16.Batalion Dowodzenia „Ziemi Elbląskiej”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostka powstała 1 stycznia 1995 roku, podwaliny do stworzenia nowej jednostki dały rozformowane 43 batalion łączności, kompania ochrony i regulacji ruchu 16 Dywizji Zmechanizowanej, 32 kompania dowodzenia Szefa OPL 16 DZ oraz  48 bateria dowodzenia Szefa Artylerii 16 DZ. Jednostka od początku istnienia stacjonuje w garnizonie Elbląg. Zadaniem batalionu jest zabezpieczenie Stanowiska Dowodzenia dla Dowództwa 16 DZ. Batalion obecnie poza szkoleniem własnym, bierze udział w szkoleniach poligonowych 16 DZ. Żołnierze batalionu biorą również udział w misjach poza granicami kraju. 30 czerwca 2017 roku batalion zmienił podporządkowanie, jednostka przeszła w bezpośrednie podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 124/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 16 Batalionowi Dowodzenia.
 
1. 16 Batalionowi Dowodzenia przyjąć nazwę wyróżniającą „Ziemi Elbląskiej”.
 
DECYZJA Nr 428/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 16 batalionu dowodzenia Ziemi Elbląskiej w Elblągu
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 16 batalionu dowodzenia Ziemi Elbląskiej w Elblągu.
 
DECYZJA Nr 342/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniajaca decyzje w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Swieta 16 Batalionu Dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellonczyka w Elblagu
 
1. W decyzji Nr 137/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 wrzesnia 1995 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Swieta 16 Batalionu Dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellonczyka w Elblagu (Dz. Rozk. MON, poz. 127) pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
„1) 16 kompanii telegraficznej 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty 1919-1939;”.
 
Proporczyk 16 bdow
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - 1.kompania łączności
  - 2.kompania łączności
  - kompania ochrony i regulacji ruchu
  - kompania węzłów bazowych
  - kompania logistyczna
  - zespół medyczny
  - zespół wsparcia teleinformatycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Ryszard Więcławski (1.I.1995 – 1998)
 - ppłk mgr inż. Roman Zalewski (1998 – 1.VII.2006)
 - ppłk Ireneusz Szkolniak (1.VII.2006 – 1.VIII.2008)
 - ppłk mgr inż. Andrzej Duda (1.VIII.2008 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (1.I.1995 – 30.VI.2017)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.VII.2017 - obecnie)
 
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.