34.Chojnicki Batalion Radiotechniczny
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostka powstała w roku 1973 w wyniku przeformowania 3 Samodzielnej kompanii radiotechnicznej w batalion, wynikło to z rozkazu Dowódcy Warszawskiego OW nr 0145 z 29 września 1973. Jednocześnie jednostka która dotychczas stacjonowała Białobrzegach koło Zegrza została jesienią 1973 przebazowana do Modlina. Do roku 1997 jednostka podlegała pod Warszawski OW, a od 1997 została przekazana do Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Rok 1999 przyniósł kolejne zmiany w jednostce, zgodnie z zapisami Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 084/Org. z dnia 11 sierpnia 1999 r. nastąpiła zmiana etatu oraz zadecydowano o dyslokacji batalionu do Chojnic. Jednostka oficjalnie rozpoczęła służbę w Chojnicach 1 stycznia 2000. Do zadań jednostki należy obserwacja przestrzeni powietrznej RP, wykrywanie, śledzenie i nadzór nad samolotami będącymi w strefie kontrolowanej przez posterunki batalionu.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 34 Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 34 Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach, zwaną dalej „odznaką”.
 
DECYZJA Nr 182/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 34. Batalion Radiotechniczny
 
1. 34. Batalion Radiotechniczny przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji niżej wymienionych batalionów radiotechnicznych:
1) 25. Batalionu Radiotechnicznego w Debrznie (1971-1995 r.);
2) 26. Batalionu Radiotechnicznego w Malborku (1971-1995 r.);
3) 22. Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach (1974-1998 r.);
4) 27. Batalionu Radiotechnicznego w Witkowie Pyrzyckim (1974-1998 r.);
5) 21. Batalionu Radiotechnicznego we Władysławowie (1974-2000 r.);
6) 28. Batalionu Radiotechnicznego w Gryficach (1974-2002 r.);
7) 23. Batalionu Radiotechnicznego w Słupsku (1974-2008 r.).
 
DECYZJA Nr 501/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej „Chojnicki” przez 34. Batalion Radiotechniczny
 
1. 34. Batalion Radiotechniczny przyjmuje nazwę wyróżniającą „Chojnicki”.
 
DECYZJA Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 34. Batalionu Radiotechnicznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” 34. Batalionu Radiotechnicznego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
34. BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
34. BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 34.brt
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Bazyli Kraśko (1973 – 1977)
 - mjr Józef Niewiadomski (1977 – 1978)
 - mjr dypl. Kazimierz Sabaj (1978 – 1981)
 - kpt. dypl. Andrzej Siuda (1981 – 1986)
 - mjr mgr inż. Janusz Kowalski (1986 – 1991)
 - ppłk dypl. Paweł Śliwiński (1991 – 1992)
 - mjr dypl. Narcyz Zaremba (1992 – 1995)
 - kpt. dypl. Zbigniew Banach (1995 – 1997)
 - mjr mgr inż. Adam Włodarczyk (1997 – 1999)
 - ppłk mgr inż. Czesław Sieczkowski (1999 – 2002)
 - ppłk mgr inż. Grzegorz Wardacki (2002 – 2006)
 - p.o. mjr Tomasz Michalski (2006 – 7.III.2007)
 - ppłk mgr Zbigniew Perzyna (7.III.2007 – 23.X.2009)
 - ppłk Tomasz Michalski (23.X.2009 – 19.II.2016)
 - cz. p.o. mjr Andrzej Lubczyński (19.II.2016 - 27.VI.2016)
 - ppłk Paweł Czajkowski (27.VI.2016 - 20.IV.2018)
 - ppłk Andrzej Lubczyński (20.IV.2018 - 16.XI.2020)
 - ppłk Marcin Pysiewicz (16.XI.2020 - 12.XII.2023)
 - ppłk Mariusz Miłkowski (12.XII.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Warszawski Okręg Wojskowy (1973 - 31.XII.1997)
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1.I.1998 - ?)
3.Brygada Radiotechniczna (? - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.