3.Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostka została sformowana na bazie 3.Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK w roku 1988. Początkowo do roku 1991 brygada nazywała się 3.Łużycka Brygada Artylerii OPK, jednak od 1991 roku już funkcjonuje jako 3.Brygada Rakietowa OP. Brygada przejęła dywizjony podlegające dywizji, część z nich w ciągu istnienia jednostki została rozformowana z powodu przestarzałego wyposażenia w zestawy S-75M Wołchow. Te dywizjony, których nie przezbrojono w zestawy Newa-SC zostały zlikwidowane. Dodatkowo w roku 2001 w skład brygady włączono 3 dywizjony rakietowe z rozformowywanej 4.Gdyńskiej Brygady Rakietowej OP. Do końca 2011 roku w składzie brygady było 9 dywizjonów rozlokowanych tak by wykonywać zadania ochrony kompleksu portów Gdańsk-Gdynia, wybrzeża oraz stolicy Warszawy.
Do dużych zmian organizacyjnych w brygadzie doszło w 2011 roku, kiedy to reformowane zostały wszystkie siły rakietowe w Siłach Powietrznych. Rozformowano wszystkie dywizjony rakietowe i dywizjon dowodzenia brygady i na ich bazie sformowano nowe dywizjony "wzmocnione" dodatkowo sprzętem i ludźmi z rozformowywanych dywizjonów 1.Śląskiego Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, której Dowództwo również rozformowano. Także struktura brygady na początek roku 2011 wyglądała następująco:
 
(struktura 3.BROP przed zmianami organizacyjnymi - styczeń 2011)
 - dowództwo 3.Warszawskiej Brygady Rakietowej OP - Warszawa,
 - 83.dywizjon dowodzenia – Warszawa,
 - 5.dywizjon rakietowy OP – Sochaczew,
 - 7.dywizjon rakietowy OP – Książenice,
 - 21.dywizjon rakietowy OP – Puck,
 - 25.dywizjon rakietowy OP – Nowy Dwór Wejherowski,
 - 60.dywizjon rakietowy OP – Olszewnica Stara,
 - 61.dywizjon rakietowy OP – Sochaczew,
 - 62.dywizjon rakietowy OP – Borzęcin,
 - 63.dywizjon rakietowy OP – Sochaczew,
 - 65.dywizjon rakietowy OP – Gdynia – Rozewie.
 
Następnie Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28 stycznia 2011 r. , Dowódca Sił Powietrznych wydał wykonawczy Rozkaz Nr PF-95 z dnia 31 marca 2011 r. i ostatecznie Dowódca 3.BROP wydał wykonawczy Rozkaz Nr PF-44 z dnia 21 kwietnia 2011 r. na mocy tych dokumentów rozformowaniu w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. uległy wszystkie dywizjony brygady. Również na mocy tych dokumentów określono że w terminie do 31 grudnia 2011 r. sformowane zostaną nowe jednostki brygady, a ich formowanie ma być oparte na jednostkach rozformowywanych i tak z dniem 1 stycznia 2012 r. brygada rozpoczęła funkcjonowanie w nowej strukturze, którą prezentujemy poniżej:
 
(struktura 3.BROP po zmianach organizacyjnych w styczniu 2012)
- Dowództwo 3.BROP - Warszawa
 - 38.Dywizjon Zabezpieczenia OP - Warszawa
 - 32.Dywizjon Rakietowy OP - Olszewnica
 - 33.Dywizjon Rakietowy OP - Gdynia
 - 34.Dywizjon Rakietowy OP - Bytom /włączony ze składu rozformowywanej 1.BROP zgodnie z w/w rozkazami/
 - 35.Dywizjon Rakietowy OP - Skwierzyna /włączony ze składu rozformowywanej 1.BROP zgodnie z w/w rozkazami/
 - 36.Dywizjon Rakietowy OP - Mrzeżyno /włączony ze składu Dowództwa Sił Powietrznych zgodnie z w/w rozkazami/
 - 37.Dywizjon Rakietowy OP - Sochaczew
 
Wszystkie dywizjony wyposażone są w zestawy rakietowe Newa-SC, na uzbrojeniu dodatkowym pododdziałów są także armaty przeciwlotnicze S-60, przenośne zestawy rakietowe „Strzała-2M”.
 
W 2013 roku Dowództwo 3.BR OP oraz 38.Dywizjon Zabezpieczenia OP przedyslokowane zostały do Sochaczewa.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich dokonań żołnierzy artylerzystów przeciwlotników oraz upamiętnienia daty uroczystego wręczenia sztandaru, na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz.303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1), z dniem 8 października 1998 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 3 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej przejąć i z honorem kontynuować tradycje:
1) Baterii Dział Zenitowych Automobilnych Armii Gen. Józefa Hallera (1919 - 1920)
2) Dywizjonu Artylerii Zenitowej (1920 - 1924)
3) 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (1924 - 1939)
 
2. 3 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej przyjąć nazwę wyróżniającą "Warszawska"
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 8 października
 
W wyniku kolejnych decyzji Brygada również dziedziczy tradycje następujących  jednostek:
 
 - 1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 1 Dywizji Pancernej (1942-1946)
 - 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945)
 - 86 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1945-1950)
 - 9 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1950-1962)
 - 9 Dywizja Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1962-1967)
 - 3 Łużycka Dywizja Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1967-1988)
 - 3 Łużycka Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1988-1991)
 
Brygada posiada własną odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą ustanowioną decyzją nr 235/MON z 2 sierpnia 2005.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur noszona w dowództwie brygady.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 3.Warszawskiej Brygady Rakietowej OP - Sochaczew
 - 38.Dywizjon Zabezpieczenia OP - Sochaczew
 - 32.Wieliszewski Dywizjon Rakietowy OP im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera - Olszewnica Stara
 - 33.Dywizjon Rakietowy OP - Gdynia-Grabówek
 - 34.Śląski Dywizjon Rakietowy OP - Bytom
 - 35.Skwierzyński Dywizjon Rakietowy OP - Skwierzyna
 - 36.Dywizjon Rakietowy OP - Mrzeżyno
 - 37.Dywizjon Rakietowy OP - Sochaczew
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Adolf PALUCH (IX.1988 – II.1989)
 - płk Stanisław KOT (II.1989 – II.1991)
 - płk Stanisław SOBIECHOWSKI (II.1991 – 2000)
 - płk Jacek JASIŃSKI (2000 – VI.2004)
 - gen. bryg. Ryszard SZULICH (VII.2004 – 1.VII.2010)
 - cz. p.o. płk dr inż. Piotr JUREK (1.VII.2010 - 1.IX.2010)
 - płk dypl./gen.bryg. Stefan MORDACZ (1.IX.2010 - 23.VI.2015)
 - płk dypl. Andrzej DĄBROWSKI (23.VI.2015 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (? - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.