2.Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0418/Org/P-5 z dnia 30 października 2002 zarządzono sformować w dniu 1 stycznia 2003 roku 2 Ośrodek Radioelektroniczny. Bazą dla jednostki miały być 2 Pułk Radioelektroniczny oraz 20 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki, na bazie ośrodka szkolenia powstał batalion szkolny. Już niecałe pięć miesięcy po sformowaniu ośrodek otrzymał swój sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Przasnyskiej, dzień 25 kwietnia w którym otrzymano sztandar ustalono świętem jednostki. W podporządkowaniu Dowódcy Wojsk Lądowych 2 ORel znajduje się od 1 czerwca 2005 – decyzja MON nr PF-18/Org/P-1 z 4 kwietnia 2005. W roku 2011 a dokładnie w grudniu 2011 roku w podporządkowanie Dowódcy 2.ORel włączono 8.Batalion Walki Radioelektronicznej z Grudziądza.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego Święta 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.
 
1. 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu:
1) przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje:
a) 2 Pułku Radioelektronicznego (1951-2002),
b) 20 Przasnyskiego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki (1967-2002);
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Przasnyski”;
3) obchodzi doroczne Święto w dniu 25 kwietnia.
2. Tracą moc:
1) decyzja Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 20 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki w Przasnyszu (Dz. Rozk. MON poz. 166);
2) decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 2 Pułku Radioelektronicznego w Przasnyszu (Dz. Rozk. MON poz. 171).
 
DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2 Ośrodka Radioelektronicznego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 2 Ośrodka Radioelektronicznego.
 
Oznaka rozpoznawcza 2.ORel (wprowadzona decyzją nr 414/MON z 1.IX.2008)
 
DECYZJA Nr 24/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 2. Ośrodka Radioelektronicznego
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 2. Ośrodka Radioelektronicznego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór graficzny proporca Dowódcy 2 Ośrodka Radioelektronicznego, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór graficzny proporca dowódcy batalionu walki elektronicznej, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór graficzny proporca dowódcy kompanii namierzania radiowego, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór graficzny gwoździ pamiątkowych, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
5) wzór graficzny drzewca, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
6) wzór graficzny sposobu mocowania proporca i gwoździ pamiątkowych na drzewcu, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 2.ORel
 
 
proporce rozpoznawcze Dowódców Batalionu Walki Radioelektronicznej oraz kompanii namierzania radiowego
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Waldemar TROCHIMIUK (1.I.2003 – 23.I.2006)
 - p.o. ppłk Stanisława ZASADA (23.I.2006 – 31.VII.2006)
 - płk Ryszard WRÓBEL (31.VII.2006 – 16.VII.2012)
 - płk Witold ŁUKASZEWSKI (16.VII.2012 - 21.VIII.2015)
 - cz. p.o. ppłk Stanisław ZASADA (21.VIII.2015 - 7.XII.2015)
 - płk dr Mariusz GUŁAJ (7.XII.2015 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych ( - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.