6.Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostka została sformowana 1 lipca 2007 w wyniku przeformowania 6 Pułku Dowodzenia Sił Powietrznych w batalion. Z racji tego jednostki kontynuuje historię tego pułku. Do zadań batalionu który od początku stacjonuje w garnizonie Śrem należy zabezpieczenie i rozwinięcie SD (stanowiska dowodzenia) Dowództwa Sił Powietrznych, batalion również zajmuje się na co dzień eksploatacją sprzętu łączności i informatycznego i zapewnia dzięki temu sprawną łączności pomiędzy jednostkami Sił Powietrznych. 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 619/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i daty dorocznego Święta 6 pułku dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie przez 6 batalion dowodzenia Sił Powietrznych
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w związku z rozformowaniem 6 pułku dowodzenia Sił Powietrznych, w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych tego oddziału — ustala się, co następuje:
 
1. 6 batalion dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie przejmuje:
1) dziedzictwo tradycji 6 pułku dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie (2003-2007), w tym również:
a) 6 Samodzielnego Pułku Łączności Lotnictwa WP (1944-1946),
b) 5 Samodzielnego Batalionu Łączności Lotnictwa WP (1946-1947),
c) Batalionu Łączności Wojsk Lotniczych (1947-1951),
d) 37 Pułku Łączności Wojsk Lotniczych (1951-1967),
e) 6 Pułku Łączności Lotnictwa Operacyjnego (1967-1973),
f) 6 Pomorskiego Pułku Łączności (1973-1990),
g) Pułku Łączności (1990 – 1998),
h) Brygady Dowodzenia WLOP (1998-2002);
2) datę dorocznego Święta w dniu 26 maja.
 
DECYZJA Nr 108/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 6. Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 6. Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
6. BATALIONU DOWODZENIA SIŁ POWIETRZNYCH  // W Y C I Ą G //
 
2. Odznaka 6. Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych, zwanego dalej „Batalionem”, wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego. Ramiona krzyża są barwy niebiesko-czarnej. W centrum krzyża umieszczone jest koło, na którym znajdują się wizerunek anteny propagującej fale oraz dwie stylizowane sylwetki statków powietrznych. Na dole koła umieszczony jest skrót nazwy jednostki - „6 bdow SP”. Symbole i barwa nawiązują do barw wojsk łączności oraz Sił Powietrznych.
 
Oznaka rozpoznawcza 6 bdow SP na mundur
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab
 - 1. kompania łączności
 - 2. kompania łączności
 - 3. kompania łączności
 - 4. kompania zabezpieczenia
 - 5. kompania ochrony
 - 6. kompania zabezpieczenia
 - 7. kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. inż. Andrzej Giczela (1.VII.2007 – 31.III.2010)
 - cz. p.o. mjr Zbigniew Roszak (1.IV.2010 – 8.IX.2010)
 - ppłk mgr inż. Sławomir Majewski (8.IX.2010 - 4.X.2011)
 - ppłk Zbigniew Roszak (4.X.2011 - 24.I.2020)
 - cz. p.o. mjr Daniel Dąbek (24.I.2020 - 1.IV.2020)
 - ppłk Daniel Dąbek (1.IV.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (1.VII.2007 – 26.VI.2008)
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (26.VI.2008 – 31.XII.2013)
9.Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.