9. Dywizja Artylerii Obrony Przeciwlotniczej (1950 – 1962)
9. Dywizja Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1962 – 1967)
3. Łużycka Dywizja Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1967 – 1988)
3. Łużycka Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1988 - 1991) 
3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia brygady sięga roku 1950, wtedy to na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 077/Org. z dnia 27 lipca 1950 r. w terminie do dnia 10 września 1950 roku sformowano Dowództwo 9. Dywizji Artylerii Obrony Przeciwlotniczej według etatu nr 8/5 o stanie osobowym 46 wojskowych i 3 kontraktowych. Zapoczątkowało to funkcjonowanie 9. Dywizji Artylerii Obrony Przeciwlotniczej.
 
W czasie formowania dywizji, rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 092/Org. z dnia 19 sierpnia 1950 r. w terminie do dnia 15 września 1950 r. sformowano jednostki które miały wejść w skład 9. Dywizji Artylerii OPL, sformowano cztery nowe jednostki na bazie 86. Pułku Artylerii OPL oraz przeformowano sam pułk, po włączeniu nowo sformowanych jednostek oraz przeformowanego pułku skład dywizji był następujący.
 
Jednostka Nr JW oraz msd Etat Wojskowych Kontraktowych
Dowództwo 9. Dywizji Artylerii OPL JW Warszawa 8/5 46 3
  Bateria Dowodzenia 9. Dywizji Artylerii OPL Warszawa 8/8 105 3
  64. Pułk Artylerii OPL /MK*/ JW 2411 Poznań 8/7 1016 15
  86. Pułk Artylerii OPL /SK*/ JW 2357 Legionowo 8/6 1035 15
  87. Pułk Artylerii OPL /SK/ JW 2704 Skierniewice 8/6 1035 15
  94. Pułk Artylerii OPL /SK/ JW 2600 Łowicz 8/6 1035 15
* SK - oznacza pułk wyposażony w artylerię średniego kalibru, MK - oznacza pułk wyposażony w artylerię małego kalibru
 
W marcu 1951 r. dokonano korekty rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 025/Org. z dnia 3 marca 1951 r. w terminie do dnia 1 maja 1951 r. polecono by początkowo planowany do formowania w Łowiczu 94. pa OPL został jednak sformowany w Warszawie według etatu nr 8/11 o stanie osobowym 974 wojskowych oraz 35 kontraktowych.
 
Na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0040/Oper. z dnia 16 kwietnia 1951 r. w terminie do dnia 1 października 1951 r. 64. Pułk Artylerii OPL przedyslokowano z Poznania do Warszawy na ul. Podchorążych.
 
Na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0043/Org. z dnia 17 maja 1951 r. w terminie do dnia 1 grudnia 1951 r. Dowództwo 9. Dywizji Artylerii Obrony Przeciwlotniczej przeformowano na etat nr 8/16 o stanie osobowym 53 wojskowych i 5 kontraktowych.  Przeformowano również niektóre jednostki dywizji oraz sformowano od podstaw jedną nową jednostkę, czyli JW. 2499. Poniżej ustawienie dywizji po tych zmianach:
 
Jednostka Nr JW oraz msd Etat Wojskowych Kontraktowych
Dowództwo 9. Dywizji Artylerii OPL JW Warszawa 8/16 53 5
  Bateria Dowodzenia 9. Dywizji Artylerii OPL Warszawa 8/17 85 2
  64. Pułk Artylerii OPL /MK/ JW 2411 Warszawa 8/18 726 33
  86. Pułk Artylerii OPL /SK/ JW 2357 Legionowo 8/11 947 36
  87. Pułk Artylerii OPL /SK/ JW 2704 Warszawa 8/11 947 36
  94. Pułk Artylerii OPL /SK/ JW 2600 Warszawa 8/11 947 36
  142. Pułk Reflektorów JW 2499 Skierniewice 8/21 643 33
 
