14. Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. marszałka Józefa Piłsudskiego - JW 1747 (1967 - 2010)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    14. Pułk Artylerii Przeciwpancernej jest kontynuatorem historii 101. Pułku Artylerii Przeciwpancernej, przemianowanie na 14. pappanc nastąpiło w 1967 roku. Do roku 1993 jednostka stacjonowała w Kwidzyniu po czym przebazowano ją do Suwałk. Początkowo jednostka podlegała dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a później kilkakrotnie zmieniała swoje podporządkowanie. Między innymi Rozkazem MON nr PF-111/Org. z 27 paźdzernika 1998 roku jednostkę przekazano z dniem 1 stycznia 1999 r. w podporządkowanie Pomorskiego OW, następnie Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0126/Org. z 12 czerwca 2000 r. z dniem 1 lipca 2000 r. podporządkowany Dowódcy 1. Dywizji Zmechanizowanej. Rok później Rozkazem MON nr 084/Org. z 11 września 2001 r. w dniu 12 października 2001 r. włączony został w skład 1. Korpusu Zmechanizowanego, w 2004 podporządkowany został Dowódcy Wojsk Lądowych (Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych nr 07/Org. z 12 lutego 2004 r.) Obecnie od 2007 roku pułk był jednostką 16. Dywizji Zmechanizowanej (na wskutek Decyzji MON nr Z-78/Org./P1 z 25.10.2006 oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-57/Org. z 10.11.2006 r.)  i wypełniał zadania zwalczania sił opancerzonych przeciwnika, był wyposażony w wyrzutnie 9P148 "Konkurs", 9P133 "Malutka" oraz wozy BRDM-2.  W wyniku przemian strukturalnych z dniem 31 grudnia 2010 roku pułk zostaje rozformowany, a na jego bazie powstał 14. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej który włączony został w strukturę nowoformowanego pułku artylerii z Węgorzewa.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 234/MON z 2 sierpnia 2005 pułk otrzymał odznakę i oznakę pamiątkową.
 
    
Oznaka rozpoznawcza na mundur (po lewej stara wersja, po prawej aktualny wzór oznaki)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - dywizjon dowodzenia
  - 1.dywizjon przeciwpancerny
  - 2.dywizjon przeciwpancerny
  - 3.dywizjon przeciwpancerny
  - kompania zaopatrzenia
  - kompania remontowa
  - kompania medyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Ryszard Bańkowski (1997 – 2007)
 - płk dypl. Mieczysław Bartman (2007 – 2008)
 - płk dypl. Ryszard Bańkowski (2008 – 31.XII.2010)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy (1967 - 1994)
15. Warmińsko-Mazurska Dywizja Zmechanizowana (1994 – 31.XII.1998)
 * Rozkaz MON nr Pf-111/Org. z 27.10.1998 r.
Pomorski Okręg Wojskowy (1.I.1999 - 31.VI.2000)
 * Rozkaz S.S.G. WP nr 0126/Org. z 12.06.2000 r.
1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki (1.VII.2000 – 12.X.2001)
 * Rozkaz MON nr 084/Org. z 11.09.2001 r.
1. Korpus Zmechanizowany (12.X.2001 – 1.IV.2004)
 * Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych nr 07/Org. z 12.02.2004 r.
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.IV.2004 – 10.I.2007)
 * Decyzja MON nr Z-78/Org./P1 z 25.10.2006 r., Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-57/Org. z 10.11.2006 r.
16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (11.I.2007 – 31.XII.2010)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.