Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej im. chor. mar. Stanisława Brychcy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 utworzono Szkoły Podoficerskie, również w Marynarce Wojennej, i tak z dniem 1 lipca 2004 powstała Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej z siedzibą w Ustce. Szkoła została podporządkowana Dowódcy Marynarki Wojennej. Zadaniem szkoły jest kształcenie kadr podoficerskich na potrzeby Marynarki Wojennej, szkoła szkoli kadry w korpusie osobowym Marynarki Wojennej w grupach osobowych:
 
 - broni morskiej,
 - nawigacyjna i hydrograficzna,
 - ratownictwa morskiego,
 - uzbrojenia morskiego,
 - techniczna.
 
Szkoła korzysta z bazy szkoleniowej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego. Szkoła rekrutuje kandydatów na podoficerów zarówno ze środowiska cywilnego jak i z korpusu szeregowych zawodowych, dla których ukończenie szkoły jest możliwością na rozwój i awans do korpusu podoficerskiego. Od dnia 1 stycznia 2011 roku szkoła podporządkowana jest pod Centrum Szkolenia MW.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Szkoła posiada własną odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą ustanowione decyzją nr 406/MON z 1 września 2008.
 
Oznaka rozpoznawcza SPMW
 
DECYZJA Nr 130/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz pkt 1, 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej otrzymuje imię chor. mar. Stanisława Brychcy.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - komenda SPMW
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - st. chor. sztab. mar. Janusz Calak (? - 2.XII.2021)
 - st. chor. sztab. mar. Krzysztof Kozieł (2.XII.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (1.VII.2004 – 31.XII.2010)
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadm. Józefa Unruga (1.I.2011 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.