Na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0083/Org. z dnia 4 grudnia 1952 r. do dnia 1 stycznia 1953 r. dokonano reorganizacji dywizyjnych pułków, 86, 87 i 94 pułki artylerii OPL przeszły z etatu nr 8/11 na etat nr 8/31 o stanie osobowym 838 wojskowych i 13 kontraktowych, natomiast 64 pułk artylerii OPL przeszedł z etatu nr 8/18 na etat nr 8/33 o stanie osobowym 641 wojskowych i 11 kontraktowych, zreorganizowano również 142 Pułk Reflektorów który przeszedł z etatu nr 8/21 na etat nr 8/35 o stanie osobowym 556 wojskowych i 12 kontraktowych.
 
Z dniem 1 stycznia 1953 r.  na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0440/Org. z dnia 19 grudnia 1952 r. w skład dywizji włączono 5. Kompanię Obserwacyjno-Meldunkową – JW 1599 Warszawa istniejącą według etatu nr 8/15 o stanie osobowym 145 wojskowych.
 
W terminie do dnia 1 lipca 1953 roku zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0207/Org. z dnia 1 czerwca 1953 r. przeformowano 5.Kompanię Obserwacyjno-Meldunkową na nowy etat nr 8/38 o stanie osobowym 145 wojskowych.
 
Do dnia 1 stycznia 1954 r. na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0383/Org. z dnia 2 grudnia 1953 r. 5.Kompanię Obserwacyjno-Meldunkową wyłączono ze składu 9. Dywizji oraz przekazano do Okręgu Wojskowego nr IV, zmieniono również miejsce stałej dyslokacji kompanii na m. Zabrze.
 
Na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0257/Org. z dnia 22 listopada 1955 r. z dniem 1 grudnia 1955 roku Baterię Dowodzenia przemianowano na 60. Bateria Dowodzenia.
 
Kolejna zmiana w dywizji to rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 007/Org. z dnia 5 marca 1956 r. w którym polecono w terminie do dnia 1 kwietnia 1956 r. przenieść dywizyjne dowództwo oraz oddziały na nowe etaty. Ustawienie dywizji po przeformowaniu było następujące:
 
Jednostka Nr JW oraz msd Etat Wojskowych Kontraktowych
Dowództwo 9. Dywizji Artylerii OPL JW Warszawa 8/61 61 7
  60. Bateria Dowodzenia  Warszawa 8/62 100 -
  64. Pułk Artylerii OPL /MK/ JW 2411 Warszawa 8/65 655 6
  86. Pułk Artylerii OPL /SK/ JW 2357 Legionowo 8/63 903 6
  87. Pułk Artylerii OPL /SK/ JW 2704 Warszawa 8/63 903 6
  94. Pułk Artylerii OPL /SK/ JW 2600 Warszawa 8/63 903 6
 
Z dniem 1 czerwca 1958 r. na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0054/Org. z dnia 6 lipca 1957 r. dywizję podporządkowano Dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (OPK).
 
W terminie do 1 grudnia 1957 roku na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0178/Org. z dnia 4 października 1957 r. w składzie 9. Dywizji sformowano od podstaw 53.Baterię Szkolną Specjalistów Radiolokacyjnych Stacji Artyleryjskich według etatu nr 8/72 o stanie osobowym 121 wojskowych, bateria ta istniała do dnia 28 lutego 1959 roku kiedy to została rozformowana zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0140/Org. z dnia 30 grudnia 1958 roku. Również zarządzeniem 0178 sformowano od podstaw Podoficerską Szkołę Artylerii OPL nr 17 według etatu nr 8/70 o stanie etatowym 219 wojskowych.
 
W 1959 roku na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 073/Org. z 3 lipca 1959 r. w terminie do dnia 1 września 1959 roku 64. Pułk Artylerii OPL przeformowano na etat nr 8/73 o stanie osobowym 573 wojskowych i 6 kontraktowych. 
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0150/Org. z dnia 30 grudnia 1959 r.w terminie do dnia 30 stycznia 1960 roku przeformowano Podoficerską Szkołę Artylerii OPL nr 17 na nowy etat nr 8/74 o stanie osobowym 220 wojskowych.
 
