73.Batalion Saperów (1951 - 1967)
7.Warszawski Batalion Saperów (1967 - 1990)
2.Stargardzki Batalion Saperów (1990 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Formalnie jednostkę sformowano w miejscowości Budowo jako 73.Batalion Saperów na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0044/Org z dnia 17 maja 1951 roku według etatu nr 5/80 o stanie osobowym 288 żołnierzy i 9 pracowników cywilnych w składzie 20.Dywizji Zmechanizowanej. Już rok później na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0082/Org z dnia 4 grudnia 1952 roku batalion przeformowano na etat nr 5/102 o stanie osobowym 223 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych.
W 1955 roku zmienił się charakter dywizji w składzie której funkcjonował batalion, w związku z czym batalion przeformowano na etat dostosowany dla batalionów saperów dywizji pancernej, na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0058/Org z dnia 19 września 1955 roku batalion przeszedł na etat nr 5/176 o stanie osobowym 234 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych. 
Kolejna zmiana etatu to rok 1957 i Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 0025/Org z dnia 2 kwietnia 1957 roku, batalion przeformowano na etat nr 5/218 o stanie osobowym 345 żołnierzy i 1 pracownik cywilny. Etat ten nie utrzymał się długo gdyż Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0010/Org z dnia 2 października 1958 roku batalion przeformowano na etat nr 5/243 o stanie osobowym 340 żołnierzy i 1 pracownik cywilny.
Do kolejnego przeformowania doszło na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0105/Org z dnia 28 sierpnia 1962 roku, batalion zwiększył stan i przeszedł na etat nr 5/269 o stanie osobowym 488 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych.
Celem podtrzymania i kultywowania tradycji na mocy Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 025/MON z dnia 30 września 1967 roku batalion przemianowano na 7.Warszawski Batalion Saperów.
Na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 051/Org z dnia 25 marca 1968 roku batalion przeformowano kolejny raz, tym razem na etat nr 5/395 o stanie osobowym 449 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych. 
W związku z wprowadzeniem nowego systemu numeracji etatów z dniem 1 stycznia 1969 roku etat nr 5/395 przenumerowano na etat nr 30/091.
Niebawem kolejny raz przeformowano batalion, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 068/Org z dnia 22 września 1969 roku batalion przeszedł w terminie do 31 grudnia 1969 roku na etat nr 30/121 o stanie osobowym 451 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych.
Jednostka pod obecną nazwą funkcjonuje od roku 1990, kiedy to 20.Dywizję Pancerną przeformowano na 2.Dywizję Zmechanizowaną przy okazji zmieniając nazwę 7.Warszawskiego Batalionu Saperów na 2.Batalion Saperów. W roku 1998 w związku z rozformowaniem 2.Dywizji Zmechanizowanej, Rozkazem Dowódcy POW nr PF-225 z dnia 12 sierpnia 1998 roku batalion przeszedł w struktury 12.Dywizji Zmechanizowanej. Zadania batalionu są w dużej mierze saperskie, czyli zakładanie zapór minowych, rozminowywanie, zapewnianie wsparcia saperskiego dywizji. W składzie batalionu znajduje się również patrol rozminowywania, który swoim zasięgiem obejmuje okolice Stargardu Szczecińskiego. W związku z reorganizacją w Siłach Zbrojnych z dniem 1 maja 2011 roku batalion wszedł w podporządkowanie 12.Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 28/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 2 Batalionu Saperów w Stargardzie Szczecińskim.
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich dokonań żołnierzy wojsk inżynieryjno-saperskich, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 1 marca 1996 r.
 
p o l e c a m:
 
1. 2 Batalionowi Saperów przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
 
1) Pododdziałów Saperów 2 Dywizji Piechoty Legionów 1919 - 1939
2) 2 Batalionu Saperów 2 Dywizji Piechoty Legionów 1939
3) 2 Kaniowskiego Batalionu Saperów 2 Dywizji Strzelców Pieszych 1939 - 1940
4) 2 Batalionu Saperów 2 Dywizji Piechoty im. gen. Jana H. Dąbrowskiego 1943 - 1995
5) 7 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Saperów 1944 - 1945
6) 73 Batalionu Saperów 1951 - 1969
7) 7 Warszawskiego Batalionu Saperów 1970 - 1990
 
2. 2 Batalionowi Saperów przyjąć nazwę wyróżniającą "Stargardzki".
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 16 kwietnia.
 
Co ciekawe w powyższej decyzji popełniono błąd, gdyż 73.bsap zmienił nazwę na 7.Wbsap w 1967 roku, a nie jak wynika z tej decyzji na przełomie lat 1969-1970.
 
DECYZJA Nr 207/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 2 Stargardzkiego batalionu saperów
 
1. Wprowadza sie odznake pamiatkowa, zwana dalej „odznaka”, oznake rozpoznawcza, zwana dalej „oznaka” i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 2 Stargardzkiego batalionu saperów.
 
Proporczyk na beret 2 bsap
 
Oznaki rozpoznawcze (po lewej wersja wyjściowa)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
   - kompania dowodzenia
   - kompania saperów
   - kompania drogowo-mostowa
   - kompania techniczna
   - kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Stanisław Białek (1990 - 1992)
 - ppłk Andrzej Kastelik (1992 - 1999)
 - ppłk Waldemar Zakrzewski (1999 - 2004)
 - ppłk Bogusław Uzarowicz (2004 - 2006)
 - ppłk Józef Moczulski (2006 - 2007)
 - ppłk Arkadiusz Kowal (2007 - 24.I.2012)
 - cz. p.o. mjr Piotr Ćwik (24.I.2012 - 16.IV.2012)
 - ppłk Sławomir Szwemin (16.IV.2012 - 25.IV.2017)
 - ppłk Mirosław Zyber (25.IV.2017 - 18.IX.2020)
 - ppłk Artur Tarnowski (18.IX.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
20.Dywizja Zmechanizowana (1951 - 1955)
20.Warszawska Dywizja Pancerna (1955 - 1990)
2.Pomorska Dywizja Zmechanizowana (1990 – 25.VIII.1998)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Bolesława Krzywoustego (25.VIII.1998 – 1.V.2011)
12.Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera (1.V.2011 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.