
=========================================================================
Andrzej Miernicki, Wiesław Chłopek – „3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich – Dokumenty i wspomnienia”
 
Z przyjemnością chcę zakomunikować wszystkim użytkownikom serwisu jednostki-wojskowe.pl, że włączyliśmy się w akcję promocyjną książki o historii 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, który stacjonował w Żaganiu. Autorami książki są Panowie Andrzej Miernicki oraz Wiesław Chłopek. Książka została wydana przez wydawnictwo „Dekorgraf”  z Żagania. Nasz serwis dzięki nawiązaniu kontaktów z Stowarzyszeniem Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich postanowił zaprezentować Państwu tę bardzo ciekawą książkę.
 
Książka została wydana w 2009 roku i jest podzielona jak by na dwie zasadnicze części, pierwsza część skupia się na historii, powstawaniu jednostki w 1951 jako 22. Samodzielny Pułk Czołgów, aż do czasu jej rozformowania w roku 1989 jako 3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich. Druga część książki jest zapiskami wspomnień żołnierzy którzy służyli w pułku. Książka ma 233 strony, jest wydana bardzo starannie , zawiera wiele zdjęć, dodatkowo do każdej książki dodana jest płyta CD na której znajduje się olbrzymia kolekcja zdjęć archiwalnych z życia pułku.
 
Wszystkich zainteresowanych nabyciem tej książki zapraszam do kontaktu pod telefonem 694-569561 lub e-mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
POLECAMY NAPRAWDĘ WARTO !! Przy zamawianiu książek prosimy powołać się na serwis jednostki-wojskowe.pl
 

 
Henryk Czyżyk - “Dzieje 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego”
 
Książka traktuje zarówno o historii, strukturze, dyslokacji, zadaniach
      oraz osiągnięciach 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, jak i o
      tym, co wszystkie te elementy spajało w jeden sprawnie działający
      mechanizm tzn. sprzęcie, - no i przede wszystkim o ludziach.
 
Książkę można nabyć w cenie 37 zł / szt. +  koszty wysyłki.
 
 
Henryk Czyżyk – „2. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” 1944-1994”
 
Książka na 374 stronach oferuje czytelnikowi wiele ciekawych informacji oraz zdjęć z życia pułku. Jest w niej zawarta historia półwiecza istnienia naszego pułku (lata 1944-1994). Autor dużo uwagi poświęcił szkoleniu lotniczemu, służbie inżynieryjno-lotniczej, dowodzeniu pułkiem, zabezpieczeniu logistycznemu, radiotechnicznemu oraz łączności i ul. Opisuje również sprawy aktualne dotyczące dnia dzisiejszego Garnizonu Goleniów.
 
 
Zamówienia można składać:
"Bellona" - Dział Wysyłki
tel./fax   022-620 42 71,   022-45 70 306,   022- 45 70 418
 
AUTORZY
 
płk dr inż. Henryk Czyżyk 

   Urodził się 10 września 1949 r. w Kociszewie w województwie łódzkim. Syn Władysława (1914 – 2003) i Ireny (1922 – 1995) z domu Bednarek. Po ukończeniu Technikum Przemysłowo – Pedagogicznego we Wrocławiu, 15 września 1971 roku podjął naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika w Jeleniej Górze. W 1975 r. po ukończeniu WOSR służbę rozpoczął w 25. Batalionie Radiotechnicznym 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Debrznie, w którym był między innymi: inżynierem RLS JAWOR-M2, starszym pomocnikiem szefa sztabu 25. brt ds. szkolenia, starszym pomocnikiem szefa służb technicznych 25. brt, dowódcą kompanii, szefem sztabu 2. eskadry lotnictwa myśliwskiego (1980 – 1981) i starszym pomocnikiem szefa sztabu 9. pułku lotnictwa myśliwskiego ds. operacyjnych (1979 – 1980). W 1980 roku został skierowany na Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów do Centrum Doskonalenia Lotniczego w Dęblinie, a 29 września 1981 roku, po pozytywnym zdaniu egzaminów, rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie. W latach 1984 – 1985 był starszym oficerem operacyjnym 9. plm, a w latach 1985 – 1988 szefem sztabu – zastępcą dowódcy stacjonującego w Goleniowie 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków”, który wchodził w skład 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego z dowództwem w Malborku.

   Przez dziesięć lat (1988 – 1998 ) służył w dowództwie 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego w Świdwinie, najpierw na stanowisku szefa Wydziału Operacyjnego - Zastępcy Szefa Sztabu Dywizji, następnie szefa Sztabu – Zastępcy Dowódcy Dywizji i przez kolejne prawie dwa lata pełnił obowiązki dowódcy 3. DLMB i dowódcy Garnizonu Świdwin.