Do dnia 15 kwietnia 1960 r. na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0016/Org. z dnia 11 lutego 1960 r. przeprowadzono dużą reorganizację dywizji związaną z zapoczątkowaniem ery rakietowej w wojskach obrony przeciwlotniczej, rozformowano dotychczas istniejące jednostki: 60. Baterię Dowodzenia, 87. Pułk Artylerii OPL „SK” oraz 94. Pułk Artylerii OPL „SK”. Natomiast sformowano pięć pierwszych dywizjonów tworzących rakietowy komponent dywizji oparty na przeciwlotniczych zestawach rakietowych SA-75 "Dźwina" (wg NATO SA-2 "Guideline") oraz przeformowano na nowy etat dowództwo dywizji, poniżej skład dywizji po sformowaniu dywizjonów. Co ciekawe w dokumentach oryginalnych, nie podano dokładnych miejsc stałej dyslokacji dywizjonów, podając jedynie m. Warszawa jako msd jednostek.
 
Jednostka Nr JW oraz msd Etat Wojskowych Kontraktowych
Dowództwo 9. Dywizji Artylerii OPL JW Warszawa 8/78 359 12
  64. Pułk Artylerii OPL /MK/ JW 2411 Warszawa 8/73 573 6
  86. Pułk Artylerii OPL /SK/ JW 2357 Legionowo 8/63 903 6
  1. Dywizjon Techniczny OPL JW 1450 Warszawa 8/76 243 -
  2. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1032 Warszawa 8/77 223 -
  3. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1140 Warszawa 8/77 223 -
  4. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1235 Warszawa 8/77 223 -
  5. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1329 Warszawa 8/77 223 -
  Podoficerska Szkoła Artylerii OPL nr 17 Warszawa 8/74 220 -
 
W terminie do dnia 30 listopada 1961 r. na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 073/Org. z dnia 24 sierpnia 1961 r. rozformowano Podoficerską Szkołę Artylerii OPL nr 17.
 
Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0012/Org. z dnia 9 lutego 1962 r. w terminie do 1 grudnia 1962 r. dokonano kolejnej reorganizacji dywizji, w czasie której rozformowano 86. Pułk Artylerii OPL „SK” oraz kontynuowano rozwój dywizjonów rakietowych, jednocześnie istniejące już pięć dywizjonów również przeniesiono na nowe etaty, odpowiednio dywizjony ogniowe OPL na etat nr 8/91, a dywizjon techniczny OPL na etat nr 8/92, na nowy etat nr 8/90 przeszło również Dowództwo 9. Dywizji Artylerii OPL, poniżej skład dywizji po reorganizacji w 1962 roku.
 
Jednostka Nr JW oraz msd Etat Wojskowych Kontraktowych
Dowództwo 9. Dywizji Artylerii OPL JW Warszawa 8/90 436 31
  64. Pułk Artylerii OPL /MK/ JW 2411 Warszawa 8/73 573 6
  1. Dywizjon Techniczny OPL JW 1450 Warszawa 8/92 226 -
  2. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1032 Warszawa 8/91 218 -
  3. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1140 Warszawa 8/91 218 -
  4. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1235 Warszawa 8/91 218 -
  5. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1329 Warszawa 8/91 218 -
  6. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1033 Nasielsk 8/91 218 -
  7. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1037 Pustelnik 8/91 218 -
  8. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1040 Lesznowola 8/91 218 -
  9. Dywizjon Ogniowy OPL JW 1041 Szymanów 8/91 218 -
  10. Dywizjon Techniczny OPL JW 1044 Struga 8/92 226 -
 
