14. Dywizja Piechoty – JW 2483 (1945 - 1957)
 
 
                14. Dywizja Piechoty została sformowana sformowana rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 58/Org. z dnia 15 marca 1945, termin sformowania dywizji został wyznaczony na 1 lipca 1945. Według rozkazu formującego dywizję jej skład był następujący:
 
 - Dowództwo 14. Dywizji Piechoty – Bydgoszcz
  - 45. Pułk Piechoty – Bydgoszcz
  - 47. Pułk Piechoty – Fordon
  - 49. Pułk Piechoty – Koronowo
  - 36. Pułk Artylerii Lekkiej – Bydgoszcz
  - 17. samodzielny dywizjon artylerii przeciwpancernej – Bydgoszcz
  - pluton dowództwa artylerii 14. DP – Bydgoszcz
  - samodzielna szkolna kompania strzelecka – Bydgoszcz
  - 41. samodzielny batalion saperów – Bydgoszcz
  - 21. samodzielny batalion łączności – Bydgoszcz
  - 7. samodzielna kompania karabinów maszynowych przeciwlotniczych – Bydgoszcz
  - 17. samodzielna kompania obrony przeciwgazowej – Bydgoszcz
  - 22. samodzielna samochodowa kompania podwozu – Bydgoszcz
  - 14. samodzielna kompania wywiadowcza – Bydgoszcz
  - 17. samodzielny batalion sanitarny – Bydgoszcz
  - 28. samodzielny ambulans weterynaryjny – Bydgoszcz
  - ruchomy warsztat taborowo-mundurowy – Bydgoszcz
  - 30. Piekarnia Polowa – Bydgoszcz
  - 3244. Wojskowa Stacja Pocztowa – Bydgoszcz
  - Kasa Polskiego Banku Państwowego nr 2128 – Bydgoszcz
 
Zaraz po sformowaniu 14. DP latem 1945 została skierowana do prac żniwnych w rejonie mazur. Od września 1945 dywizja wyszła ze składu Morskiego Okręgu Wojskowego i została podporządkowana Poznańskiemu Okręgowi Wojskowemu. Również w tym czasie rozformowano 3244. Wojskową Stację Pocztową i Kasę Polskiego Banku Państwowego nr 2128. Pod koniec 1945 przeformowano dywizję na etat pokojowy rozformowując część samodzielnych pododdziałów z jej składu. Pod koniec października 1945 pułkom dywizji wręczono sztandary wojskowe. W styczniu 1946 do Bielska Podlaskiego przebazowano 49. Pułk Piechoty, który miał wspomóc walkę ze zbrojnym podziemiem. Do 31 maja 1946 w Wojsku Polskim wprowadzono 4-cyfrowe nr jednostek wojskowych, i tak skład dywizji przedstawiał się następująco:
 
 - Dowództwo 14. Dywizji Piechoty – JW 2483
 - 45. Pułk Piechoty – JW 3576
 - 47. Pułk Piechoty – JW 2513
 - 49. Pułk Piechoty – JW 3584
 - 36. Pułk Artylerii Lekkiej – JW 2524
 - 17. dywizjon artylerii przeciwpancernej – JW 2659
 - 41. batalion saperów – JW 3587
 
Od połowy roku 1946 nastąpiło przebazowanie całej dywizji w rejon południowego Podlasia. Dowództwo dywizji i część pododdziałów ulokowano w Siedlcach, inne pododdziały rozlokowano w Białej Podlaskiej, Włodawie i Puławach. Pod koniec 1946 dywizja została przeniesiona na nowe etaty. Z końcem roku 1948 skład dywizji wzmocniono o 35. kompanię łączności.  W roku 1949 nastąpiła zmiana podporządkowania dywizji, zgodnie z rozkazem MON dowódca Okręgu Wojskowego nr VII został zobowiązany do przekazania 14. Dywizji Piechoty w podporządkowanie dowódcy Okręgu Wojskowego nr I.  Również w 1949 nastąpiła wymiana pułków piechoty między 14. DP a 3. DP, ze składu 14. DP do 3. DP przekazano 45. Pułk Piechoty, a w zamian z 3. DP do dywizji przybył 9. Pułk Piechoty stacjonujący z Hrubieszowie. Niedługo potem 14. Dywizja Piechoty znowu została przedyslokowana  tym razem do Wałcza oraz podporządkowana pod 1. Korpus Piechoty. Po dyslokacji skład i rozlokowanie jednostek było następujące:
 
