17.Terenowy Oddział Lotniskowy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    17.Terenowy Oddział Lotniskowy jest jedną z obecnie dwóch jednostek o dosyć nietypowym charakterze, jednostka zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami lotniskowymi, które są w zarządzaniu Ministerstwa Obrony Narodowej. TOL w swojej działalności wykonuje między innymi budowę infrastruktury lotniskowej na terenie lotniskowym należącym do wszystkich rodzajów wojsk, ponadto TOL nadzoruje i koordynuje przygotowanie infrastruktury wojskowej w przypadku mobilizacji i okresu wojny.
 
17.Terenowy Oddział Lotniskowy powstał w roku 1952 roku jako Jednostka Wojskowa Nr 3736, na wskutek Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0106/Org. z dnia 7 czerwca 1957 roku jednostkę przeformowano z etatu Nr 6/223 na etat Nr 6/286 który zakładał stan osobowy jednostki 11 żołnierzy i 14 pracowników cywilnych. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 067/Org. z dnia 16 sierpnia 1960 roku anulowano numer jednostki wojskowej 3736 i zezwolono na używanie nazwy 17. Terenowy Oddział Lotniskowy jako nazwy jawnej. 
 
Obecnie 17.TOL jest podporządkowany bezpośrednio pod Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 Decyzją Nr 329/MON z dnia 14 września 2011 roku wprowadzono odznakę pamiątkową 17.TOL
 
STRUKTURA
 
 - Szef 17.TOL
 - Wydział Techniczny
 - Wydział Budownictwa
 - Wydział Organizacyjny
 - Pion Głównego Księgowego
 - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Jacek Dorosz (? – ?)
 - płk Bogusław Wrzosek (? - ?)
 - cz. p.o. ppłk Cezary Kęska (? - 2.II.2015)
 - płk Adam Jakimowicz (2.II.2015 - 10.X.2016)
 - cz. p.o. ppłk Piotr Piątkowski (10.X.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ( ? – obecnie )
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.