Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 utworzono Szkoły Podoficerskie, również w Marynarce Wojennej, i tak z dniem 1 lipca 2004 powstała Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej z siedzibą w Ustce. Szkoła została podporządkowana Dowódcy Marynarki Wojennej. Zadaniem szkoły jest kształcenie kadr podoficerskich na potrzeby Marynarki Wojennej, szkoła szkoli kadry w korpusie osobowym Marynarki Wojennej w grupach osobowych:
 
 - broni morskiej,
 - nawigacyjna i hydrograficzna,
 - ratownictwa morskiego,
 - uzbrojenia morskiego,
 - techniczna.
 
Szkoła korzysta z bazy szkoleniowej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego. Szkoła rekrutuje kandydatów na podoficerów zarówno ze środowiska cywilnego jak i z korpusu szeregowych zawodowych, dla których ukończenie szkoły jest możliwością na rozwój i awans do korpusu podoficerskiego. Od dnia 1 stycznia 2011 roku szkoła podporządkowana jest pod Centrum Szkolenia MW.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Szkoła posiada własną odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą ustanowione decyzją nr 406/MON z 1 września 2008.
 
Oznaka rozpoznawcza SPMW
 
STRUKTURA
 
 - komenda SPMW
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - st. chor. szt. Janusz Calak
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (1.VII.2004 – 31.XII.2010)
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadm. Józefa Unruga (1.I.2011 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.