3. Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego – JW 3242 (1999 - 2010)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Eskadra powstała w połowie maja 1999 roku na podstawie zarządzenia MON nr Pf-26/Org z 4 marca 1999, a następnie rozkazu Dowódcy WLOP nr Pf-63 z 15 kwietnia 1999. Była kontynuatorką istnienia 3. eskadry lotniczej powstałej na bazie 3. eskadry lotnictwa łącznikowego oraz 44. eskadry lotniczej. Od początku swojego istnienia bazowała we Wrocławiu na terenie 3. Bazy Lotniczej. Do zadań eskadry należało wykonywanie lotów operacyjno-usługowych na rzecz Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych, Lotnicza Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza wykonywała zadania SAR, eskadra również współpracowała z władzami samorządowymi w zakresie ratownictwa lotniczego i reagowania kryzysowego. 3. eltł użytkowała śmigłowce Mi-2 oraz W-3 „Sokół”. W związku z reorganizacją Sił Powietrznych w terminie do 30 czerwca 2010 eskadra uległa rozformowaniu, kadra i sprzęt eskadry posłużyły za formowanie nowych eskadr w nowych strukturach Baz Lotnictwa Transportowego.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Baza dziedziczyła tradycje następujących jednostek:
 
 - 11. Samodzielna eskadra korygowania ognia artylerii (1951 – 1956)
 - 11. Samodzielna eskadra lotnictwa łącznikowego (1956 – 1969)
 - 1. eskadra lotnictwa łącznikowego (1969 – 1992)
 - 44. eskadra lotnicza (1962 – 1992)
 - 3. eskadra lotnicza (1992 – 1999)
 - 17. eskadra lotnicza Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego (1957 – 1969)
 - 17. eskadra lotnicza Dowództwa Wojsk Lotniczych (1969 – 1992)
 
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk pil. mgr inż. Zbigniew Bałowski (V.1999 – II.2002)
 - ppłk dypl. pil. Marian Lisiecki (II.2002 – VIII.2008)
 - cz. p.o. mjr pil. Aleksander Gorzula (VIII.2008 – XI.2008)
 - ppłk pil. mgr inż. Grzegorz Wiatrak (XI.2008 – 30.VI.2010)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3. Korpus Obrony Powietrznej ( 1999 – IV.2007 )
3. Brygada Lotnictwa Transportowego ( IV.2007 – 31.XII.2008 )
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego ( 1.I.2009 – 30.VI.2010 )
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.