Z dniem 15 lipca 1962 roku przemianowano dywizję na 9. Dywizję Artylerii Obrony Powietrznej Kraju, jednocześnie wszystkie jednostki podległe również przemianowano na nazwy z końcówką OPK zamiast OPL, stało się to na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0061/Org. z dnia 2 czerwca 1962 roku.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0027/Org. z dnia 15 lutego 1963 r.w terminie do dnia 1 maja 1963 r. przeformowano 1. oraz 10. Dywizjony Techniczne OPK na etat nr 8/94 o stanie osobowym 228 wojskowych i 1 pracownik cywilny w każdym, natomiast wszystkie dywizjony ogniowe OPK na etat nr 8/95 o stanie osobowym 219 wojskowych i 1 pracownik cywilny w każdym.
 
W 1963 roku na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0128/Org. z dnia 10 września 1963 r. w terminie do dnia 30 października 1963 r. dotychczas podporządkowany pod dywizję 64. Pułk Artylerii OPK przekazano w podporządkowanie Dowódcy 1. Korpusu Obrony Powietrznej Kraju i przemianowano na 64. Samodzielny Pułk Artylerii OPK.
 
W celu kontynuacji dziedzictwa tradycji na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 07/MON z dnia 4 maja 1967 roku dywizję przemianowano na 3. Łużycka Dywizja Artylerii Obrony Powietrznej Kraju.
 
Rok 1969 rozpoczęto od zmiany numeracji etatów związanej z wprowadzeniem systemu "ILORAZ-M" dostosowanego do maszynowego przetwarzania informacji. Również jednostki 3.DA OPK zmieniły kompletnie numerację etatów, poniżej w tabeli podano numer etatu "starego" i numer etatu "nowego" typu.
 
Etat systemu "ILORAZ" Etat systemu "ILORAZ-M"
8/90 - Dowództwa Dywizji Artylerii OPK 32/010 - Dowództwa Dywizji Artylerii OPK
8/94 - Dywizjonu Technicznego OPK 32/012 - Dywizjonu Technicznego OPK
8/95 - Dywizjonu Ogniowego OPK 32/013 - Dywizjonu Ogniowego OPK
 
W roku 1970 kontynuowano rakietyzację obrony przeciwlotniczej, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 06/Org. z dnia 26 stycznia 1970 r. w terminie do dnia 30 grudnia 1970 r. polecono sformować kolejne dywizjony ogniowe (jako pierwsze wyposażone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-125 "Newa" (wg NATO SA-3 "Goa")) i skład dywizji po tych zmianach był następujący:
 
Jednostka Nr JW oraz msd Etat Wojskowych Kontraktowych
Dowództwo 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK JW Warszawa 32/010 436 31
  1. Dywizjon Techniczny OPK JW 1450 Warszawa 32/012 228 1
  2. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1032 Warszawa 32/013 219 1
  3. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1140 Warszawa 32/013 219 1
  4. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1235 Warszawa 32/013 219 1
  5. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1329 Warszawa 32/013 219 1
  6. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1033 Nasielsk 32/013 219 1
  7. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1037 Pustelnik 32/013 219 1
  8. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1040 Lesznowola 32/013 219 1
  9. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1041 Szymanów 32/013 219 1
  10. Dywizjon Techniczny OPK JW 1044 Struga 32/012 228 1
  60. Dywizjon Ogniowy OPK JW 2361 Warszawa 32/024 167 2
  61. Dywizjon Ogniowy OPK JW 2367 Warszawa 32/024 + WD* 1 167 2
  62. Dywizjon Ogniowy OPK JW 2370 Warszawa 32/024 167 2
  63. Dywizjon Ogniowy OPK JW 2380 Warszawa 32/024 + WD 1 167 2
* WD - Wykaz Dodatkowy
 
Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 017/Org. z dnia 21 marca 1970 r. do etatu nr 32/010 – Dowództwa Dywizji Artylerii OPK, dla 3. Dywizji Artylerii OPK wprowadzono wykaz dodatkowy nr 1, nadano także numery wykazom dodatkowym istniejącym przy etatach dywizjonów jak podano poniżej:
 
