Oddział Zabezpieczenia
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jako Oddział Zabezpieczenia jednostka funkcjonuje od kwietnia 2006 roku. Poprzednio jednostka istniała jako 1.Składnica Logistyczna Garnizonu Warszawa. Do zadań jednostki należy, przechowywanie, zaopatrywanie innych jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności. Jednostka praktycznie zajmuje się pełną logistyką na rzecz jednostek które zaopatruje od zamówienia środków materiałowych aż do dostarczenia tych środków do odbiorcy.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
- szef OZ
- logistyka
   - sekcja planowania
   - sekcja techniczna
   - sekcja materiałowa
   - sekcja infrastruktury
- sekcja planowania
- sekcja personalna
- sekcja zamówień publicznych
- sekcja inwentaryzacji
- ambulatorium
- pion ochrony
- pion głównego księgowego
   - sekcja księgowości
   - sekcja rozliczeń
   - sekcja rachuby
   - sekcja ewidencji ilościowo-wartościowej
   - kasa
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Sylwester Traczewski (? – 30.V.2016)
- cz. p.o. ppłk Arkadiusz Dulnik (30.V.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.