 - Dowództwo 14. Dywizji Piechoty – JW 2483 Wałcz
 - 9. Pułk Piechoty – JW 1572 Piła
 - 47. Pułk Piechoty – JW 2513 Szczecinek
 - 49. Pułk Piechoty – JW 3584 Wałcz
 - 36. Pułk Artylerii Lekkiej – JW 2524 Choszczno
 - 17. dywizjon artylerii przeciwpancernej – JW 2659 Choszczno
 - 41. batalion saperów – JW 3587 Szczecinek
 - 35. batalion łączności – JW 1870 Wałcz
 - 18. kompania obrony przeciwchemicznej – b/n Wałcz
 - 19. kompania rozpoznawcza – b/n Wałcz
 - pluton samochodowo-transportowy – b/n Wałcz
 
Po zmianie miejsca stacjonowania dywizję dowódca Okręgu Wojskowego nr I przekazał ją dowódcy Okręgu Wojskowego nr II. W roku 1951 i 1952 nastąpiło kilka zmian w dywizji, sformowano 30. dywizjon artylerii przeciwlotniczej – JW 1841 Wałcz oraz Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów nr 37 – JW 1925 Wałcz. W 1952 roku ze składu 14. DP przekazano do 20. Dywizji Zmechanizowanej 47. Pułk Piechoty, który później przeformowano w  pułk zmechanizowany, w  zamian z 12. DP do 14. Dywizji Piechoty przybył 43. Pułk Piechoty – JW 3579 Stargard Szczeciński. W styczniu 1953 do dywizji przekazano z Okręgu Wojskowego nr I 132. Pułk Artylerii Lekkiej – JW 5100 z jednoczesnym ulokowaniem go w Stargardzie Szczecińskim. Pod koniec roku 1954 kolejna jednostka została włączona do składu dywizji, dowódca POW przekazał dywizji 20. Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej – JW 2128 Stargard Szczeciński.
 
Skład dywizji pod koniec roku 1955:
 
 - Dowództwo 14. Dywizji Piechoty – JW 2483 Wałcz
 - kompania sztabowa – b/n Wałcz
 - 9. Pułk Piechoty – JW 1572 Piła
 - 43. Pułk Piechoty – JW 3579 Stargard Szczeciński
 - 49. Pułk Piechoty – JW 3584 Wałcz
 - 20. Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej – JW 2128 Stargard Szczeciński
 - 36. Pułk Artylerii – JW 2524 Choszczno
 - 132. Pułk Artylerii Lekkiej – JW 5100 Stargard Szczeciński (rozformowano go z końcem 1955)
 - 17. dywizjon artylerii przeciwpancernej – JW 2659 Stargard Szczeciński
 - 104. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej – JW 1841 Wałcz
 - pluton dowodzenia dowódcy artylerii 14. DP – b/n Wałcz
 - 8. bateria artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego – b/n Choszczno
 - 35. batalion łączności – JW 1870 Wałcz
 - 41. batalion saperów – JW 3587 Drawno
 - 18. kompania obrony przeciwchemicznej – b/n Wałcz
 - 8. batalion rozpoznawczy – JW 1200 Wałcz
 - 56. batalion samochodowo-transportowy – JW 5553 Wałcz
 - 39. batalion medyczno-sanitarny – JW 1052 Stargard Szczeciński
 - Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów nr 37 – JW 1925 Wałcz
 - 55. Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego – JW 1107 Choszczno
 - Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia – b/n Stargard Szczeciński
 
Wkrótce kompania sztabowa otrzymała nr 49. A w roku 1957 Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia otrzymał nr JW 1187. W międzyczasie 8. br został przeniesiony z Wałcza do Piły, a 104. paplot z Wałcza do Stargardu Szczecińskiego.
 
Rozkazem MON nr 0025/Org. z 2 kwietnia 1957 postanowiono o rozformowaniu 14. Dywizji Piechoty, większość pododdziałów została rozformowana, a część z nich przekazano do innych związków taktycznych, i tak :
 
 - 43. Pułk Piechoty – przekazany do 12. Dywizji Piechoty
 - 49. Pułk Piechoty – przekazany do 20. Dywizji Pancernej
 - 20. Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej – przekazany do 20. Dywizji Pancernej
 - 36. Pułk Artylerii przeformowano w 105. dywizjon artylerii haubic i 7. dywizjon artylerii rakietowej – przekazano do 20. Dywizji Pancernej
 - 104. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej przeformowano w 30. dywizjon artylerii przeciwlotniczej – przekazano do 20. Dywizji Pancernej
 - 8. batalion rozpoznawczy – przekazany do 20. Dywizji Pancernej
 - 39. batalion medyczno-sanitarny – przekazany dowódcy POW
 
Pozostałe jednostki 14. DP rozformowano. Dywizja istniała w latach 1945-1957.
 
Poczet dowódców 14. DP:
 - płk Józef Sielecki (1945-1947)
 - ?
 
Poszukuję informacji szczegółowych na temat dowódców 14. Dywizji Piechoty.
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.