14. Brygada Artylerii Ciężkej – JW 5628 (1948 - 1957)
 
 
 
                14. Brygada Artylerii Ciężkiej powstała na rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 0113/Org. z 10 lipca 1948 roku, brygada miała usprawnić szkolenie jednostek artylerii, dowództwo brygady zostało sformowane wg etatu 4/38 . W podporządkowanie 14. BAC przeszły 26., 28. i 29. dywizjony artylerii ciężkiej, na miejsce sformowania jednostki wyznaczono miejscowość Strachów koło Bolesławca. Na pierwszego dowódcę brygady wyznaczono płk Frankowskiego. Dywizjony, które weszły w skład brygady pozostawały samodzielnymi pododdziałami i pozostały przy swoich dotychczasowych nazwach. Podczas pierwszej szkoły ognia zweryfikowano, który z dywizjonów jest najlepiej wyszkolony, rywalizację wygrał 29. dac.
Ponad 2 lata po przybyciu do Strachowa we wrześniu 1951 brygadę przeniesiono do Bolesławca w związku ze złymi warunkami mieszkaniowymi w Strachowie, w 1951 roku zreorganizowano także struktury brygady, rozkazem MON nr 0037 z 30 czerwca 1951 roku od 1 sierpnia 1951 roku dowództwo brygady otrzymało etat 4/63 BAC, wiązało się to z włączeniem faktycznym dywizjonów w skład brygady i przestały być one samodzielne, przy okazji zmieniono im numerację na 1., 2., 3.  Pod koniec 1952 nastąpiła zmiana dowodzenia w brygadzie, nowy dowódca jednak nie radził sobie z utrzymaniem odpowiedniego poziomu wyszkolenia żołnierzy i w 1953 roku brygada została oceniona podczas kontroli na zaledwie ocenę dostateczną. Rok później zmienił się znowu dowódca brygady. Nowy dowódca ppłk Stanisław Wójtowicz solidne przepracował z oddziałami brygady kolejne lata i poziom wyszkolenia brygady znacząco się podniósł.
 
W listopadzie 1955 roku wprowadzono zmodyfikowany plan mobilizacyjnym "ZPM-53", poniżej zadania mobilizacyjne wyznaczone dla brygady.
 
Tab.1 - Planowany skład wojenny 14. Brygady Artylerii Ciężkiej Armii według planu mobilizacyjnego "ZPM-53"
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
14. Brygada Artylerii Ciężkiej Armii 4/93 04/52 N-3 Bolesławiec Dowódca 14 BAC
309. Wojskowa Agencja Pocztowa - 014/31 N-3 Bolesławiec Dowódca 14 BAC
 
Brygada mobilizowała również jednostki centralnego podporządkowania.
 
Tab.2 - Jednostki podporządkowania centralnego mobilizowane przez 14. Brygadę Artylerii Ciężkiej według planu mobilizacyjnego "ZPM-53"
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
Bateria Dowodzenia Dowódcy Artylerii 2. Armii - 04/26 N-3 Bolesławiec Dowódca 14 BAC
30. Łaźnia Polowa - 021/81 N-7 Bolesławiec Dowódca 14 BAC
 
W roku 1956 rozkazem Dowódcy ŚOW nr 009/Org. z 17 września 1956 roku podporządkowano brygadę 10. Dywizji Artylerii Armat, która jednak przetrwała tylko do maja 1957 roku. Niestety również w związku z rozformowaniem 10. Dywizji Artylerii Armat, do rozformowania przewidziano również 14. BAC. Formalnie 14. Brygada Artylerii Ciężkiej przestała istnieć z dniem 1 sierpnia 1957.
 
Poczet dowódców 14. BAC:
 
 - płk Frankowski ( 1948 – ? )
 - płk Leon Dubicki ( ? – 10.X.1952 )
 - ppłk Franciszek Raban ( 10.X.1952 – 1954 )
 - ppłk Stanisław Wójtowicz ( 1954 – 31.VII.1957 )
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.