6. Rejonowa Baza Materiałowa - JW 1946 (2000 - 2010)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    6. RBM powstała 1 stycznia 2000 roku w wyniku następujących rozkazów: rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr PF-7/Org. z 24 czerwca 1999, następnie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-30/Org. z 27 lipca 1999 i ostatecznie rozkazu Dowódcy ŚOW nr PF-49/Org. z 9 sierpnia 1999.  Baza była jednostką logistyczną której zadaniami było gromadzenie, przechowywanie i dystrybucja środków zaopatrzenia w jej rejonie zaopatrywania, podlegała Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Posiadała sieć składów materiałowych na Dolnym Śląsku, które powstały z następujących jednostek:
 
 - 3. Centralna Składnica Materiałów Wybuchowych – Krapkowice,
 - 4. Okręgowa Składnica Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Wybuchowych – Brzeg
 - 4. Okręgowa Składnica Map – Wrocław
 - 3. Okręgowa Składnica Sprzętu Kulturalno-Oświatowego – Wrocław
 - 3. Okręgowa Składnica Sprzętu Chemicznego – Milicz
 - 5. Wojskowy Skład MPS – Wrocław
 - 6. Rejonowa Składnica Techniczna – Wrocław
 - 9. Rejonowa Składnica Uzbrojenia i Amunicji – Jastrzębie
 - 10. Rejonowa Składnica Techniczna – Komprachcice
 - 11. Składnica Kwatermistrzowska – Wrocław
 - 12. Magazyn Sprzętu i Materiałów Wyszkoleniowych – Wrocław
 - Okręgowe Laboratorium MPS – Wrocław
 - Okręgowy Intendencki Zakład Produkcyjno-Usługowy – Wrocław
 
Z powyższych jednostek powstały Składy Materiałowe wchodzące obecnie w skład 6. RBM. Komenda 6. RBM stacjonowała we Wrocławiu.
W związku z reorganizacją w logistyce Sił Zbrojnych 6. RBM została rozformowana z dniem 31 grudnia 2010 r., a na jej bazie powstała komenda 4. Regionalnej Bazy Logistycznej, Składy Materiałowe zostały przekazane w skład 4. RBLog
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 57/MON z 3 marca 2009, 6 RBM dziedziczy tradycje następujących jednostek:
 
 - 6. Główny Magazyn Żywnościowy 1 Armii Wojska Polskiego (1944)
 - 6. Skład Żywnościowy 1 Armii Wojska Polskiego (1944-1945)
 - 129. Okręgowy Magazyn Żywnościowy Śląskiego Okręgu Wojskowego (1945-1948)
 - Okręgowy Magazyn Żywnościowy nr 4 (1948-1951)
 - 4. Okręgowy Magazyn Żywnościowy z Elewatorem (1951-1952)
 - 4. Okręgowa Baza Zaopatrzenia Intendenckiego (1952-1960)
 - 4. Okręgowa Składnica Intendencka (1960-1977)
 - 11. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska (1977-1999)
 
Na wskutek decyzji nr 57/MON z 3 marca 2009 ustalono także święto jednostki na dzień 10 maja.
 
Jednostka posiada także własną odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą wprowadzoną decyzją nr 35/MON z 5 lutego 2009.
 
Oznaka rozpoznawcza wzór zatwierdzony decyzją nr 35/MON z 5 lutego 2009
 
STRUKTURA
 
 - Komenda 6. RBM,
   - laboratorium MPS,
   - Terenowy Aparat Mobilizacyjny,
   - Skład Materiałowy – Wrocław-Poznańska
   - Skład Materiałowy – Wrocław-Ołtaszyn
   - Skład Materiałowy – Wrocław-Kowale
   - Skład Materiałowy – Milicz
   - Skład Materiałowy – Jastrzębie
   - Skład Materiałowy – Krapkowice
   - Skład Materiałowy – Komprachcice
   - Skład Materiałowy – Polska Nowa Wieś
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - p.o. ppłk Andrzej Szponar ( ? – 14.IV.2008 )
 - płk mgr inż. Sławomir Łach ( 14.IV.2008 – 31.XII.2010 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (1.I.2000 - 31.XII.2010)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.