Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Biuro powstało już w roku 1922 przeformowane z Służby Hydrograficznej MW i istniało do czasu II Wojny Światowej, po wojnie biuro zostało odtworzone w lipcu 1945 w ramach struktur Sztabu Głównego MW. Biuro jest pododdziałem wojskowym, którego zadania to koordynowanie pomiarów hydrograficznych wykonywanych przez Służbę Hydrograficzną MW na polskich obszarach morskich, opracowywanie papierowych map morskich, publikacji. W gestii biura jest także utrzymanie systemu informacji nautycznej i ostrzeżeń nawigacyjnych. Równocześnie biuro spełnia zadania państwowej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii i kartografii morskiej. BHMW reprezentuje Polskę w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 306/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
 
1. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
 
1) Urzędu Hydrograficznego Marynarki Wojennej (1920);
2) Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej (1920-1922);
3) Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (1922-1939);
4) Oddziału Hydrograficznego Sztabu Głównego Marynarki Wojennej (1945-1947);
5) Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (1947-1950);
6) Szefostwa Hydrografii Sztabu Głównego Marynarki Wojennej (1950-1957);
7) Szefostwa Hydrografii Sztabu Marynarki Wojennej (1957-1995).
 
2. Ustanawia się Święto Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w dniu 19 lutego.
 
STRUKTURA
 
 - Szef BHMW
  - Oddział hydrograficzny
  - Oddział Informacji Nautycznej
  - Oddział Kartografii Morskiej
  - Oddział Oceanograficzno-Meteorologiczny
  - Wydział Zabezpieczenia
  - Wydział Organizacji i Planowania
  - Pion Głównego Księgowego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- kmdr Czesław Dyrcz (2002 – 2004)
- kmdr Piotr Pernaczyński ( ? – 30.VI.2010 )
- kmdr Henryk Nitner (1.VII.2010 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej ( ? – obecnie )
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.