1.Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema (1993 - 2010)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Brygada powstała w roku 1993 Zarządzeniem MON nr Pf-67/Org. z dnia 10.08.1993 r., następnie Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał zarządzenie w dniu 19.08.1993, którym zarządził rozformowanie 1. Ośrodka Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych i Artylerii, a na miejscu tej jednostki nakazał sformować 1. Mazurską Brygadę Artylerii im. gen. Józefa Bema. Już w roku 1994 brygada otrzymała sztandar wojskowy nowego wzoru. Także w 1994 roku brygadę nagrodzono „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP”. Na wyposażeniu jednostki znajdowały się wyrzutnie rakietowe BM-21, armato haubice „Dana”. W związku z reorganizacją w Siłach Zbrojnych z dniem 31 grudnia 2010 r. brygada uległa rozformowaniu, a na bazie jej sprzętu i żołnierzy działalność kontynuował będzie 11.Pułk Artylerii, który przejmuje tradycje i kontynuuje historię brygady. Miejscem postoju brygady było Węgorzewo.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 59/MON z 25 sierpnia 1993 brygadzie nadano nazwę wyróżniającą „Mazurska”, patrona gen. Józefa Bema, święto obchodzi w dniu 3 września, dziedziczy także tradycje następujących jednostek:
 
 - kompania pozycyjna artylerii pieszej (1810-1813)
 - 1. kompania pozycyjna artylerii pieszej (1815-1831)
 - 1. Pułk Artylerii Ciężkiej (1918-1939)
 - 202. Modliński Pułk Artylerii Ciężkiej (1939-1940)
 
 
Oznaka rozpoznawcza 1. MBA
 
DECYZJA Nr 49/ MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 162, poz. 1340), po rozpatrzeniu propozycji kandydatur przedstawionych przez Komisję Kwalifikacyjną, postanawiam:
 
1. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2002 roku wyrazić uznanie i nadać tytuł honorowy „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” następującym oddziałom wojskowym:
 
a) 1 Mazurskiej Brygadzie Artylerii im. gen. Józefa Bema z Węgorzewa;

Brygada posiada własną odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk zatwierdzone decyzją nr 124/MON z dnia 27 kwietnia 2005.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
  - dywizjon dowodzenia,
  - 1. dywizjon artylerii samobieżnej
  - 2. dywizjon artylerii samobieżnej
  - 3. dywizjon artylerii rakietowej
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Wiesław Pietrzak
 - gen. bryg. Edward Pawlica ( ? – 12.XII.2003 )
 - gen. bryg. Franciszek Kochanowski ( 12.XII.2003 – 7.IV.2006 )
 - p.o. płk Zbigniew Błażewicz ( 7.IV.2006 – 1.VIII.2006 )
 - płk Stanisław Słapczyński ( 1.VIII.2006 – 30.IX.2009 )
 - płk Jarosław Wierzcholski ( 30.IX.2009 – 2.XI.2010 )
 - płk Marek Wróblewski ( 2.XI.2010 - 31.XII.2010 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych ( ? - 31.XII.2010 )
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.