10. Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr Stefana Bronisława Starzyńskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    10 Pułk Samochodowy powstał w roku 1953 na bazie 10 samodzielnego batalionu samochodowego, jednostka została przeznaczona do obsługi logistycznych zadań takich jak transport na rzecz instytucji centralnych MON, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa pod które pułk podlega. Jednostka wykonuje swoje zadania bardzo dobrze o czym świadczy kilkukrotne wyróżnienie Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP w latach 1994, 1995 oraz 2002. Na wyposażeniu pułku są samochody osobowe, ciężarowe oraz wyposażenie pozwalające pułkowi remontować posiadany sprzęt, pułk w swoim składzie ma także pododdziały zabezpieczające i ochraniające jego działania.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 10 Pułku Samochodowego w Warszawie.
 
Dla zachowania w pamięci dokonań żołnierzy wojsk samochodowych zabezpieczających jednostki bojowe oraz instytucje centralne w transport a także dla pokreślenia więzi Pułku ze społeczeństwem Warszawy, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 11 marca 1996 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 10 Pułkowi Samochodowemu przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) 1 Dywizjonu Samochodowego 1919-1934
2) Samodzielnej Kompanii Samochodowej przy Sztabie Głównym Naczelnego Dowódcy WP 1944
3) 10 Samodzielnego Batalionu Samochodowego przy Sztabie Głównym Naczelnego Dowódcy WP 1944-1953
 
2. 10 Pułkowi Samochodowemu przyjąć nazwę wyróżniającą "Warszawski"  oraz imię majora Stefana Starzyńskiego.
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 13 marca.
 
 
Oznaki rozpoznawcze 10 psam (wersja wyjściowa i polowa)
 
Proporczyk pułkowy
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk inż. Leonard Kacperski (1953 – 1955)
 - ppłk Stanisław Ledwos  (1955 – 1959)
 - płk Mieczysław Nowosad (1959 – 1969)
 - płk Jan Radom (1969 – 1972)
 - płk mgr inż. Walerian Stebnicki (1972 – 1974)
 - płk mgr Emil Dubiel (1974 – 1978)
 - płk mgr Karol Orzechowski (1978 – 1984)
 - płk mgr inż. Bogusław Wypych (1984 – 1989)
 - płk mgr inż. Andrzej Opioła (1989 – 1997)
 - ppłk mgr inż. Wojciech Teliczan (1997 – 1998)
 - płk Jan Ciećka (1998 – 2001)
 - płk dr Wiesław Grudziński (2001 – 2004)
 - płk dypl. Krzysztof Kseń (2004 – 1.IV.2007)
 - p.o. ppłk dypl. Krzysztof Zakrzewski (1.IV.2007 – 30.VI.2007)
 - płk dypl. Piotr Chudzik (1.VII.2007 – 22.I.2012)
 - cz. p.o. ppłk Dariusz Chodyna (22.I.2012 - 16.II.2012)
 - płk dypl. Tomasz Dominikowski (16.II.2012 - 1.IX.2016)
 - płk Robert Kowalski (1.IX.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.