1. Dywizjon Techniczny OPK Wykaz Dodatkowy nr 2
10. Dywizjon Techniczny OPK Wykaz Dodatkowy nr 2
2. Dywizjon Ogniowy OPK Wykaz Dodatkowy nr 1
4. Dywizjon Ogniowy OPK Wykaz Dodatkowy nr 4
5. Dywizjon Ogniowy OPK Wykaz Dodatkowy nr 2
6. Dywizjon Ogniowy OPK Wykaz Dodatkowy nr 7
7. Dywizjon Ogniowy OPK Wykaz Dodatkowy nr 7
8. Dywizjon Ogniowy OPK Wykaz Dodatkowy nr 8
9. Dywizjon Ogniowy OPK Wykaz Dodatkowy nr 7
 
Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 01/Org. z dnia 18 stycznia 1971 r. w terminie do dnia 1 sierpnia 1971 r. przeformowano jednostki dywizji i jej skład po tych zmianach był następujący:
 
Jednostka Nr JW oraz msd Etat Wojskowych Kontraktowych
Dowództwo 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK JW Warszawa 32/010 436 31
  1. Dywizjon Techniczny OPK JW 1450 Warszawa 32/012 228 1
  2. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1032 Warszawa 32/025 176 1
  3. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1140 Warszawa 32/026 + WD 1 174 1
  4. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1235 Warszawa 32/026 + WD 2 174 1
  5. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1329 Warszawa 32/026 + WD 3 174 1
  6. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1033 Nasielsk 32/025 176 1
  7. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1037 Pustelnik 32/025 176 1
  8. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1040 Lesznowola 32/025 176 1
  9. Dywizjon Ogniowy OPK JW 1041 Szymanów 32/025 176 1
  10. Dywizjon Techniczny OPK JW 1044 Struga 32/012 228 1
  60. Dywizjon Ogniowy OPK JW 2361 Warszawa 32/024 167 2
  61. Dywizjon Ogniowy OPK JW 2367 Warszawa 32/024 + WD 1 167 2
  62. Dywizjon Ogniowy OPK JW 2370 Warszawa 32/024 167 2
  63. Dywizjon Ogniowy OPK JW 2380 Warszawa 32/024 + WD 1 167 2
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 041/Org. z dnia 25 sierpnia 1971 r. w terminie do dnia 31 grudnia 1971 r. Dowództwo 3. Dywizji Artylerii OPK przeformowano z etatu nr 32/010 i wykaz dodatkowy nr 1 na etat nr 32/027 i wykaz dodatkowy nr 1 o stanie osobowym 478 wojskowych i 31 pracowników cywilnych.
 
W terminie do dnia 1 września 1972 r. na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 024/Org. z dnia 5 kwietnia 1972 r. 1. oraz 10. Dywizjony Techniczne OPK przeformowano na etat nr 32/032 o stanie osobowym 205 wojskowych i 1 pracownik cywilny w każdym.
 
W 1976 roku na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 024/Org. z dnia 19 marca 1976 r. w terminie do dnia 31 lipca 1976 r. przeformowano 3. Dywizjon Ogniowy OPK na etat nr 32/025 i wykaz dodatkowy nr 7, 4. Dywizjon Ogniowy OPK na etat nr 32/025 i wykaz dodatkowy nr 8 oraz 5. Dywizjon Ogniowy OPK na etat nr 32/025 i wykaz dodatkowy nr 9.
 