   Od 1998 r. pełnił obowiązki Dyżurnego Operacyjnego – Zastępcy Szefa Sztabu WLOP, a następnie asystenta szefa sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 20 czerwca 2002 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Uzupełnień i Spraw Personalnych, a od 29 listopada 2002 r. był szefem Zarządu Zasobów Osobowych WLOP. Od 10 maja do 19 lipca 2004 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Centrum Operacji Powietrznych. Z dniem 31 marca 2005 roku przeniesiony do rezerwy.

   Od dnia 15 kwietnia 2005 do 9 kwietnia 2006 r. pracownik wojska w Oddziale Organizacyjnym Zarządu Zasobów Osobowych Dowództwa Sił Powietrznych, od 10 kwietnia 2006 r. pracował na stanowisku szefa Sekretariatu do Spraw Wynalazczości Sił Powietrznych, a od 9 kwietnia 2008 roku pracuje na stanowisku szefa Sekretariatu ds. Działalności Racjonalizatorskiej Sił Powietrznych.

   Autor ponad 100 artykułów z dziedziny lotnictwa, wynalazczości, racjonalizacji i łowiectwa zamieszczanych w prasie specjalistycznej. Autor książek: „Wojskowe Koło Łowieckie nr 285 „CYRANKA” w Świdwinie w latach 1953 – 2003” (wydanej w 2003 r.), „Dzieje 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego” (pierwsze wydanie w 2004 roku, drugie w 2005 roku, trzecie w 2007 roku), „Dzieje Wojskowego Koła Łowieckiego nr 43 „CYRANKA” w Świdwinie” (wydanej w 2007 roku), „2. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” (wydanej w 2008 roku), „9. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego” (wydanej w 2011 r.). Studiował w ASG WP (1981 –1984) i AON (1993 r.), w 1980 roku ukończył dwuletnie Studium Problemów Prawnych i Profilaktyki, a w 1987 roku kurs szefów sztabów pułków organizowany przez Dowództwo Wojsk Lotniczych w Poznaniu. W 1999 roku uzyskał pierwszych stopień znajomości języka angielskiego, a w 2000 roku drugi. 29 czerwca 2001 roku obronił dysertację doktorską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nt. „ 4. Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego w latach 1944 – 1990”, której promotorem był prof. dr hab. Karol Olejnik, a recenzentami płk prof. dr hab. Benon Miśkiewicz (były minister edukacji narodowej) i prof. dr hab. Adam Dobroński (były minister ds. Kombatantów). W 2003 roku ukończył Air Operational English Course NATO w Miklós Zrinyi National Defence University w Budapeszcie.

   Odznaczony między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987 rok), Złotym Krzyżem Zasługi (1992 rok), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002 rok), Odznaką i Medalem „Zasłużony dla Lotnictwa” (1989 r.), Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (1997 rok), za zasługi położone dla rozwoju Pomorza Zachodniego Odznaką „Gryfa Pomorskiego” (1987 rok), Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego” (1997 rok), Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1979 r.), Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1988 r.), Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1996 rok), Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1980 r.), Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1985 r.), Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (2000 rok), Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” (1997 r.), Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych” (1997 rok), Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Koszalińskiej (1997 rok), Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2003 rok), Medalem 90-lecia Lotnictwa Polskiego (2008 rok), Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (2008 rok) i wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2011 rok).

Za zasługi i osiągnięcia w służbie awansowany został na stopień:

- podporucznika - 31.08.1975 r.;

- porucznika – 12.10.1978 r.;

- kapitana – 12.10.1981 r.;

- majora – 12.10.1986 r.;

- podpułkownika – 12.10.1989 r.;

- pułkownika – 08.05.1995 r.

   Od 5 lipca 1988 r. należy do Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie od 22 lipca 1992 roku do kwietnia 1994 roku był społecznym Strażnikiem Łowieckim w WKŁ nr 285 „Cyranka” w Świdwinie, a w latach 1995 -2000 był sędzią Sądu Łowieckiego przy WRŁ, a następnie przy ORŁ w Koszalinie. Od 01.01.2008 roku, należy do Koła nr 23 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie, a od 1 grudnia 2008 roku do Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Od kwietnia 2008 roku do 15 grudnia 2010 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ds. „Głosu Weterana i Rezerwisty”, a od 15 grudnia 2010 jest Przewodniczącym Komisji Wyróżnień w Mazowieckim Zarządzie Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Od września 2010 roku jest członkiem Rady Klubu Korespondentów i członkiem Klubu Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty”. 25 listopada 2010 roku został wybrany sekretarzem Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Od 14 maja 2011 r. jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Wojskowości i 14 maja 2011 r. został wybrany na członka Sądu Koleżeńskiego w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.

   Żonaty (żona Krystyna, emerytowana nauczycielka języka polskiego), ma dwoje dzieci        (córka Magdalena absolwentka UAM w Poznaniu i SWPS w Warszawie, syn Marcin absolwent UAM ).

   Zainteresowania: historia lotnictwa, łowiectwo, literatura piękna i polityka.

Please publish modules in offcanvas position.