2.Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    2.Dywizjon  Okrętów Transportowo-Minowych został sformowany rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej nr 069/Org. z 1992 roku, przeformowanie nastąpiło 14 lipca 1992, jednostką z której formowano dywizjon była 2.Brygada Okrętów Transportowo-Minowych. Głównymi zadaniami jednostki jest stawianie zagród minowych oraz zadania transportowe na rzecz Marynarki Wojennej oraz innych rodzajów wojsk. Siły dywizjonu mają także możliwość wyładunku na nieprzygotowanym do tego brzegu. Do największych osiągnięć jednostki zalicza się zdobycie wyróżnienia przez Ministra Obrony Narodowej „Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP” za osiągnięcia służbowe w roku 2002, indywidualnie wyróżnieniem „Wzorowy pododdział’ został wyróżniony ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” za udział w operacjach „Enduring Freedom” oraz „Iraqi Freedom” w latach 2002-2003.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA

DECYZJA Nr 49/ MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 162, poz. 1340), po rozpatrzeniu propozycji kandydatur przedstawionych przez Komisję Kwalifikacyjną, postanawiam:
 
1. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2002 roku wyrazić uznanie i nadać tytuł honorowy „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” następującym oddziałom wojskowym:
 
c) 2 dywizjonowi Okrętów Transportowo-Minowych ze Świnoujścia;
 
DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych, zwaną dalej „odznaką”.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 2. DYWIZJONU OKRĘTÓW TRANSPORTOWO-MINOWYCH /WYCIĄG/
 
2. Odznakę Dywizjonu stanowi błękitna tarcza z czerwonym obrzeżem nałożona na kotwicę. W środku tarczy znajduje się stylizowany wizerunek miny morskiej w kolorze czarnym oraz sylwetka okrętu transportowo-minowego. Na dole tarczy, pod wizerunkiem okrętu umieszczona jest cyfra „2” - numer Dywizjonu. Na czerwonym obramowaniu tarczy znajduje się srebrny napis: na górze - „Okręty Transportowo-Minowe”, na dole - „Dywizjon”. Odznaka wykonana jest w metalu.
 
Oznaka rozpoznawcza 2.dOTrM
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - ORP „Toruń”, okręt transportowo-minowy projektu 767, nr burtowy 825
  - ORP „Kraków” , okręt transportowo-minowy projektu 767, nr burtowy 823
  - ORP „Lublin” , okręt transportowo-minowy projektu 767, nr burtowy 821
  - ORP „Poznań” , okręt transportowo-minowy projektu 767, nr burtowy 824
  - ORP „Gniezno” , okręt transportowo-minowy projektu 767, nr burtowy 822
  - ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. nr burtowy 511
  - 3 kutry transportowe projektu 716
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr Waldemar Wierzykowski (14.VII.1992 - ?)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Jerzy Motowilczuk  (? - ?)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Andrzej Suplicki (? - ?)
 - kmdr Jerzy Lenda (1996 – 2002)
 - kmdr por. Dariusz Chojnacki (2002 – 2004)
 - kmdr por. Wojciech Jabłonowski (2004 – 2005)
 - kmdr por. Krzysztof Zdonek (2005 – 19.VIII.2009)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Grzegorz Okuljar (19.VIII.2009 – 3.XI.2009)
 - kmdr por. Jacek Rogalski (3.XI.2009 – 23.I.2013)
 - kmdr por. Grzegorz Okuljar (23.I.2013 - 23.II.2018)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Marek Obrębski (23.II.2018 - 17.IV.2018)
 - kmdr por. Marek Obrębski (17.IV.2018 - 10.VI.2022)
 - kmdr por. Piotr Mazurek (10.VI.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
8.Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.