Historycznym momentem dla jednostki był rok 1988, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 020/Org. z dnia 19 kwietnia 1988 r. w terminie do dnia 30 listopada 1988 roku Dowództwo 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK zostało przeformowane na Dowództwo 3. Łużyckiej Brygady Artylerii OPK według etatu nr 32/046/0 wraz z wykazem dodatkowym nr 1. Jednocześnie na mocy tego zarządzenia sformowano od podstaw również w m. Warszawa - 83. Dywizjon Dowodzenia OPK jako Jednostkę Wojskową nr 1560, według etatu wojenno-pokojowego nr 32/047/0 wraz z wykazem dodatkowym nr 2, który wszedł w skład brygady.
 
Początkowo do roku 1991 brygada nazywała się 3.Łużycka Brygada Artylerii OPK, jednak od 1991 roku już funkcjonuje jako 3.Brygada Rakietowa OP. Brygada przejęła dywizjony podlegające dywizji, część z nich w ciągu istnienia jednostki została rozformowana z powodu przestarzałego wyposażenia w zestawy S-75M Wołchow. Te dywizjony, których nie przezbrojono w zestawy Newa-SC zostały zlikwidowane. Dodatkowo w roku 2001 w skład brygady włączono 3 dywizjony rakietowe z rozformowywanej 4.Gdyńskiej Brygady Rakietowej OP. Do końca 2011 roku w składzie brygady było 9 dywizjonów rozlokowanych tak by wykonywać zadania ochrony kompleksu portów Gdańsk-Gdynia, wybrzeża oraz stolicy Warszawy.
Do dużych zmian organizacyjnych w brygadzie doszło w 2011 roku, kiedy to reformowane zostały wszystkie siły rakietowe w Siłach Powietrznych. Rozformowano wszystkie dywizjony rakietowe i dywizjon dowodzenia brygady i na ich bazie sformowano nowe dywizjony "wzmocnione" dodatkowo sprzętem i ludźmi z rozformowywanych dywizjonów 1.Śląskiego Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, której Dowództwo również rozformowano. Także struktura brygady na początek roku 2011 wyglądała następująco:
 
(struktura 3.BROP przed zmianami organizacyjnymi - styczeń 2011)
 - dowództwo 3.Warszawskiej Brygady Rakietowej OP - Warszawa,
 - 83.dywizjon dowodzenia – Warszawa,
 - 5.dywizjon rakietowy OP – Sochaczew,
 - 7.dywizjon rakietowy OP – Książenice,
 - 21.dywizjon rakietowy OP – Puck,
 - 25.dywizjon rakietowy OP – Nowy Dwór Wejherowski,
 - 60.dywizjon rakietowy OP – Olszewnica Stara,
 - 61.dywizjon rakietowy OP – Sochaczew,
 - 62.dywizjon rakietowy OP – Borzęcin,
 - 63.dywizjon rakietowy OP – Sochaczew,
 - 65.dywizjon rakietowy OP – Gdynia – Rozewie.
 
Następnie Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28 stycznia 2011 r. , Dowódca Sił Powietrznych wydał wykonawczy Rozkaz Nr PF-95 z dnia 31 marca 2011 r. i ostatecznie Dowódca 3.BROP wydał wykonawczy Rozkaz Nr PF-44 z dnia 21 kwietnia 2011 r. na mocy tych dokumentów rozformowaniu w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. uległy wszystkie dywizjony brygady. Również na mocy tych dokumentów określono że w terminie do 31 grudnia 2011 r. sformowane zostaną nowe jednostki brygady, a ich formowanie ma być oparte na jednostkach rozformowywanych i tak z dniem 1 stycznia 2012 r. brygada rozpoczęła funkcjonowanie w nowej strukturze, którą prezentujemy poniżej:
 
(struktura 3.BROP po zmianach organizacyjnych w styczniu 2012)
- Dowództwo 3.BROP - Warszawa
 - 38.Dywizjon Zabezpieczenia OP - Warszawa
 - 32.Dywizjon Rakietowy OP - Olszewnica
 - 33.Dywizjon Rakietowy OP - Gdynia
 - 34.Dywizjon Rakietowy OP - Bytom /włączony ze składu rozformowywanej 1.BROP zgodnie z w/w rozkazami/
 - 35.Dywizjon Rakietowy OP - Skwierzyna /włączony ze składu rozformowywanej 1.BROP zgodnie z w/w rozkazami/
 - 36.Dywizjon Rakietowy OP - Mrzeżyno /włączony ze składu Dowództwa Sił Powietrznych zgodnie z w/w rozkazami/
 - 37.Dywizjon Rakietowy OP - Sochaczew
 
