Kurs Instruktorsko-Metodyczny Instruktorów Spadochronowych (1957)
9. Szkolny Batalion Powietrzno-Desantowy (1957 - 1964)
6. Ośrodek Szkoleniowo-Mobilizacyjny (1964 - 1967)
6. Szkolny Batalion Powietrzno-Desantowy (1967 - 1976)
 
 
 
          W terminie do 1 maja 1957 roku Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 068/Org. z dnia 19 kwietnia 1957 roku Dowódca Warszawskiego OW sformować miał Kurs Instuktorsko-Metodyczny Instruktorów Spadochronowych w Krakowie według etatu nr 2/230 o etatowym stanie osobowym 64 żołnierzy i 1 kontraktowy. Kurs jako jednostka istniał bardzo krótko gdyż już rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0048/Org. z dnia 15 czerwca 1957 roku Kurs przeformowano na 9. Szkolny Batalion Powietrzno-Desantowy według etatu nr 2/232 o etatowym stanie osobowym 284 żołnierzy i 13 pracowników cywilnych, termin przeformowania - 1 października 1957 roku wraz z powstaniem 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. Zadaniem batalionu było przeszkalanie nowo przybyłych do 6. PDP oficerów i podoficerów w zakresie skoków spadochronowych. Batalion początkowo stacjonował w Krakowie, jednak już w roku 1958 został dyslokowany do Niepołomic. Batalion nie tylko szkolił w zakresie spadochroniarstwa, również jego zadaniami było ogólne szkolenie żołnierzy w zadaniach dywersyjnych oraz innych technik specjalistycznych jak np. zrzuty zaopatrzenia, szkolenia narciarskie. Kolejna zmiana organizacyjna nastąpiła na wskutek zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 087/Org. z dnia 13 września 1961 roku, 9. szbpd przeformowano z etatu nr 2/232 na nowy etat nr 2/253 o etatowym stanie osobowym 185 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych. W roku 1964 na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 03/Org. z dnia 3 stycznia 1964 roku batalion przeformowano na 6. Ośrodek Szkoleniowo-Mobilizacyjny według etatu nr 2/284 o etatowym stanie osobowym 527 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych i jak zapisano w tym zarządzeniu Ośrodek miał przygotowywać podoficerów dla 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej oraz stanowić bazę formowań i przeszkolenia rezerwistów o specjalnościach wojskowych powietrzno-desantowych. W czasie istnienia batalion i ośrodek do szkolenia wykorzystywał spadochrony PD-47 oraz PZ-41a. W końcu na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0158/Org. z dnia 26 października 1967 roku 6. Ośrodek Szkoleniowo-Mobilizacyjny przeformowano w 6. Szkolny Batalion Powietrzno-Desantowy według etatu nr 2/304 o etatowym stanie osobowym 282 żołnierzy i 5 pracowników cywilnych. W tym czasie jednostka nie podlegała pod 6. DPD. 6. szbpd istniał w takim stanie do roku 1976 gdy przeformowano go na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 047/Org. z dnia 24 lipca 1976 roku na 6. Batalion Powietrzno-Desantowy i włączono go w skład 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Przez cały okres tych zmian numer jednostki wojskowej nie zmieniał się.
 
 
Poczet dowódców:
 - mjr Roman Dragun (1957 – XI.1958)
 - ppłk Józef Kracz (XI.1958 - 1963)
 - mjr dypl. Edward Jabłoniec (1963 - 1967)
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.