Poligon Lotniczy nr 7 (1953 - 1954)
21 Poligon Lotniczy (1954 - 1976)
21 Centralny Poligon Lotniczy (1976 - 2015)
21 Centralny Poligon Lotniczy im. mjr nawig. Edwarda Kaczorowskiego (2015 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia jednostki sięga roku 1953, kiedy to zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 029/Org z dnia 15 stycznia 1953 roku w terminie do dnia 1 kwietnia 1953 roku nakazano sformowanie Poligonu Lotniczego nr 7 z msd w m. Strzepcz wg etatu nr 6/181 o stanie osobowym 20 wojskowych, jednostka miała być w składzie Wojsk Lotniczych. Bardzo szybko dokonano korekty miejsca dyslokacji jednostki, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0118/Oper. z dnia 28 października 1953 roku w terminie do 20 listopada tego samego roku jednostkę przeniesiono do m. Nadarzyce gdzie stacjonuje ona do dziś.
W kolejnym roku dokonano również zmiany nazwy jednostki, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 061/Org. z dnia 6 marca 1954 roku, z dniem 1 kwietnia 1954 roku jednostkę przemianowano na 21 Poligon Lotniczy. Po kilku latach na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 097/Org. z dnia 3 września 1959 roku jednostkę przeformowano na etat nr 6/345 o stanie osobowym 33 wojskowych, a z dniem 1 stycznia 1969 roku po wprowadzeniu systemu ILORAZ-M numer etatu zmieniono na 22/024. Kolejna korekta struktury to zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 084/Org. z dnia 31 lipca 1970 roku na mocy którego do dnia 1 października 1970 roku jednostkę przeformowano na etat nr 22/039 również o stanie etatowym 33 wojskowych. Natomiast duża zmiana nastąpiła po prawie 6 latach, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 031/Org. z dnia 23 kwietnia 1976 roku poligon w terminie do dnia 15 lipca 1976 roku przeformowano na większy etat nr 22/044 o stanie osobowym 56 wojskowych i 1 pracownik cywilny oraz przemianowano na 21 Centralny Poligon Lotniczy, pod tą nazwą jednostka funkcjonuje do dziś.                     
21 Centralny Poligon Lotniczy jest specyficzną jednostką w skali całych Sił Zbrojnych, gdyż pozwala ćwiczącym wojskom lotniczym przeprowadzać wszystkie rodzaje zadań łącznie z bombardowaniami, warto dodać że 21 CPL jest jedynym czynnym bombowiskiem w europie, oraz jednym z największych poligonów lotniczych w europie. Z poligonu korzystają również zagraniczni goście z państw NATO. Historia poligonu sięga aż roku 1953, kiedy to w ramach 16 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego sformowano  21 Poligon Lotniczy, która miał zabezpieczać szkolenie dywizji. Rozbudowa poligonu nastąpiła w roku 1976 wraz ze zmianą nazwy na obecną czyli 21 Centralny Poligon Lotniczy.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
21 CPL posiada własną odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą nadaną decyzją nr 243/MON z 15 lipca 2009.
 
Oznaka rozpoznawcza 21.CPL
 
DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania imienia patrona 21. Centralnemu Poligonowi Lotniczemu
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 4, 5 i 6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) ustala się, co następuje:
 
1. 21. Centralny Poligon Lotniczy otrzymuje imię majora nawigatora Edwarda Kaczorowskiego.
 
STRUKTURA
 
 - komenda
 - sztab
 - logistyka
 - Wojskowy Port Lotniczy
 - kompania zabezpieczenia
 - kompania dowodzenia
 - sekcja medyczna
 - patrol rozminowywania
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr nawig. Edward KACZOROWSKI (1953 – 1984)
 - ppłk Ryszard ŚLIWA (1984 – 1985)
 - ppłk Leszek BĘTKOWSKI (1985 – 1996)
 - płk mgr inż. Edward KRÓLIK (1996 – 2008)
 - płk mgr inż. Mariusz POCZEKAJ (2008 – 1.IX.2010)
 - płk Mirosław MOLIK (1.IX.2010 - 4.I.2013)
 - ppłk Bogdan WOJCIECHOWSKI (4.I.2013 - 1.II.2014)
 - ppłk Henryk Chmiel (1.II.2014 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych ( - 31.XII.2013)
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko Pomorskie (1.I.2014 - 31.I.2015)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.II.2015 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.