Wszystkie dywizjony wyposażone są w zestawy rakietowe Newa-SC, na uzbrojeniu dodatkowym pododdziałów są także armaty przeciwlotnicze S-60, przenośne zestawy rakietowe „Strzała-2M”.
 
W 2013 roku Dowództwo 3.BR OP oraz 38.Dywizjon Zabezpieczenia OP przedyslokowane zostały do Sochaczewa.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich dokonań żołnierzy artylerzystów przeciwlotników oraz upamiętnienia daty uroczystego wręczenia sztandaru, na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz.303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1), z dniem 8 października 1998 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 3 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej przejąć i z honorem kontynuować tradycje:
1) Baterii Dział Zenitowych Automobilnych Armii Gen. Józefa Hallera (1919 - 1920)
2) Dywizjonu Artylerii Zenitowej (1920 - 1924)
3) 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (1924 - 1939)
 
2. 3 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej przyjąć nazwę wyróżniającą "Warszawska"
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 8 października
 
W wyniku kolejnych decyzji Brygada również dziedziczy tradycje następujących  jednostek:
 
 - 1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 1 Dywizji Pancernej (1942-1946)
 - 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945)
 - 86 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1945-1950)
 - 9 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1950-1962)
 - 9 Dywizja Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1962-1967)
 - 3 Łużycka Dywizja Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1967-1988)
 - 3 Łużycka Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1988-1991)
 
Brygada posiada własną odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą ustanowioną decyzją nr 235/MON z 2 sierpnia 2005.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur noszona w dowództwie brygady.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 3.Warszawskiej Brygady Rakietowej OP - Sochaczew
 - 38.Dywizjon Zabezpieczenia OP - Sochaczew
 - 32.Wieliszewski Dywizjon Rakietowy OP im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera - Olszewnica Stara
 - 33.Dywizjon Rakietowy OP - Gdynia-Grabówek
 - 34.Śląski Dywizjon Rakietowy OP - Bytom
 - 35.Skwierzyński Dywizjon Rakietowy OP - Skwierzyna
 - 36.Dywizjon Rakietowy OP - Mrzeżyno
 - 37.Dywizjon Rakietowy OP - Sochaczew
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Antoni Jaremko (1960 - 1962)
 - ppłk Ryszard Sobierajski (1962 - 1966)
 - płk Henryk Kłoda (1966 - 1976)
 - płk Janusz Potkański (1976 - 1981)
 - płk Edward Redwanz (1981 - 1984)
 - płk Franciszek Żygis (1985 - 1986)
 - płk Józef Tracz (1986)
 - płk Adolf Pawluch (1986 – II.1989)
 - płk Stanisław Kot (II.1989 – II.1991)
 - płk Stanisław Sobiechowski (II.1991 – 2000)
 - płk Jacek Jasiński (2000 – VI.2004)
 - gen. bryg. Ryszard Szulich (VII.2004 – 1.VII.2010)
 - cz. p.o. płk dr inż. Piotr Jurek (1.VII.2010 - 1.IX.2010)
 - płk dypl./gen.bryg. Stefan Mordacz (1.IX.2010 - 23.VI.2015)
 - gen. bryg. Andrzej Dąbrowski (23.VI.2015 - 1.VII.2020)
 - gen. bryg. Kazimierz Dyński (1.VII.2020 - 10.XI.2021)
 - cz. p.o. płk Mariusz Czeczko (10.XI.2021 - 3.I.2022)
 - płk Sławomir Kojło (3.I.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (? - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.