Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (1990 - 2023)
Brygada Ochrony (2023 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Pułk w swojej obecnej postaci funkcjonuje od roku 1990, kiedy to rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP z 30 lipca 1990 został przeformowany z Pułku Ochrony i Regulacji Ruchu WSW. Pułk Ochrony jest jednostką unikalną, do jej zadań należy ochrona i obrona obiektów centralny Ministerstwa Obrony Narodowej, pułk również zajmuje się zabezpieczeniem dostępu do obiektów MON poprzez kontrolę systemu przepustek. Dodatkowo pułk zajmuje się konwojowaniem ważnych osób, przesyłek, regulacją i organizacją ruchu na wyznaczonych trasach, dodatkowo na zaopatrzeniu gospodarczym pułku jest kilka jednostek, które pułk zabezpiecza. Żołnierze pułku często także zabezpieczają uroczystości centralne MON, konferencje i inne zlecane przez MON zadania. Od 15 grudnia 2023 r., w strukturach Dowództwa Garnizonu Warszawa, rozpoczyna funkcjonowanie Brygada Ochrony. Uroczystość przeformowania dotychczasowego Pułku w Brygadę odbyła się w obecności gen. bryg. Tomasza Dominikowskiego oraz żołnierzy i pracowników jednostki.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA NR 226/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Pułku Ochrony w Warszawie
 
Dla podkreślenia związków między żołnierzami 1 Dywizjonu Żandarmerii Okręgu Korpusu nr 1, Pułku Armii Krajowej "BASZTA" a żołnierzami Pułku Ochrony oraz dla utrwalenia w świadomości żołnierskich pokoleń zasług i dokonań Generała Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 5 grudnia 1997 r.
 
p o l e c a m :
 
1. Pułkowi Ochrony przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) 1 Dywizjonu Żandarmerii Okręgu Korpusu nr 1 1928-1939
2) Pułku Armii Krajowej "BASZTA" 1939-1944
 
2. Pułkowi Ochrony przyjąć imię gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego.
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 22 lipca.
 
Również w grudniu 1997 pułk otrzymał sztandar wojskowy.
 
Pułk posiada własną odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą zatwierdzone decyzją nr 58/MON z 2 kwietnia 1999.
 
   
Oznaka rozpoznawcza pułku (po lewej wersja wyjściowa, po prawej wersja polowa)
 
STRUKTURA
  
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Wiesław Stasiuk (1990 - 1995)
 - płk Stefan Bosek (1995 - 1998)
 - płk Stanisław Wideł (1998 - 2001)
 - płk Sylwester Traczewski (2001 - 2007)
 - płk Roman Januszewski (2007 - 8.XII.2011)
 - płk Krzysztof Zakrzewski (8.XII.2011 - 2.VII.2018)
 - płk Wojciech Erbel (2.VII.2018 - 15.IV.2022)
 - płk Mirosław Pietras (15.IV.2022 - 30.I.2023)
 - płk Piotr Domżał (30.I.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.